Samfund

Konditorikæde har ikke betalt skat i halvandet år – forretningen kører stadig

Danske virksomheder skylder 28,9 milliarder kroner til Staten. De udnytter, at Skat har problemer, mener Kammeradvokaten.

På Strandvejen i Hellerup er der gang i forretningen hos de to Taffelbay-konditorier. Det er selvom kæden, som bryster sig af særlig høj kvalitet og service, ikke har betalt skat i halvandet år, skylder 7,1 millioner til Staten, og er begæret konkurs.

- Som vi ser det, er der rigtig meget der tyder på, at Taffelbay har udnyttet, at Skat ikke har haft en effektiv inddrivelse, siger Boris K. Frederiksen fra Kammeradvokaten, som er kurator i Taffelbays konkursbo.

Virksomhedsgæld vokser hurtigst

Gælden til det offentlige er nået op på næsten 100 milliarder kroner, fordi der har været så mange problemer med Skats inddrivelse af gælden. Den største post på listen over de forskellige restancer – og den som er vokset hurtigst, er virksomheders gæld til det offentlige. De seneste tal som TV 2 har fået fra Skatteministeriet viser at virksomheders gæld til det offentlige i alt er på 28,9 milliarder kroner.

Det bliver udnyttet at Skat har problemer lige nu

Michael Bjørn Hansen

Boris K. Frederiksen fra Kammeradvokaten er kurator i de fleste sager, hvor Skat erklærer virksomheder konkurs. Han fortæller, at han kan se et mønster.

- Vi kan se, at virksomheder konsekvent har ladet være med at betale deres moms og A-skat i en meget lang periode og dermed udnyttet, at inddrivelsen fra Skat har været – hvad skal vi sige – kriseramt i en periode, siger Boris K. Frederiksen.

De har haft en – har det efterfølgende vist sig – urealistisk forestilling om, at de var i stand til at vende den økonomiske udvikling i selskabet

Advokat Michael Egholm

Den opfattelse deler Michael Bjørn Hansen, som selv arbejder som skatteadvokat:

- Det bliver udnyttet, at Skat har problemer lige nu. Både af de erhvervsdrivende, der har store restancer, og de personligt erhvervsdrivende, som konsulenter og kunstnere, der oparbejder stor skattegæld. Jeg er ikke i tvivl om, at der spekuleres i at Skat ikke er særlig effektivt på det her område i øjeblikket, siger Michael Bjørn Hansen, der selv har en fortid som kontorchef i Skat.

Taffelbay lod skatteregning blive i gammelt firma

I sagsakterne fra konkursboet findes en liste, der måned for måned ridser op, hvad konditori-kæden ikke har betalt i skat, fra oktober 2014 til december 2015.

Listen er lang, og Kammeradvokaten er ikke i tvivl om, at Taffelbays ejere har været lige en tand for smarte.

- Når man driver virksomheden langt længere end man har grundlag for, så er det uforsvarlig forretningsførelse, siger Boris K. Frederiksen.

Hvis det er korrekt, at man har taget aktiverne ud for billigt, så har Skat mistet op til fire millioner kroner

Boris K. Frederiksen, Kammeradvokaten

Taffelbays advokat, Michael Egholm, forklarer at Taffelbay i den omtalte periode har betalt af på skattegæld, der var stiftet tidligere.

Kort inden Skat greb ind, og begærede konditorikæden konkurs, sørgede ejerne Hans og Annette Kromann for, at sælge alle aktiver i kæden videre til et andet selskab, som Annette Kromann også ejede. Skattegælden lod de blive i det konkursbegærede selskab.

Med andre ord tog man altså alt det, som rent faktisk udgjorde selve kæden - ansatte, lejemål, varelager, maskiner osv. - og lagde det i et nyt selskab, imens gælden til det offentlige blev i det gamle.

Kammeradvokat: Solgte for billigt til sig selv

Det er der intet problem i, hvis man rent faktisk sælger aktiverne til sig selv til markedspris.

I dette tilfælde, blev alt hvad der hører med de fem butikker rundt omkring i København, solgt til en samlet pris på 1,6 millioner kroner til Annette Kromanns andet selskab. Det betød, at der slet ikke var nogen penge, til at betale skatteregningen.

