Landsret frifinder Esbjerg Kommune i misbrugssag: - Det giver kommunerne frit valg

Esbjerg Kommune skal ikke betale erstatning til de tre piger, som blev udsat for seksuelt misbrug. Afgørelsen er en skuffelse for Børns Vilkår.

Vestre Landsret frikender mandag Esbjerg Kommune i den såkaldte 'Esbjerg-sag'. 

Kommunen var anklaget for ikke at have grebet ind i sagen om seksuelt misbrug af tre piger i tide.

Hver af de tre piger havde krævet 50.000 kroner i erstatning for at kommunen ikke satte en stopper for de sexkrænkelser, de har været udsat for. 

Det gjorde det ud fra det synspunkt, at Esbjerg Kommune havde krænket deres rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel tre.

Pigerne blev i henholdsvis 2007, 2008 og i 2010 udsat for overgreb af en 41-årig mand, der i 2011 blev idømt syv års fængsel for gennem en periode på omkring 20 år at have misbrugt otte børn.

Under sagen er det kommet frem, at kommunen havde fået flere henvendelser, uden at der var blevet grebet ind.

Der var ikke noget der tydede på, at de ville blive krænket

Men landsretten vurderer ikke, at kommunen kan klandres for manglende indgriben.

Det er jo lidt at åbne op for, at kommunerne har frit valg i forhold til om de vil overholde loven eller ej,

Per Petersen, far til en af de tre piger

I domsafsigelsen fremgår det, at Vestre Landsret vurderer, at 'Esbjerg Kommune har tilsidesat sine forpligtelser efter serviceloven til i nødvendigt omfang at føre tilsyn med og rettidigt at undersøge forholdene hos gerningsmandens familie med henblik på at afdække problemerne i hjemmet og iværksætte foranstaltninger over for familien og navnlig gerningsmandens børn'.

Men efter en gennemgang af de oplysninger, kommunen havde på pigerne, står det altså klart for landsretten, at der ikke forelå oplysninger, som kunne give anledning til at iværksætte konkrete foranstaltninger i forhold til pigerne for at forebygge overgrebene.

Far: Om de vil overholde loven står kommunerne frit for

Faren til en af de tre piger ser på dommen med blandede følelser. For selvom han er glad for, at landsretten har slået fast, at Esbjerg Kommune ikke har overholdt sine forpligtelser, så savner han, at det får en konkret konsekvens. 

- Jeg er bekymret over, at der ikke følger sanktioner med. Det er jo lidt at åbne op for, at kommunerne har frit valg i forhold til om de vil overholde loven eller ej, siger Per Petersen til TV 2. 

Det stiller Danmarks børn svagere, end hvis kommunen klart og tydeligt blev pålagt et ansvar,

Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår

Han holder dog stadig fast i, at det er en vigtig afgørelse. 

- Erstatningen var for os ligegyldig. Det vigtige er, at kommunerne får at vide, at der er en lovgivning, de skal overholde. Og nu har de fået at vide af landsretten, at det har de ikke gjort, siger han. 

Esbjerg-borgmesteren er lettet

Borgmester i Esbjerg, Johnny Søstrup (V), er lettet over afgørelsen. 

- Det var, hvad vi havde håbet på. Det har været en langstrakt sag, og vi har været skudt på fra forskellig side, siger han til Ritzau. 

- Jeg håber, der nu er sat punktum for sagen, og at pigerne kan komme videre med deres liv, siger Søtrup.

Han erkender dog, at kommunens behandling af sagen ikke har været optimal.

- Vi har fra starten lagt os fladt ned og sagt: Det var ikke godt nok.

Det er skuffende, mener Børns Vilkår

Afgørelsen skuffer direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han mener ikke, at det er tilfredsstillende, at landsretten nøjes med at slå fast, at der er skortet på tilsynet med pigerne.  

- Det stiller Danmarks børn svagere, end hvis kommunen klart og tydeligt blev pålagt et ansvar, siger han til Ritzau.

Han frygter, at dommen kan få konsekvenser for, hvor højt lignende sager vil blive prioriteret af kommunerne.

- Når man bare får en næse af en domstol, men ikke en egentlig straf i form af en erstatning, kommer det nok ikke til at figurere lige så højt på prioriteringslisten, som hvis der var sendt et mere klart signal.

- Men det er rigtig vigtigt, at sagerne bliver ført. Også så Folketinget får viden og måske kan gå ind og stramme op på kommunernes ansvar, siger direktøren.

Tønderpigen fik erstatning

Det er tidligere sket, at en kommune har erkendt sit ansvar og udbetalt en erstatning i en sag om seksuelt misbrug.

Det var i 2014 i forbindelse med 'Tøndersagen'. Dengang erkendte Tønder Kommune sin rolle i sagen og udbetalte hele erstatningskravet på 300.000 kroner. Men  dengang skete det uden om domstolene.

Denne sag er første gang en dansk kommune bliver afkrævet erstatning at ofre for seksuelt misbrug.