Samfund

'Blasfemiparagraffen' afskaffes - men ved du, hvornår den skulle bruges?

Blasfemiparagraffen ventes afskaffet på fredag. Mange danskere forveksler den ofte med andre paragraffer i straffeloven - kan du forskellen?

Den er så sjældent anvendt, at der kun er faldet tre domme siden den blev indført i 1930 - og den seneste af de tre domme stammer fra 1971 og var en frifindelse.

Den 7. juni kan en 42-årig mand ved retten i Aalborg blive dømt i den blot fjerde sag, der i løbet af 87 år er rejst i Danmark om overtrædelse af den såkaldte blasfemiparagraf - paragraf 140 i straffeloven.

Den lyder sådan her: "Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

På fredag ventes en samlet regering at støtte et forslag fra Enhedslisten om at ophæve paragraffen, men det betyder langt fra, at der er givet grønt lys for at håne for eksempel mennesker med religiøse overbevisninger.

Straffeloven vil stadig indeholde beskyttelse mod hån og uberrettigede beskyldninger, eksempelvis i straffelovens paragraf 266B, den såkaldte racismeparagraf og paragraf 267, injurieparagraffen.

Men kan du forskellen på de tre paragraffer? Med hjælp fra Vibeke Borberg, forskningschef i Medieret på Danmarks Journalisthøjskole, har TV 2 lavet en lille test med fem spørgsmål, hvor det gælder om at ramme den rigtige paragraf.

Paragraf-quizzen

  1. Du risikerer at blive tiltalt efter hvilken paragraf, hvis du skriver i et Facebook-opslag at det er ”alment kendt, at muslimer yngler som rotter”.

    Du har 0 rigtige

  2. Du risikerer at blive tiltalt efter hvilken paragraf, hvis du optager en video, hvor du brænder biblen af sammen med dit haveaffald, og lægger den på Instagram.

  3. Du risikerer at blive tiltalt efter hvilken paragraf, hvis du indrykker en annonce i avisen, hvor du skriver at flere navngivne personer er ”til fare for sikkerheden i Danmark”

  4. Du risikerer at blive tiltalt efter hvilken paragraf, hvis du i et Facebook-opslag uberettiget beskylder en navngiven person for at have stjålet 50.000 kroner fra dig.

  5. Du risikerer at blive tiltalt efter hvilken paragraf, hvis du i et tweet skriver: ”Om jødernes situation i Europa: muslimerne fortsætter hvor Hitler sluttede. Kun den behandling, Hitler fik, vil ændre situationen«.