Ekspert forklarer: Læringsstile er vejen til dygtigere børn

16x9
Det er langt fra alle børn, som lærer godt ved at sidde på en stol og modtage tavleundervisning. Der er grundlæggende seks forskellige læringsstile, som kan være gode at kende for forældre såvel som lærere. Foto: Steffen Ortmann / Scanpix Denmark

Børn tager ny viden ind på vidt forskellige måder. Ved at hjælpe børn til at finde deres læringsstil, kan man sætte turbofart på læringen.

Læring er ikke bare læring.

Det blev tydeligt på Drengeakademiet i Esbjerg Kommune, hvor 34 skoletrætte drenge på 12 dage formåede at hæve deres faglige niveau betydeligt.

Drengenes skema stod nemlig på fysisk aktivitet, differentieret undervisning og klare daglige mål.

Og så var en af hemmelighederne bag det opløftende resultat akademiets fokus på individuelle læringsstile.

- Jeg ser læringsstile som en vej til  hjernen. Vi har allesammen en "motorvej", som er den måde, vi lærer bedst på, men hvis vi får alt vores viden ind via små "grusveje", så går det langdommere og vil ikke sidde fast. Derfor handler det om at finde sin "motorvej" og bruge den, siger Svend Erik Schmidt.

Han er ekspert i læringsstile og har selv været indover undervisningen på Drengeakademiet.

Svend Erik Schmidt har set mange gode resultater ved at fokusere på børns læringsstile.
Svend Erik Schmidt har set mange gode resultater ved at fokusere på børns læringsstile. Foto: Pressefoto, Svend Erik Schmidt

De færreste er direkte bevidste om, hvordan deres børn lærer bedst, men med en række simple råd kan forældre faktisk gøre en hel del for at stimulere deres børns lyst og evne til at lære. 

Længere nede i artiklen er der konkrete råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn efter læringsstil.

To blikke på alting

Grundlæggende har alle mennesker en foretrukken måde at tillære sig ny viden på - enten i detaljer eller som en helhed. 

Kendetegn ved holistiske børn

Det holistiske barn kan lave flere ting på en gang og taler ofte meget.

De kan godt lide at komme med sjove påfund, at få fortalt vittigheder og drages af læring, som er underholdende - derfor kan de opfattes som udfordrende for læreren.

Men er deres interesse først vækket, så er de meget aktive og selvstændige elever. 

Kilde: Svend Erik Schmidt 

Det vil ifølge Svend Erik Schmidt sige, at vi intuitivt enten foretrækker, at nyt komplekst stof bliver præsenteret i et system, med faste strukturer - de kaldes analytikere - eller med et klart relaterbart formål fra starten, så stoffet kan ses i en større sammenhæng - de kaldes holister.

- De analytiske børn passer godt ind i den traditionelle skole, for de bliver motiverede af tydelige anvisninger. De holistiske børn er dem, der spørger "Hvorfor skal jeg lære det?" og er vildt hurtige og skarpe, når det gælder, men også hurtigt mister interessen, siger han.

Det betyder derfor meget, at forældre forstår deres barns tilgang til verden, når de laver lektier eller hjælper barnet. 

- De fleste børn bliver tillært at være analytiske, fordi det i en vis grad kræves i skolen med skemaer og planer, men hvis de får lov at bruge deres "motorvej", kan deres læring accelereres, siger Svend Erik Schmidt.

Kendetegn ved analytiske børn

Analytiske børn er meget velovervejede og kan godt lide at have orden.

De stiller ikke spørgsmålstegn ved, hvorfor de skal lære noget - de gør det bare - og ofte planlægger de, hvordan de vil løse den.

I skolen er de gode til at motivere sig selv - eller de er motiveret fra starten, fordi de kan se slutmålet for sig (For eksempel en god karakter eller bare "Det skal jeg lære").

De laver tingene trin for trin i en logisk rækkefølge og er gode til at følge med. 

Sanserne er vejen til læring

Udover de to overordnede måder at lære på, har sanserne også en stor indflydelse på læring.

Der findes fire grene af læringsstile: De visuelt orienterede - dem, hvis hjerne suger bedst til sig via synssansen, auditivt orienterede - dem, som lærer bedst via høresansen, taktilt orienterede - dem, som lærer bedst ved at bruge følesansen og kinetisk orienterede - dem, som skal bevæge kroppen, for at aktivere læringen mest.  

