Derfor skal du tale åbent om din løn

Over halvdelen af danskerne taler aldrig om deres løn, viser en ny undersøgelse. Giv din mening til kende om dine lønforhold i artiklen.

’Hvad tjener du?’ er et spørgsmål, som meget få danskere har lyst til at svare på.

I Danmark er det nemlig et tabu at tale om løn, og langt de fleste har den holdning, at det ikke kommer andre ved. Det viser i hvert fald en undersøgelse, som Institut for Menneskerettigheder offentliggør tirsdag, skriver Ugebrevet A4.

Undersøgelsen viser, at 6 ud af 10 danskere aldrig taler med kolleger om løn, og at en tredjedel ikke ved, hvad kolleger, der laver samme slags arbejde som dem selv, får i løn.

Ligelønsloven giver ellers danskerne ret til at tale løn, men undersøgelsen viser, at næsten halvdelen af danskerne slet ikke er klar over, at de har den ret, skriver Ugebrevet A4.

Gør det lettere at diskriminere

Den manglende åbenhed om, hvad man får i løn, gør det svært at gennemskue lønforskelle på arbejdspladsen, forklarer Ph.d. Kenn Warming, specialkonsulent på Institut for Menneskerettigheder, som står bag undersøgelsen.

- Det er lettere at diskriminere og forskelsbehandle, når ingen ved noget om det. Vi har i rapporten fokus på åbenhed om løn i forhold til ligeløn mellem kvinder og mænd. Men større åbenhed om løn vil også kunne afdække vilkårlighed, usaglighed og forskelsbehandling i forhold til for eksempel etnisk baggrund, alder, politisk anskuelse, handicap og seksuel orientering, siger han til Ugebrevet A4.

I dag er der mellem danske mænd og kvinder en lønforskel på fire til syv procent, som ikke kan forklares med et kønsopdelt arbejdsmarked, erhvervserfaring eller uddannelse.

Af netop samme grund er åbenheden om lønforhold vigtige, hvis man vil gardere sig mod uberettigede lønforskelle. Arbejdsgiverne vil nemlig få svært ved at argumentere for den forskel, hvis det kommer ud i det åbne, mener Kenn Warming.

Forbrugerøkonom: Større gennemsigtighed sikrer bedre løn

Institut for Menneskerettigheder opfordrer derfor arbejdspladsernes chefer til at sætte rammerne for mere åbenhed om lønforhold.

I dag har kun hver 10. af lønmodtagerne i undersøgelsen oplevet, at en chef har gjort de ansatte opmærksomme på, at de har en lovsikret ret til at drøfte lønforhold indbyrdes.

Spørger man forbrugerøkonom i Nordea Ann Lehmann Erichsen, er det i dén grad i lønmodtagernes interesse, at der bliver mere åbenhed om løn på ens arbejdsplads.

Åbenheden kan i sidste ende betyde, at danskerne får flere penge med hjem fra en lønforhandling. Man bliver nemlig en bedre forhandler, hvis man har alle informationer at forhandle ud fra. Og tilsvarende dårligere, når man ikke har.

- Hvis der var større gennemsigtighed, og folk kunne se, hvad andre med tilsvarende arbejde fik i løn, kunne det være, at de kunne gå til lønforhandling næste gang og pege på, at dét, de laver, plejer at give mere. De ville være en løftestang. Ellers sidder du og pejler i blinde, og det er svært. Du sidder og forhandler med én, der har al information, og du har ingen. Du spiller ikke med blind makker, du ER den blinde makker, siger Ann Lehmann Erichsen til Ugebrevet A4.

Afstemning

Taler du og dine kolleger om løn på din arbejdsplads?

Afstemning

Ville du ønske, at der var mere åbenhed om løn på din arbejdsplads?

Afstemning

Hvis en kollega spørger, vil du så svare på, hvor meget du tjener i løn?

Deltag i debatten her: