Samfund

Ny undersøgelse: Her er de mest og mindst stressende job

En ny undersøgelse kortlægger arbejdsmiljø og helbred i forskellige arbejdsgrupper i Danmark.

Læger og gymnasielærere er blandt de mest stressede jobgrupper, mens jord- og betonarbejdere og brandmænd er nogle af de mindst stressede.

Det viser en ny omfattende undersøgelse fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, der netop er udkommet omkring danskernes trivsel på arbejdsmarkedet i 2016. Det er tredje gang, undersøgelsen finder sted. Den er tidligere lavet i 2012 og 2014 og sammenligner man disse med den nye undersøgelse, er der ikke sket en stor forskel i stressudviklingen.

Undersøgelsen har på baggrund af et spørgeskema til forskellige brancher kortlagt en række områder, som dækker over fire overordnede emner, herunder fysisk arbejdsmiljø, psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker og sikkerhed samt helbred og arbejdsevne. 

Her viser undersøgelsen, at de jobgrupper, som har haft mest stress inden for de sidste to uger, er:

 • Læger
 • Passagerservicemedarbejdere
 • Socialrådgivere
 • Gymnasielærere
 • Undervisere og forskere ved universiteter

De jobgrupper, som har oplevet mindst stress inden for de sidste to uger, er:

 • Jord- og betonarbejdere
 • Lastbilchauffører
 • Bus-, taxachauffører og lokomotivfører
 • Elektrikere
 • Brandmænd, reddere og sikkerhedsvagter. 

Der skal jo være tid til pauser

En af de personer, som ifølge undersøgelsen bør være en af de mindst stressede, er den 24-årige jord- og betonarbejder Mathias Tipsmark fra Skibby. TV 2 har fanget ham på arbejde i Måløv på Sjælland, hvor han er i gang med at grave jord til en ny cykelsti. 

Jobgrupper med højst score for angstsymptomer inden for de sidste fire uger

 • Frisører og kosmetologer
 • Specialundervisere
 • Kasseassistenter
 • Kundeinformationsarbejdere
 • Passagerservicemedarbejdere

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Jobgrupper med lavest score for angst inden for de sidste fire uger

 • Tømrere og snedkere
 • Murere, VVS'ere m.fl.
 • Lastbilchauffører
 • Militærpersonale
 • Elektrikere

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

- Næ, jeg har da ikke været stresset på det sidste. Der er ikke så meget stress i at grave jord med en gravemaskine, siger han og fortæller, at dagen som regel starter klokken seks om morgenen og slutter klokken 15. Om fredagen slutter arbejdsdagen tidligt, klokken 12.

- Jeg kan stort set selv planlægge det. Selvfølgelig er der ting, der skal nås i løbet af dagen. Men det er ikke så voldsomt, at man skal stresse af sted med det. Nogle dage skal man da nå at være færdig, og så kan det godt være man stresser lidt. Men ikke i dag, fortsætter Mathias Tipsmark, som mener, det er flere måneder siden, han selv har haft så travlt, at han har været stresset.

- Ja, der skal jo også være tid til pauser ind imellem. Det bestemmer man jo lidt selv. Man skal jo også have noget at spise og sådan, siger han. 

Varierende arbejde og gode kolleger

En gang imellem overvejer han at prøve noget andet. Ikke på grund af stressniveauet, men fordi han nu i otte år har arbejdet som jord- og betonarbejder. Men det er indtil videre ikke blevet til noget.

Hvad er stress?

 • Kortvarig stress er helt almindeligt, når vi står over for større udfordringer på eksempelvis jobbet eller ved sport. Denne tilstand medfører en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper evnen til at yde. Kortvarig stress er ikke farligt.
 • Når kroppen derimod hele tiden er i beredskab, er det langvarig stress - det vil sige uger eller måneder. Langvarig stress er en tilstand af anspændthed og ulyst, som både påvirker vores fysiske- og psykiske helbred.
 • Kilde: Sundhedsstyrelsen

- For jeg har gode kollegaer og får lov til at styre det meste selv. Det er meget varierende arbejde. Nogle gange laver jeg kloakker og belægning, og andre dage kører jeg med gravemaskiner, fortæller Mathias Tipsmark, som derfor godt kan sætte sig ind, at andre jobgrupper er mere stressede.

- Jo, der er da nogen, der er mere stressede, er jeg sikker på. Det passer nok meget godt. 

Stort pres i hverdagen

I den anden ende af skalaen befinder lægerne sig, som den jobgruppe, der har haft mest stress inden for de sidste to uger. Det billede kan overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, nikke genkendende til. 

- Lægerne på sygehusene har nu i mange år været underlagt et massivt pres for at øge tempoet. De skal hele tiden behandle flere patienter på grund af skrappe produktivitetskrav. Det fører til, at vi får mange henvendelser fra medlemmer, der oplever et alt for stort pres i hverdagen. De oplever, at de ikke kan nå at løse deres opgaver inden for arbejdstiden, og at kvaliteten i behandlingen og omsorgen for patienterne kommer under pres, siger hun til Berlingske.

Undersøgelsen har også kortlagt, hvilke jobgrupper som i højest grad har udvist depressive symptomer inden for de sidste to uger. Her er det:

 • Kasseassistenter
 • Passagerservicemedarbejdere
 • Kundeinformationsarbejdere
 • Servicefag i øvrigt
 • Kokke og tjenere

De jobgrupper, som har udvist færrest depressive symptomer inden for de sidste to uger, er:

 • Ledere
 • Tømrere og snedkere
 • Jord- og betonarbejdere
 • Bygge- og anlægsarbejdere
 • Militærpersonale.