Finder børnene den rigtige indgang til deres hjerne, så kan det have stor indflydelse på deres skolegang, fortæller Svend Erik Schmidt.

- Det er bevist, at læringen opleves sjovere, og du husker det langt bedre, hvis du har lært noget via sin stærkeste læringsstil. Så kan man ikke bare huske det til eksamen, men også om tre år, siger han. 

Se gennemgangen af de forskellige sanse-børn herunder. 

Kendetegn ved....

Visuelle børn

Visuelle børn vil gerne tegne, se, læse og have forklaret med billeder frem for ord. Foto: Scanpix
Visuelle børn husker og tænker i billeder. 
De har nemmere ved at huske en film eller en tekst, de har læst, end hvis de har fået en mundtlig besked. 
Derfor kan de bedst lide, hvis de får deres læring ind gennem øjnene. De vil gerne tegne, når der bliver læst noget op, og de er generelt gode til at genkende ansigter, huske bøger, tegneserier og film.

Auditive børn

Auditive børn passer godt ind i den traditionelle skole, hvor en lærer fortæller fra tavlen. Foto: Scanpix
Ørene er de auditive børns stærkeste force. 
De har let ved at forstå og huske selv lange beskeder, sange, rim og remser eller forklaringer fra læreren.
Ofte virker det bedst for de auditive at sige tingene højt, når de skal finde en løsning på en opgave, så de vil være tilbøjelige til at tale meget - særligt i gruppearbejde eller diskussioner med læreren. 

Taktile børn

Taktile børn skal have hænderne i stoffet - bogstavelig talt - for at få den bedste læring. Foto: Scanpix
"Hvad sidder du nu og laver?," er en sætning, som taktile børn ofte vil høre fra læreren. 
De koncentrerer sig nemlig bedst, når de kan sidde og pille ved noget med hænderne. Og det gør de meget tit.
Hvis de tegner, imens de får en besked, så husker de beskeden langt bedre, og de kan godt lide at få praktiske opgaver i undervisningen. 
Tit er de også dygtige til at bruge deres hænder kreativt.

Kinetiske børn

Hvis der skal løbes i skolegården er de kinetiske børn klar. De elsker bevægelse og bliver motiveret, når de får lov at bruge kroppen. Foto: Scanpix
De kinetiske børn bliver tit beskyldt for at have krudt i røven.
De har behov for at bevæge sig meget, og det hjælper dem, hvis de får lov at bevæge sig i forbindelse med faglige opgaver. 
Hvis de går en tur eller laver aktive lege samtidig, så sidder læringen meget bedre fast hos dem.
De er tit dygtige til sport og har stor kropslig forståelse. 

Ikke kun for børn

Cirka 37 procent af alle børn er visuelle af natur, 25,5 procent er taktile, 25,5 procent er kinetiske og kun 12 procent er auditive.

Selvom de fleste tillærer sig, at være mere analytiske og skruer ned for behovet for at være aktiv, så hænger ens læringsstil ved resten af livet.

Sådan lærer dit barn bedst, hvis han/hun er...
Man kan lære på mange forskellige måder, men langt de fleste har hang til at lære bedst på en særlig måde. Her er en gennemgang af læringsstile og deres karakteristika

Derfor kan det sagtens give mening at tænke metoderne ind i 3.g-afgangseksamenslæsningen eller kvantemekanikundervisningen på universitetet. 

- Det er selvfølgelig meget oplagt med en legende tilgang til læring i de små klasser. Der bliver det lidt sværere, når man bliver ældre, men hvis man for eksempel skal memorere 50 grundstoffer og deres bindinger udenad, så kan man godt lave nogle quizzer, fysiske stafetter eller lignende uden at det bliver rød stue, siger Svend Erik Schmidt. 

- Vi ved fra tidligere forsøg, at gymnasieelever har stor gavn af alternativ læring. De får langt færre fejl end hvis de bare sidder og skriver svarene ned. Nogle elever føler sig lidt flove, fordi det virker barnligt, men når det så viser sig, at de klarer sig godt, så er den barriere nedbrudt, siger han. 

Han understreger dog, at læringsstile er bedst, når det kommer til det såkaldte "rugbrødarbejde":

- Det er godt til at lære metoder og udenadslære, men på de højere taksonomiske niveauer, hvor man skal analysere, så kan man ikke altid lege sig til det. Men så har man en god basis af viden at bygge videre på, siger han.