Er du mors lille dreng?

Her er 'Mors lille dreng' 20 år efter: - Det er en skræmt dreng

Jørn blev født ind i en verden af kaos. 20 år senere kæmper han med misbrug og kriminalitet. Her er hele historien om 'mors lille dreng'.

Hans øjne flakker, og ordene bliver mere og mere utydelige. Rundt omkring ligger parkens gæster og nyder forårssolen, men hos 19-årige Jørn Toft Jensen står tankerne stille midt i tågen af røg. Hashen virker, kan han mærke.

- Det er gået meget ned ad bakke, efter jeg er skredet fra min plejefamilie og har boet på gaden, siger han lavmælt.

Det er knap 20 år siden, danskerne mødte Jørn Toft Jensen første gang i TV 2-dokumentaren ‘Er du mors lille dreng?’. Dengang fulgte dokumentarist Lars Høj Jørns forældre, Anni og Bjarne, der ikke evnede at tage sige af deres lille dreng. Det endte derfor med, at Jørn blev anbragt i plejefamilie.

Intet tilbud klar til Jørn

I 2008 - 10 år senere - besøgte Lars Høj igen Jørn for at se, hvad den svære barndom havde betydet for ham. Her fik danskerne at vide, at Jørn led af svær autisme og kæmpede med alvorlige personlighedsforstyrrelser.

Nu vender TV 2 endnu engang tilbage. Jørn er nemlig blevet myndig, og planen er, at han skal på et bosted ved navn Tingagergården, men stedet står først klar, når Jørn bliver 19 år.

TV 2 har derfor fået indsigt i kommunens sagsakter om Jørn for at forstå, hvilke bekymringer der har været omkring Jørn, og hvilken hjælp han har fået.

Har fulgt ‘mors lille dreng’ hele livet

Det er i Mølleparken i Aarhus, at dokumentarist Lars Høj møder den i dag 19-årige Jørn Toft Jensen en lun sensommerdag i 2016.

ER DU MORS LILLE DRENG?

TV 2 har over tre dokumentarer fulgt Jørns turbulente start på livet. Første gang i 1998, hvor historien skabte stor debat om tvangsfjernelse.

1998: Vi følger Jørn og hans forældre, Anni og Bjarne, der ikke magter at tage sig af deres dreng. Jørn er i fare for at tage varig skade, og kommunen skal afgøre, om han skal fjernes.

2008: 10 år senere bor Jørn hos sine plejeforældre, Lilli og Uffe. Her har det vist sig, at han lider af svær autisme og ADHD og har sociale vanskeligheder.

2017: Jørn er blevet 19 år og skal flytte hjemmefra, men han har udviklet et stort misbrug og er endt i kriminalitet.

Jørns biologiske mor, Anni, har henvendt sig, fordi Jørn er kommet ud i store problemer. Lars Høj har løbende haft tæt dialog med både Anni, Jørn og plejefamilien siden de to første dokumentarer. Alligevel ryster det ham at se den drejning, Jørns liv har taget, efter han er blevet 18 år.

Jørn blev født ind i en verden af kaos og kendt som 'mors llle dreng'. 20 år senere kæmper han med misbrug og kriminalitet. Video: Camilla Carlson

- Den Jørn, jeg møder på det tidspunkt, er rigtig langt ude. Han har et voldsomt hashmisbrug, men er også en skræmt dreng, som har brug for hjælp, fortæller Lars Høj.

Med både Jørn og Annis accept begynder han derfor at filme Jørn igen og følge hans svære overgang til voksenlivet. En periode, hvor Jørn hvirvles ind i hashhandel, tyveri og farlige kriminelle forbindelser. Den del vender vi tilbage til.

For at forstå hele historien om Jørn Toft Jensen, skal vi først 20 år tilbage - til dengang, hvor den første dokumentar skabte stor debat om tidlig tvangsfjernelse af børn.

Bekymringerne på Bethesda

Jørn Toft Jensen kom til verden i 1997 i kaotiske omgivelser. Hans forældre, Anni og Bjarne, havde begge store sociale problemer, kæmpede med misbrug og havde derfor ikke forudsætningerne for at tage sig ordentligt af deres lille dreng.

Inden fødslen blev familien derfor anbragt på Døgninstitutionen Bethesda i Aarhus, hvor kommunen valgte at give dem en chance for at bevise deres værd som forældre.

Her stod det dog hurtigt klart, at hverken Bjarne eller Anni kunne håndtere opgaven som forælder. De stod ikke op om morgenen, når Jørn vågnede eller græd, og de formåede ikke at skabe den kontakt, som er altafgørende for et spædbarns udvikling.

