Samfund

Murer om pensionsalder: Nogle af os er simpelthen nedslidte

Regeringen har droppet at hæve pensionsalderen yderligere. Positivt, lyder det fra håndværker, mens erhvervslivet efterlyser alternative løsninger.

En stigende levealder og prognoser om en vild jobfest i den private sektor gør, at der er brug for mere arbejdskraft.

Det har blandt andet fået regeringen til at foreslå at hæve pensionsalderen fra 67 til 67,5 år som en del af den kommende 2025-plan.

Søndag stod det dog klart, at det ikke var muligt at finde det nødvendige flertal for forslaget, som især Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet er stærke modstandere af.

Heldigvis, lyder det fra byggebranchen, hvor flere ånder lettet op.

For hårdt at arbejde længere

For et halvt år yderligere på arbejdsmarkedet vil være alt for hårdt, mener murer Morten Bjørn Larsen.

- Det er positivt, at forslaget er blevet droppet. Der er nogen, der har lyttet til noget fornuft. Et halvt år lyder måske ikke af så meget i andre folks ører. Men det kan det være for os, som til den tid er meget nedslidte, siger han.

Med sine 24 år på arbejdsmarkedet kan han allerede mærke konsekvenserne af hårdt, fysisk arbejde.

- Det er først og fremmest ledskader, som folk har. De er simpelthen nedslidte. Vi er slidte i ryg, skuldre, albuer og ankler. Det er hårdt, fysisk arbejde, og det er monotont, siger han og fortæller, at tanken om en yderligere stigning i pensionsalderen kun ville vække bekymring.

- Jeg kan sagtens se, at det i det store regnstykke kan give mening. Det er dyrt for vores samfund, og det ved alle bygningshåndværkere godt. Men man er nødt til at se lidt mere nuanceret på det. Nogle af os er simpelthen nedslidte, når vi rammer omkring de 60 år. Og hvor meget skal vi så presses?

LA skyder skylden på S

Senest er pensionsalderen blevet forhøjet fra 65 år til 67 år. Det skete i forbindelse med Velfærdsaftalen i 2006 og Tilbagetrækningsreformen i 2011.

Sammen med regeringen havde Liberal Alliance dog et ønske om at hæve den yderligere, og derfor ærgrer det partiets politiske ordfører, Christina Egelund, at det ikke var muligt at finde det nødvendige flertal.

LA vil hæve pensionsalder yderligere Video: Maria Runøe Møller

- Politik handler dybest set om at tage bestik af virkeligheden. Og virkeligheden er, at vi alle sammen lever længere, end man havde troet for bare 10 år siden. Derfor synes vi, der er en god logik i, at vi alle sammen skal bidrage længere. Men det er der ikke et flertal i Folketinget, der ønsker,  siger hun.

Skylden for det nu afviste forslag retter hun især mod Socialdemokratiet. 

- Det handler om, hvad vi kan gøre med de penge, det ville bidrage med til samfundet. Det kan være i form af skattelettelser til folk, der går på arbejde. Eller det kan være bedre velfærd til de syge og gamle. Jeg mener, at min og Mette Frederiksens generation har et ansvar for at løfte i flok. Det er en dansk dyd, som Socialdemokraterne nu har aflivet.

LO efterlyser opkvalificeret arbejdskraft

Også i erhvervslivet ærgrer man sig over, at det ikke lykkedes at få forslaget igennem.

Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening mener derfor, at der skal findes en alternativ løsning.

Det er den faglige organisation LO enige i. Her forudser man, at der vil blive skabt hele 85.000 nye jobs i den private sektor i de kommende år.

Løsningen er dog ikke at hæve arbejdsudbuddet yderligere, lyder det fra LO. Det er derimod vigtigt at opkvalificere arbejdskraften.

- Der er hænder nok derude - de skal bare opkvalificeres, og vi har hårdt brug for faglært arbejdskraft, siger økonom i LO Mette Hørdum Larsen og fortsætter:

- Der er potentiale for, at vi får flere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, med i det her opsving. Det gør vi ved at have en beskæftigelsepolitik, der virker, men det gør vi også ved, at virksomhederne bliver bedre til at åbne dørene, siger hun og peger blandt andet på potentialet blandt unge og indvandrere.