Samfund

Døende mand kunne ikke få hjælp – plejepersonalet tog færgen tidligt hjem

Lolland Kommune ville ikke tilbyde døgnhjælp til døende mand på Fejø, selvom familien ønskede det. I Ældre Sagen kalder man behandlingen uværdig.

Børge Bang ønskede til det sidste at dø i sit hjem på Fejø. Så da hospitalet fortalte ham, at han var døende, tog døtrene, Lene og Sanne Bang, ham med dertil.

Men alligevel var det ikke alt, der gik som ønsket.

Familien havde gentagne gange udtrykt et ønske om, at faderen kunne få døgnpleje i hans sidste tid, men det ville Lolland Kommune ikke bevillige. På Fejø tager hjemmeplejen nemlig færgen tilbage til Lolland klokken 13 og kommer først igen klokken ni næste morgen.

I de sidste fem dage af Børge Bangs liv var det derfor hans to døtre, der måtte påtage sig plejeopgaverne i den tid, som hjemmeplejen ikke var på øen.

De kritiserer, at de blev overladt til dem selv:

- Jeg kunne ikke stå med det ansvar i 24 timer. Det kunne jeg slet ikke magte, men vi fik jo aldrig lov til at få hjælp, siger Lene Bang, der tog orlov for at passe sin far.

Mangel på værdighed

I Ældre Sagen er man langt fra tilfreds med Lolland Kommunes tilbud til familien Bang i faderens sidste tid.

- Jeg synes, at det er fuldstændig mangel på værdighed og anstændighed, når man ikke vil passe en døende mand med den dårlige undskyldning, at han bor på Fejø, siger Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen.

Ifølge Ældre Sagen er Fejø dog ikke det eneste eksempel på geografisk forskelsbehandling. Også i andre yderområder af landet er der forskel på, hvilken hjælp man kan få, og det bør give anledning til bekymring, mener Michael Teit Nielsen.

- Jeg synes, at der skal gælde et lighedsprincip i Danmark. Uanset om du bor på en ø, eller om du bor på fastlandet, så skal man inden for rimelighedens grænser have den samme pleje, siger han.

Hør hvad underdirektør i Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen, mener om Lolland Kommunes behandling af døende mand Video: Stefan Schmidt Jørgensen

Boede det forkerte sted

Havde Børge Bang i stedet boet på fastlandet, havde det været muligt at få den nødvendige døgnpleje i de sidste dage af hans liv.

- Vi har fået at vide, at hvis vi boede lige ovre på den anden side af vandet, så kunne vi godt have fået hjælp, siger Sanne Bang, datter til den nu afdøde Børge Bang.

Vi har fået at vide, at hvis vi boede lige ovre på den anden side af vandet, så kunne vi godt have fået hjælp

Sanne Bang, datter

I et skriftligt svar til TV 2 forklarer kommunaldirektør i Lolland Kommune, Klaus Marius Hansen, forskellen på, om man bor på Fejø eller på Lolland.

- Der er ikke forskel på den pleje, vi tilbyder terminalpatienter på øerne og på fastlandet. Begge steder kan det være nødvendigt at flytte for at få den pleje, man har behov for. Uanset hvor man bor, er det muligt at dø i eget hjem, men kommunen kan kun tilbyde døgnpleje, hvor det er praktisk og økonomisk muligt, skriver han til TV 2.

Ankestyrelsen skal tage stilling til sagen

Sagen er nu endt i Ankestyrelsen, hvor det skal vurderes, om kommunen har lavet urimelig forskelsbehandling af en borger, eller om kommunen har handlet efter bogen.

- Vi håber, at Ankestyrelsen vil slå hårdt ned på det her og sige, at det her under ingen omstændigheder kan være rigtigt, siger Michael Teit Nielsen, underdirektør i Ældre Sagen, og fortsætter:

- Hvis det ulykkelige skulle ske, og Lolland Kommune får medhold, så frygter vi en flodbølge af yderligere besparelser, hvor man med forskellige geografiske og dårlige undskyldninger skærer yderligere i hjemmehjælpen. Det skal stoppes, og det vil Ældre Sagen stoppe.