Hvis børn ikke får kontakt til voksne i deres første levetid, kan de blive invalideret for livet. Video: Camilla Carlson

Flere eksperters bekymring var derfor, at Jørn ville tage varig skade. Alligevel gik der fire måneder, før kommunen anbragte ham i en plejefamilie hos Lilli og Uffe Bach Andersen.

- Vi fik stillet i skoene, at han var en almindelig dreng, ikke nogen Einstein, men det var intet problem. Det viste sig dog at være noget anderledes, fortæller Lilli Bach Andersen.

10 år senere tog TV 2 Dokumentar derfor tilbage til Jørn. Her viste det sig, at Jørn udover at lide af svær autisme og ADHD også havde udviklet massive sociale og adfærdsmæssige problemer.

Mors lille dreng på egne ben

Da Lars Høj igen vender tilbage til Jørn i 2016, bor han også stadig hos plejefamilien. Men det går ikke gnidningsfrit. 19-årige Jørn vil gerne ryge hash, men Lilli og Uffe vil ikke have stoffer i deres hjem, så han begynder at søge til Aarhus.

- Vi er tyndslidte. Vi er helt tyndslidte. Både følelsesmæssigt, og ja - det er længe siden, vi har sovet en hel nat, siger Lilli Bach Andersen.

Særligt Jørns svære autisme og ADHD er med årene kommet mere til udtryk, og især i teenageperioden har det været vanskeligt for plejefamilien at håndtere hans problemer.

Jørn styres udelukkende af egne impulser og vil gøre det meste for at få opfyldt sine behov. Problemer, der tidligere har været fokus på i sagen.

Misbrugte kreditkort som 16-årig

Jørns stigende adfærdsproblemer fik allerede i 2014 hans sagsbehandler til at indkalde til et møde med kommunen, viser sagsakter.

Jørn havde dengang misbrugt sin skoles kreditkort og røget hash, og sagsbehandleren udtrykte derfor bekymring over hans fremtid. Det samme gjorde plejefamilien, men de oplevede ikke, at der i den efterfølgende tid blev lagt en plan for Jørn.

- Det kan ikke passe, at dem, der sidder på den anden side af bordet, ikke forstår, at hvis der ikke står noget klart, når han bliver 18, så går det helt galt for Jørn, siger Lilli Bach Andersen i dag.

Få måneder efter blev det i en mentalundersøgelse for alvor gjort klart, hvor svært handicappet Jørn er, og hvor meget tilsyn han kræver. Også i voksenlivet.

Sagsakt: Mentalundersøgelsens konklusioner - 23/05/2014

Konklusionen i mentalundersøgelsen lyder, at der er brug for omfattende opsyn og behandling af Jørns diagnoser. Han kan på ingen måde klare sig selv og kan i sidste ende også være til fare for sig selv og andre.

Mentalundersøgelsen beskriver også, at Jørns diagnose ”kan snyde”, fordi han på nogle punkter godt kan fungere, men samtidig er svært handicappet på andre punkter.

Underretningerne

Sagsakter viser, at flere har gjort opmærksom på Jørns situation.

Både Jørns sagsbehandler, plejefamilie, skolelærer, psykolog og chef på Scootergården - et lille scooterværksted, som Jørn er tilknyttet i socialt tilbud - har underrettet kommunen om, at Jørns problemer er sværere end som så.

Sagsakter viser, at Jørns sagsbehandler helt tilbage i november 2013 advarede om, at han kunne blive svær at rumme i plejefamilien fremadrettet.

Sagsakt: Jørn kan ikke rummes i en plejefamilie – 14/11/2013

- Det er derfor tænkeligt, at der skal etableres noget andet for Jørn i forbindelse med, at han fylder 18 år, skrev sagsbehandleren dengang.

På det tidspunkt var Jørn 16 år gammel.

På samme tidspunkt luftede plejefamilien også deres bekymringer omkring Jørns fremtid for deres familieplejekonsulent. Hun kontaktede herefter også kommunen for at gøre opmærksom på Jørns situation.

- Han (Jørn, red.) er grænsesøgende, så snart der slækkes på regler/rammer, går det galt (...) Det ville være ønskværdigt, hvis han kunne være umyndig i nogle år endnu, skrev familieplejekonsulenten.

Sagsakt: Beskrivelse af faresignalerne hos Jørn – 06/12/2013

Otte måneder før Jørn fylder 18 år, fortæller plejefamilien, at de stadig ikke ved, hvad der skal ske, når han bliver myndig. De regner derfor med, at de skal tage sig af ham. Men det ændrer sig drastisk, da Lilli Bach Andersen en dag skal hjælpe Jørn med at komme ind i sin e-Boks.

Her ligger der nemlig et brev med et begreb i, som kommer til at få afgørende betydning efter Jørns 18-års-fødselsdag. Ordet er “efterværn”.

