Samfund

Rektorer slår alarm: Snyd under eksamen er et stigende problem

Med brug af internettet under flere eksamener er risikoen for snyd forhøjet. Flere gymnasier indfører nye typer kontroller.

På landets gymnasier står eksamenssæsonen for døren, men en række rektorer er bekymrede for, at flere elever i år vil lade sig friste af ulovligt brug internettet og snyde under eksamenerne.

Overfor TV 2 siger 12 rektorer, at de oplever snyd under eksamen som et stigende problem og peger på, at internetadgang kan være en fristelse, der er svær at modstå for eleverne.

Samtidig viser en rundspørge foretaget af TV 2 blandt mere end 1.100 elever på STX, HHX, HTX og HF, at 6,5 procent af eleverne har snydt ved en skriftlig eksamen i gymnasiet.

En af de bekymrede rektorer er Pia Sadolin, rektor på Brøndby Gymnasium.

- Vi oplever, at man via forskellige tjenester har adgang til kommunikere ud af huset eller med hinanden, uden at vi rigtig kan opdage det, siger hun til TV 2.

Pia Sadolin fortæller, at to elever sidste år blev bortvist, da de kommunikerede med hinanden under en skriftlig eksamen.

- Vi har en meget klar politik om, hvad man må og ikke må. Det er jo egentlig et udtryk for, at vi har en fornemmelse af, at der er flere, der snyder, og derfor er vi nødt til at have det her regelsæt, siger hun.

Formand vil have hårdere konsekvenser

Formanden for Danske Gymnasier – rektorernes forening – Anne-Birgitte Rasmussen, er enig i, at der er en risiko for snyd, når man vælger at åbne for internettet under eksamener. Men det er nødvendigt at give adgang til internettet, mener hun.

- Vi er nødt til at sikre, at de unge mennesker kan gå på nettet, fordi de skal blive dygtige til at begå sig ude i den virkelige verden, hvor de kan gå på nettet. Så de skal kunne bruge det under eksamen, men samtidig skal vi også sikre, at eleverne ikke gør noget, de ikke må, siger hun til TV 2.

Derfor mener Anne-Birgitte Rasmussen, at konsekvenserne for over elever, der snyder, skal være strengere.

- Det er vigtigt, at det er deres eget produkt, de laver. Jeg ønsker mig, at de for eksempel taber alle de eksamener, de er oppe til på det pågældende tidspunkt, så de skal gå et helt år om, eller at de for eksempel får karakteren -3. Altså nogle skrappe, tydelige sanktioner overfor de elever, der snyder.

Snyd via tjenester, som elever gerne må tilgå

I TV 2s rundspørge blandt gymnasieeleverne svarer 40 procent, at de er enige eller meget enige i, at det er nemt at snyde under eksamen.

Snyderiet kan bestå i at tilgå sociale medier som Facebook, hvor man kan få hjælp af venner eller andre, man har en aftale med.

Det kan også være tjenester som Onenote, Dropbox og Google Drive, som eleverne i nogle tilfælde gerne må tilgå under eksamen, da det ofte er der, de gemmer deres noter, men som samtidig også let kan misbruges, fordi der kan kommunikeres med andre personer.

Andet snyd foregår blandt andet ved, at eleverne kopierer dele af andres tekst ind i deres egne opgaver uden at kildeangive.

Gymnasier opruster for at afsløre snydere

Flere rektorer, som TV 2 har talt med, fortæller, at der i stigende grad indføres ekstra foranstaltninger for at komme snyd via internettet til livs.

På Brøndby Gymnasium vil man eksempelvis som noget nyt i år orientere om, at der vil blive foretaget stikprøvekontrol af logfilerne på elevernes computere, så lærerne kan se, om der er tilgået tjenester eller materiale, som ikke er i overensstemmelse med reglerne.

På Fyn VUC & HF benytter rektor Stig Holmelund Jarbøl og hans personale sig allerede af muligheden for at tjekke elevernes computere.

- Vi skal være meget opmærksomme på, at der under eksamen ikke foregår kommunikation ud af lokalet. Det er vores eksamensvagter skolet til at kunne håndtere. Samtidig logger vi alle filer, der arbejdes på, så vi kan se, om der er kommunikeret ud af lokalet, fortæller Stig Holmelund Jarbøl.

Ny aftale giver mulighed for hårdere konsekvenser

Danske gymnasielever må i dag benytte internettet i forskellig grad til en lang række skriftlige eksamener. Det er op til hvert enkelt gymnasium at fastsætte retningslinjer for, hvordan eleverne må bruge internettet.

Nogle gymnasier tillader også brug af internettet i forberedelseslokalet ved mundtlige eksamener.

Efter sommerferien træder en ny gymnasieaftale i kraft. Aftalen vil give mulighed for, at gymnasier sanktionerer hårdere ved eksamenssnyd.