Samfund

STEM: Er det snyd at betale et firma for at lave skoleopgaver?

Firmaet, der løser skriftlige opgaver for gymnaiseelever, kalder det hjælp til gymnasieelever, så de kan koncentrere sig om det vigtige. Er du enig?

På den nyoprettede hjemmeside Fixminopgave.dk kan gymnasieelever få løst alle de skriftlige opgaver, som de ikke selv kan overskue at lave.

Tilbuddet gælder opgaver i alle fag, og køberen kan selv bestemme, om man ønsker sig en opgave, der kan give en karakter på 12, en mere beskeden opgave til et 7-tal eller for den sags skyld en opgave, der lige præcis består med karakteren 02.

Prisen er så også derefter.

En opgave til et 12-tal koster 350 kroner i timen, mens en mindre ambitiøs opgave til 02 kun koster 150 kroner i timen.

- Vi vil ikke kalde det snyd. Vi kalder det hjælp. Moralsk ser vi det som godt, at vi giver eleven overskud til at blive en hel udgave af sig selv. Og ikke kun en elev, der skal bruge tid på at være dygtig fagligt. Men at han også får alt det sociale med, siger Frederik Drews, der er stifter af Fixminopgave.dk.

At snyde for andre

Andre er dog ikke i tvivl om, at det er snyd både at købe og sælge opgaver:

- Jeg synes ikke det er i orden at snyde. Jeg synes heller ikke, det er i orden at snyde for andre. Der burde være et kædeansvar. I dag bliver eleven, der bliver taget i at snyde, sanktioneret. Og laver man så et firma, der udbyder den service, så synes jeg også der ligger et ansvar der, siger Martin Thing, der er formand for Danske Gymnasieelever.

Den nye service fra Fixminopgave.dk henvender sig både til elever i de almindelige gymnasier, tekniske gymnasier og handelsgymnasier og kan leveres med kort varsel. Firmaet har 67 opgaveskrivere tilknyttet med forskellige specialer, og ifølge firmaets hjemmeside tager man sig gerne af hastesager (indenfor 48 timer til deadline) mod en ekstrabetaling på 50 kroner i timen.

- Folk henvender sig til os, fordi de har været enormt stressede. De kontakter os nogle få timer før deadline og giver udtryk for, at det er enten-eller. Enten går vi ind og laver opgaven for dem, eller også får de slet ikke lavet opgaven, siger Frederiks Drews.

Plagiat-kontrol virker ikke

Snyd med skriftlige opgaver har længe været et problem i gymnasiet. På nettet kan gymnasieeleverne finde færdige opgavebesvarelser, som enten er til fri afbenyttelse eller kan købes. Som modsvar har gymnasielærere og censorer fået software-programmer, der kan genkende teksten i opgaven, hvis den allerede ligger på nettet.

Det kan dog omgås ved at lave nogle sproglige ændringer i teksten. Og på samme måde kan softwaren ikke afsløre den nye service fra Fixminopgave.dk, fordi det er nyskrevne opgaver:

- Vi har allerede et rigtig godt system til at sikre, at folk ikke plagierer hinanden. Der er plagiatkontrol på alle skriftlige opgaver. Problemet er her, at disse opgaver der bliver skrevet fra bunden ikke bliver fanget i den kontrol, siger Martin Thing.

Spørgsmålet er, hvornår der er tale om snyd.

Vi har udarbejdet fire scenarier med fire tænkte gymnasieelever, der får hjælp til deres store SRP-opgave (Studieretningsprojekt i 3.G) og vil gerne høre din mening.

Afstemning

1) Per går i 3.G, og hans mor hjælper ham med SRP-opgaven. Hun hjælper med at finde kilder, diskutere problemformulering, formulere konklusionen og læse korrektur. Efter moderens mening har Per problemer med at formulere sine tanker skriftligt, så hun beslutter den sidste weekend at skrive opgaven igennem. Er det snyd?

2) Der er ingen i Steffens omgangskreds, der har gået i gymnasiet og har erfaringer med at aflevere en SRP-opgave. Så han går på nettet og finder en opgave, der emnemæssigt ligger tæt på den opgave, han selv skal aflevere. Han kopierer opgavens opbygning, men skriver selv teksten. Enkelte afsnit, som han synes er gode, kopierer han direkte og nøjes med at ændre lidt i sproget. Konklusionen er hans egen, selv om den ligger tæt op ad opgaven fra nettet. Er det snyd?

3) På grund af sygdom kommer Helle i tidsnød med sin SRP-opgave, som hun ellers var godt i gang med. Hun må opgive at få den færdig, og tager kontakt til et firma, der mod betaling skriver en opgave for hende. Hun ved, at hun normalt får en karakter omkring syv for sine skriftlige opgaver, så hun køber en opgave, der skulle være til et syv-tal. Er det snyd?

4) Kathrines forældre er begge akademikere, og er vant til at formulere skriftlige projekter. En aften over aftensmaden snakker de opgaven grundigt igennem. Hun fortæller, hvad hun har tænkt sig, og forældrene stiller spørgsmål og giver gode råd om mulige kilder. Derefter skriver hun opgaven selv, og forældrene læser den igennem og foreslår enkelte ændringer. Er det snyd?