Brevet fra kommunen

Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har været anbragt uden for hjemmet, men som stadig har brug for særlig støtte, efter de er blevet myndige.

I Jørns e-Boks finder hans plejemor et brev fra kommunen, hvor der står, at Jørn ikke er egnet til efterværn.

Sagsakterne viser, at Lilli Bach Andersen igen kontakter kommunen flere gange for at høre, hvad der så skal ske. Kommunen forklarer, at man har udset sig et sted, der hedder Tingagergården. Et center for voksne med ADHD og/eller autisme.

Stedet står dog ikke færdigt, da Jørn fylder 18 år - og det vil det ikke gøre før slutningen af 2016. Altså over et år efter Jørns fødselsdag.

Jørns plejemor skriver derfor flere mails og ringer til kommunen, og i marts 2015 bliver der indkaldt til et møde om Jørns fremtid.

Der bliver lavet en oversigt over Jørns problematikker og diagnoser, som skal tages særligt hensyn til, når han ikke længere skal være i plejefamilien. Atypisk autisme, koncentrationsbesvær og lettere mental retardering står der blandt andet i den faglige vurdering.

Sagsakt: Faglig vurdering af Jørn – 17/03/2015

Bag vurderingen står børnepsykiatrisk hospital, sagsbehandleren på Børnesagen, psykologen på Jørns skole og plejefamiliekonsulenten. Og i det notat understreges det også, at Jørn skal i et såkaldt ”døgndækkende tilbud”, som har erfaring med autisme.

Fanget i uvished

De efterfølgende måneder venter plejefamilien og Jørn på, hvad der skal ske. En måned før han fylder 18 år, fortæller Uffe og Lilli, at de stadig ikke ved noget, og i flere mailkorrespondancer kritiserer de familieplejekonsulentens fremgangsmåde og ventetiden i sagen. Det fremgår af sagsakterne.

Plejefamilien oplever, at Jørns autisme og behov for en fast struktur bliver til en voldsom frustration. Han reagerer nu med vrede og irritation på dem, der er tættest på.

- Det, vi har været igennem, har været dybt frustrerende, og vi kan høre, at der er andre, der har samme udfordringer. Det er problematisk, hvordan man håndterer overgangen fra barn til voksen, når man har et ungt menneske med handicap, siger Lilli Bach Andersen.

I juni 2015 kommer der et brev fra kommunen i Jørns e-Boks, som overrasker plejefamilien.

Jørn kan bestemme selv

Jørn skal nu alligevel blive hos Lilli og Uffe efter sin 18-års-fødselsdag. En af de bærende begrundelser er, at man ”ikke for nuværende har et egnet botilbud”.

Sagsakt: Jørn skal alligevel være hos plejefamilien i efterværn – 05/06/2015

Få uger efter fylder Jørn 18 år. Han er nu myndig og kan selv bestemme over sit eget liv. Og Jørn insisterer på at bruge den nye frihed på sin måde.

- Som en jurist engang sagde til mig, så har man jo ret til at træffe sine egne beslutninger, når man bliver 18 år. Og det inkluderer også retten til at vælge at gå i hundene. Det har hun jo ret i, men så spørger jeg; "Hvad så, når vi har papir på, at han jo ikke er 18 år i hovedet og ikke har forudsætningerne for at træffe egne valg. Hvad gør vi så?", siger Lilli Bach Andersen.

I maj 2016 finder plejefamilien igen et brev i Jørns e-Boks, hvor kommunen denne gang tilbyder ham en plads på Tingagergården. Der står også, at stedet er et botilbud for voksne mennesker med varierende behov.

Plejefamilien tvivler på, at stedet kan rumme ham, men Jørn tager imod tilbuddet. Han vil gerne flytte fra plejefamilien så hurtigt som muligt, fordi han er træt af deres regler.

Indflytningen trækker dog ud, og det får problemerne mellem plejefamilien og Jørn til at vokse henover sommeren. Her tilbyder kommunen derfor Jørn en midlertidig plads på et andet bosted. Men det takker Jørn nej til.

Tredje kapitel om Jørn begynder

Det er i en park i Aarhus, at dokumentarist Lars Høj i sensommeren 2016 starter de første optagelser til tredje kapitel om Jørn Toft Jensen.

Han er nu fyldt 19 år, men går hverken i skole eller på arbejde. Hans hashmisbrug er eskaleret, og han ryger nu hver dag, hvis han kan komme til det. Ofte sker det her i Mølleparken i Aarhus, hvor mange narkomaner og hjemløse også søger hen.

- Det var barskt at se på, og jeg tænkte meget over, om det var smart at gøre. Jeg står jo og observerer et menneske bryde sammen uden at kunne gøre noget ved det. Samtidig synes jeg, at Jørns historie løfter en vigtig problematik, siger Lars Høj.

