Hediye Temiz går på 'ghettogymnasium': - Det går ud over det sociale og det faglige

Gymnasieelev og formand kalder til kamp mod en skæv fordeling af elever på landets gymnasier.

Både en gymnasieelev og formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, at der bør være en større blanding af elever på landets gymnasier – både når det gælder det faglige niveau og etnicitet.

Udmeldingen kommer samtidig med, at andelen af elever med ikke-vestlig baggrund er voksende på flere af landets gymnasier.

Tal fra Undervisningsministeriet viser ifølge Berlingske, at 14 almene STX-gymnasier havde mere end en femtedel ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i deres elevgruppe i skoleåret 2015/2016.

Gymnasieeleverne fortæller, at de vil de såkaldte ’ghettogymnasier’ til livs, hvor der næsten udelukkende går enten etnisk danskere eller omvendt udelukkende elever med ikke-vestlig baggrund.

Hediye Temiz er elevrådsrepræsentant og går i 2.g på Høje-Taastrup Gymnasium. Her har fire ud af ti elever ikke-vestlig baggrund, hvilket gør det til det gymnasie med flest tosprogede elever. Hun valgte gymnasiet, da det havde færre tosprogede elever, 25 procent, end de nærliggende gymnasier i Rødovre og Albertslund. Men antallet af ikke-vestlige elever er steget markant.

- Det går ud over det sociale og det faglige. Eleverne deler sig i to grupper, fortæller Hediye Temiz.

Værst socialt 

Hun understreger, at det særligt er det sociale, der er vanskeligt, når der er flest elever med anden etnisk baggrund. En af grundene er, at der ikke er den store tilslutning til fredagsbarerne, fordi mange af de tosprogede ikke drikker alkohol.

- Det betyder også, at etnisk danske elever fra området ikke kommer til fredagsbarerne, fortæller Heidye Temiz.

Hun foreslår en strengere styring af fordelingen af eleverne, hvor alle gymnasier har den samme procentdel stærke og mindre stærke elever samt en procentvis fordeling af etniciteten på eleverne – i stedet for at lade afstanden til gymnasiet være den primære afgørende faktor for fordeling, sådan som det er i dag.

- Hvis man skal kunne klare sig i det danske samfund, er det vigtigt, at man kan klare sig socialt, siger Heidye Temiz.

12 gymnasier med flest elever med indvandrerbaggrund

Strengere kontrol med fordelingen

Formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Martin Thing, kender til problematikken med ghettogymnasier og bakker op om Heidye Temiz' forslag. Han mener, at danske gymnasieelever går glip af en masse ved, at der ikke er større diversitet i klasseværelset.

- Det er vigtigt, at gymnasieeleven har en masse forskellige mennesker at lære af, siger Martin Thing.

Martin Thing er særligt fokuseret på at få ændret elevfordelingen på profilgymnasierne, der markedsfører sig selv på enten at have fokus på musik eller internationalt udsyn. Ifølge formanden er det ofte elever med de højeste karakterer, der bliver taget ind. 

Formanden for DGS kræver ny opdeling af gymnasieelever.

- Profilgymnasierne bør modtage en andel elever, der ikke har søgt gymnasiet grundet profilen – og som blandt andet ikke har et højt fagligt niveau, fortæller Martin Thing.

Han foreslår desuden en procentvis fast fordeling af elever, som bliver vurderet ud fra faglighed og identitet.

Boligpolitik spænder ben

Formanden fortæller, at DGS har peget på, at politikerne skal føre en anden boligpolitik.

-  Vi bliver nødt til at komme ghettoerne uden for gymnasierne til livs – både rigmandsghettoerne og ghettoer med elever med en anden etnisk baggrund end dansk.