Ifølge Boris K. Frederiksen var den pris alt for lille. Han forklarer, at Hans og Annette Kromann, dagen inden de solgte aktiverne til Annette Kromanns andet selskab, bogførte dem til 5,6 millioner kroner. Alligevel betalte de altså kun 1,6 millioner for aktiverne, da de solgte alle butikkerne til det andet selskab.

- Hvis det er korrekt, at man har taget aktiverne ud for billigt, så har Skat mistet op til fire millioner kroner, siger Boris K. Frederiksen. Det er endnu ikke besluttet om man vil føre en sag for at omstøde handlen.

Et stort problem for virksomheder, som opfører sig ordentligt

Hos brancheforeningen Danske Revisorer er man enige i betragtningen om, at nogle virksomheder udnytter problemerne med Skats inddrivelse til ikke at betale, det de skylder.

- Man kan se det specielt med A-skat og moms, som ikke bliver betalt. Det er et stort problem for konkurrerende virksomheder, som opfører sig ordentligt og betaler det de skal. Det er klart, at det bliver sværere for dem at drive forretning, når naboen ikke betaler skat, siger erhvervspolitisk direktør Tom Vile Jensen.

Når Skat har så store problemer med inddrivelsen, er det dog helt naturligt, at rådgive virksomheder med gæld til mange kreditorer, om at Skat ikke er den vigtigste kreditor.

Det fortæller skatteadvokat Michael Bjørn Hansen.

- Hvis man har en klient, som har flere store kreditorer, så kan jeg godt finde på at sige, at der måske var en kreditor, der var vigtigere at komme af med end Skat i disse år. Det er almindelig rådgivning. Man må prioritere, når man har mange kreditorer, som ånder én i nakken.

Men er det ikke vigtigere at betale det man skylder til fællesskabet?

- Jo, det er jeg fuldkommen enig i. Men når en person søger rådgivning hos mig, så er det ofte fordi, at de har en virksomhed, som er ude i nogle problemer. Og så skal jeg på det nære plan se, hvordan vedkommende kan overleve som virksomhed, fortæller Michael Bjørn Hansen.

Taffelbay vil ikke tale

TV 2 ville meget gerne tale med Hans og Annette Kromann, og høre hvordan de forholder sig til anklagerne om uforsvarlig forretningsførelse, og at de har solgt aktiverne for billigt til sig selv.

Vi forsøgte at finde dem på flere af kædens adresser og på deres hjemmeadresse, men uden held. På de telefonnumre vi havde, fik vi heller ikke fat på dem. Efterfølgende fik vi en sms fra Hans Kromann, der fortalte, at de ikke havde nogen kommentarer, men henviste til deres advokat, Michael Egholm.

I en mail skriver advokaten, at Hans og Annette Kromann ikke skulle have fortsat driften i så lang tid, uden at kunne betale deres skat.

- De har haft en – har det efterfølgende vist sig – urealistisk forestilling om, at de var i stand til at vende den økonomiske udvikling i selskabet, skriver Michael Egholm.

Han forklarer også, at de ikke har gjort det for egen vindings skyld. De har kun tjent 40.000 kroner om måneden tilsammen. Kammeradvokatens anklage om at aktiverne skulle være solgt for billigt, kalder han udokumenteret.

Michael Egholm påpeger, at bogføring af aktiver langt fra er det samme som markedsprisen på dem, og at Kammeradvokaten ikke har nogen kompetence, til at vurdere den reelle værdi af aktiverne. Man skulle have hyret en sagkyndig til den vurdering, skriver han.

Det ser meget mærkeligt ud

Boris K. Frederiksen fra Kammeradvokaten anerkender, at bogføringen ikke nødvendigvis er det samme som markedspris. Han mener, at det var ejerne af Taffelbay, som burde have hyret en sagkyndig til at vurdere den reelle markedspris, inden man solgte aktiverne til sig selv.

- Misforholdet mellem bogføringen og prisen på de 1,6 millioner er så betydelig, at når man ikke har nogen anden dokumentation, end ledelsens eget frie skøn, i en situation hvor ledelsen både er køber og sælger, så ser det bare, skal vi sige det pænt, meget mærkeligt ud, siger Boris K. Frederiksen.

Det er nu op til Skifteretten og Skat at afgøre, hvad der skal ske med konkursboet og om der skal indledes en sag for at få omstødt handlen med aktiverne.