Samfund

Aldrig sket før: Kommune får påbud efter skandalesag med privat plejefirma

For første gang nogensinde giver Styrelsen for Patientsikkerhed en kommune et påbud. Det sker i sagen om det private plejefirma Pleje Plus.

Over 200 klager på otte måneder har ikke været nok til at få Lolland Kommune til at gribe ind overfor det private plejefirma Pleje Plus, og det får nu konsekvenser.

For første gang nogensinde giver Styrelsen for Patientsikkerhed nemlig en kommune påbud. Lolland Kommune får to påbud for blandt andet for ikke at have reageret korrekt på klagerne.

Hos Styrelsen for Patientsikkerhed har man aldrig før set noget lignende og fremhæver episoder, hvor patienter ikke fik deres nødvendige medicin flere dage i træk.

- Potentielt kan det være ret alvorligt, hvis man ikke får sin medicin. Det kunne være gået rigtig galt. Der er ingen tvivl om, at patientsikkerheden i flere tilfælde har været i fare, siger Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed, til TV 2.

- Der har været en patient med epilepsi som ikke fik sin nattemedicin tre døgn i træk. Hvis du har epilepsi og ikke får din medicin, kan du få krampeanfald og blive efterladt i en hjælpeløs tilstand.

Flere hundrede klager

Sagen om det private firma Pleje Plus begyndte, da TV 2 i februar kunne fortælle, at klagerne var haglet ned over det private plejefirma Pleje Plus, som siden juni 2016 har leveret hjemmepleje i Lolland Kommune.

Siden det private firma overtog 456 plejekrævende borgere, har Lolland Kommune modtaget 266 henvendelser fra borgere og pårørende, hvoraf omkring 250 kan karakteriseres som klager.

Det er utilfredshed med alt fra manglende rengøring og bad til udeblivende personale. Lolland Kommune har undersøgt alle klager og har ikke fundet belæg for, at Pleje Plus har brudt deres kontrakt.

Nye retningslinjer

Lolland Kommune, som er forpligtet til at tage sig af sine borgere på det sundhedsfaglige område, har altså forsømt den pligt, mener Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommunen skal nu ændre sine retningslinjer og rette op på håndteringen af klager over sundhedsfaglige ydelser, som private leverandører - såsom Pleje Plus - udfører for kommunen inden den 7. maj.

Retningslinjerne skal sikre, at leverandøren foretager den nødvendige patientsikkerhedsmæssige opfølgning på klagerne.