Det er lovligt at overvåge din partner - også uden tilladelse

Det er fuldt ud lovligt at overvåge din partner med GPS. To eksperter mener, det er krænkende - og at man derfor bør stramme loven.

Rigtig mange gør det - overvåger deres partner og børn med en GPS-app på telefonen. Det fortæller flere eksperter til TV 2.

GPS-overvågning af ens kæreste kan eksempelvis foregå ved, at man installerer en GPS-sender på partnerens bil eller i vedkommendes pung. Eller også kan man man overvåge kærestens færden gennem en app på telefonen som for eksempel 'Find venner' eller 'Life360'. Og det er lovligt at overvåge en anden med GPS - også selvom personen, der bliver overvåget, ikke ved det.

- Overvågning er lovgivningsmæssigt et område, der deler vandende. At overvåge med en GPS-tracker, vil nogle nok mene, er det samme, som hvis man hyrer en privatdetektiv til at skygge deres partner, mens andre vil mene, at det er grovere og mere krænkende. Splittelsen om problematikken er i sig selv grund nok til at få klarlagt, om det skal være ulovligt, mener Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet.

Lovgivningen er ikke fulgt med teknologien

Hvis du overvåger din partner ved at aflytte vedkommende med en mikrofon, er det ulovligt, men hvis du gør det ved hjælp af en GPS-tracker er det altså helt lovligt. Og det er ikke godt nok, mener Rådet for Digital Sikkerhed.

- Det er et punkt, hvor vi godt kunne tænke os, at lovgivningen bliver strammet op. Det er jo dybt krænkende at finde ud af, at man bliver overvåget med GPS. Men der er lovgivningen altså ikke fulgt med den teknologiske udvikling, mener Rasmus Thede, der er er formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Ifølge juraprofessor Jørn Vestergaard er der gråzoner i forhold til lovgivningen, hvis man overvåger med GPS-apps. 

Du må ikke hacke dig ind i telefonen

De fleste GPS-apps forlanger accept fra den overvågede part. I mange parforhold kender man dog hinandens koder til telefonen, og man kan derfor gå ind og installere en skjult app på partnerens telefon, så vedkommende ikke opdager overvågningen. Og det er i sådan et tilfælde - hvor man går ind i den andens telefon - der kan sås tvivl om, hvorvidt det så er lovligt at GPS-overvåge.

- Det er vidtgående, hvis man går ind og manipulerer med folks telefon. En smartphone er en computer, og man må heller ikke gå ind på en stationær computer og installere noget på den, for så er man hacker. Man må ikke skaffe sig adgang til en andens programmer eller oplysninger. Det er det, vi kalder hacking, siger Jørn Vestergaard og henviser til straffelovens paragraf 263 stykke 2.

- Installationen af en GPS-app forekommer mig altså at være problematisk. Hvis appen derimod i forvejen ligger på telefonen, og partneren bruger den, uden man ved det, så er det noget andet, siger han.

Eksperter: GPS-overvågning er krænkende

Tidligere sager har vist, at det er okay at installere en GPS på en bil eller i en frakkelomme uden tilladelse. Det har flere benyttet sig af for at tjekke, om partneren er utro. Men hvorvidt det også gælder en installation på en telefon er uklart.

- Umiddelbart er det er grænsetilfælde. Man skal have en sag testet i retten for at få afprøvet det - og den skal gerne være grov, siger Jørn Vestergaard.

Hos Rådet for Digital Sikkerhed mener de helt sikkert, at det skal være ulovlig at GPS-overvåge - uanset, hvordan installationen er lavet.

- Jeg kan ikke rigtig se, hvem det skal beskytte, at man ikke har lovgivet på området. Der er højst sandsynligt ikke blevet lovgivet om GPS-overvågning, fordi nogen har hængt i bremsen og ikke er fulgt med den digitale udvikling. Men GPS-overvågning må altså være ligeså slemt, som hvis man overvåger med mikrofon, siger Rasmus Thede, formand for Rådet for Digital Sikkerhed.

Jørn Petersen erklærer sig enig i, at man i lovgivningen er langt bagud i forhold til teknologien.

- Jeg har foreslået, at man tager loven på til revision, men der er ikke rigtig nogen, der er bidt på endnu. Umiddelbart er GPS-overvågning ligeså krænkende som aflytning. Hvis vi skal undgå alle de gråzoner, der er på området, skal man gå ind og lovgives, siger professor Jørn Vestergaard.

Afstemning

Kunne du finde på at overvåge din partner med en GPS-app