Med kamera følger han derfor efter Jørn, som i ventetiden ryger mere og mere af sporet og flere gange kommer på kant med loven.

Plejefamilien oplever, at tingene eskalerer i månederne derefter, og at det slider på deres relation. De kan ikke længere håndtere Jørn i de nuværende rammer. Men de tvivler stadig på, at Tingagergården kan give den støtte, Jørn har behov for.

Det samme viser sagsakter, at Tingagergården selv er i tvivl om. Ved et møde mellem kommunen og bostedet orienterer Tingagergårdens chef om, at “Jørn har behov for mere støtte og klare rammer, end det Tingagergården kan tilbyde”.

Sagsakt: Tingagergården mener ikke, at de er det rette sted for Jørn - 31/08/2016

Alligevel flytter Jørn ind i november 2016 - men plejefamiliens bange anelser bliver hurtigt til virkelighed, og da plejemoren besøger Jørn en uge efter, er tingene igen eskaleret.

Udnyttet af pushere

Lejligheden flyder med skrald og beskidt tøj, og de fyldte flyttekasser står stadig uberørte. Jørn lukker ikke pædagogerne på bostedet ind.

Det fremgår af journalen fra stedet, at han bryder reglerne og ikke kan håndtere at bo alene. Han går ikke i bad, ryger hash hver dag og indgår ikke i fællesskabet på stedet. Samtidig begynder Jørns farlige forbindelser til den kriminelle verden nu for alvor at få konsekvenser.

Jørn fra 'Er du mors lille dreng' bliver udnyttet af pushere og kommer på den måde i stor gæld. Video: Anne Brandbjerg

Han er begyndt at sælge hash for nogle pushere i Aarhus, som han kalder for sine venner. På et tidspunkt opsøger de personer ham ved bostedet, og næste gang personalet ser Jørn, er hans hånd delvist bundet ind i gaffatape.

Jørn forklarer, at han er ude i nogle problemer, men vil ikke uddybe dem nærmere.

Selvom plejefamilien ikke længere har ansvaret for Jørn, har de stadig en stærk relation, og det er svært for dem at se på, mens han går i hundene.

- Det er rædselsfuldt at se på. Dengang Jørn flyttede ind på Tingagergården, var vi nødt til at give slip, for vi heller ikke var i stand til at give det, Jørn havde brug for. Vi havde jo alt for mange roller, siger plejemor Lilli Bach Andersen.

En dag er Jørn kommet så langt ud, at han direkte beder sin plejefar Uffe om hjælp.

Vi synes, det er ærgerligt, at vi har skullet så langt ud, og vi tænker, om løbet er kørt

Lilli Bach Andersen, plejemor til Jørn

Jørns 'venner' har misbrugt hans personlige oplysninger til at købe telefoner over nettet, og nu hæfter Jørn for flere tusinde kroner. Uffe får overtalt Jørn til at gå til politiet, men da han ikke vil fortælle, hvem der har udnyttet ham, er det svært at gøre noget.

Det bliver derfor besluttet, at plejefaren kan tage Jørn væk fra Tingagergården, hvis han har brug for hjælp eller føler sig truet. Det sker i december 2016.

Nye rammer for Jørn

Jørns plejefar Uffe vælger efter aftale med kommunen at tage ham med til Norge for at komme væk fra alle problemerne og finde ud af, hvad der skal ske i fremtiden.

Det er på det tidspunkt 19 år siden, plejefamilien hentede den fire måneder gamle Jørn på Døgninstitutionen Bethesda i Aarhus. Dengang med et håb om at kunne give den lille dreng et liv i trygge rammer.

Nu kører Uffe endnu engang væk med Jørn - igen med det samme formål, nemlig at fjerne ham fra skadelige omgivelser.

I dag bor Jørn ikke længere på Tingagergården, men er i stedet flyttet ind på et mere omfattende og skærmet opholdssted på Sjælland. Uffe er fortsat ansat som støtte tre timer om ugen, og Lilli er økonomisk og personlig værge.

De håber, at de sammen med pædagogerne nu kan hjælpe Jørn tilbage på rette vej. Men de ved, at det bliver svært.

- Vi synes, det er ærgerligt, at vi har skulle så langt ud, og vi tænker, om løbet er kørt. Om skaden er sket, og om Jørn har smagt på så mange andre muligheder, som han ikke kan finde ud af at vælge fra nu, siger Lilli Bach Andersen.

Dokumentaren 'Mors lille dreng på egne ben' sendes torsdag klokken 20.00 på TV 2.

Aarhus Kommune har kun ønsket at udtale sig live. Det vil ske på TV2 NEWS klokken 20.50 og på '22Skammelsen' klokken 22.00.