Samfund

Se listen: Så meget skylder vi det offentlige

I ny rapport vurderes det, at stat og kommuner må afskrive op mod 80 milliarder kroner af i alt 100 milliader kroner, som danskerne skylder.

i en rapport vurderer revisionsfirmaet PwC, at Skat og kommuner må regne med at vinke farvel til op mod 80 milliarder kroner ud af i alt 100 milliarder kroner, som danskerne skylder.    Det skriver Politiken.

- Det er ikke retvisende at sige, at der er 100 milliarder derude, og at de 100 milliarder kan vi bare få i kassen og bruge på velfærd, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) til Politiken. 

Rigsrevisionen og EU-Kommissionen har bedt Skatteministeriet om at ændre posteringerne i statsregnskabet, så de 100 milliarder ikke længere fremgår, som penge, man regner med.

Gælden til det offentlige er vokset hurtigt, siden man i 2015 skrottede det fejlslagne it-system EFI. Alene fra andet til tredje kvartal sidste år voksede gælden til det offentlige med 3,6 milliarder kroner, viste en redegørelse fra Skat i januar.

Sorteper kan ende hos kommuner

Kommunernes formand, Kalundborgs borgmester Martin Damm, er bange for, at sorteper ender hos kommunerne, der har overladt inddrivelsen af gæld til Skat og nu mangler flere milliarder:

- Det er da for søren ikke os, der har kludret i det. Det har statens eget skattevæsen. Vel at mærke et skattevæsen, der har overtaget opgaven fra kommunerne, og kvitteret med at køre hele inddrivelsen i hegnet, siger han til Politiken.

Et stort antal borgere og mere end 1100 virksomheder skylder i alt 98,3 milliarder kroner til de statslige og kommunale pengekasser. Penge, som staten har ansvaret for at hente ind, men som det ifølge en ny rapport fra revisionsfirmaet PwC nok kun er muligt at inddrive 19,5 milliarder af. 

De knap 100 milliarder kroners gæld til det offentlige fordeler sig således (beløb i milliarder kroner):

1) Restskat: 19,4

2) Moms: 16,9

3) Underholdsbidrag: 9,6 

4) A-skat: 7,1

5) B-skat: 5,8 

6) Bøder til politiet: 4 

7) Misligholdte SU-lån: 3,9 

8) Sagsomkostninger - politiet: 3,1

9) Rente af virksomhedsskatter: 2,6

10) Rente, Skattekonto (virksomheder): 2,6 

11) Andre poster: 23,6 

Skat er med en restance på 65,9 milliarder kroner den klart største kreditor. Her følger en liste over de øvrige organer med penge til gode (beløb i milliarder kroner):

a) Udbetaling Danmark: 10,6

b) Rigspolitiet: 8,5

c) Statens Administration: 5,2 

d) Kommuner: 3,9 

e) DR: 1,4

f) Statsgaranterede studielån: 1,1

g) DSB S-tog 0,3

h) Metro Service A/S: 0,1 

i) Andre: 1,4

Kilder: Politiken på baggrund af PricewaterhouseCoopers "Model for Værdiansættelse af Fordringer, februar 2017.