Gymnasieelever om ikke-vestlige elever: Det er ikke et problem vi har fundet på

16x9

En række gymnasierektorer advarer nu om, at elever med ikke-vestlig baggrund bør fordeles mere jævnt. Eleverne kan ikke se problemet.

Victoria går på Herlev Gymnasium.

Det er et af de gymnasier i Danmark med flest elever, der enten er indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. På Herlev Gymnasium udgør de en tredjedel af eleverne, mens to tredjedele er etniske danskere.

Men for Victoria er det ikke afskrækkende.

Tværtimod har hun netop valgt Herlev Gymnasium for at gå i gymnasiet sammen med sine veninder fra folkeskolen, som har ikke-vestlig baggrund.

- Det var mine bedste veninder og jeg kunne ikke se nogen grund til ikke at gå sammen med dem, siger hun.

En bedre fordeling

Gymnasiets rektor Jan Vistisen advarer til gengæld om, at det kan få store konsekvenser for et gymnasium som Herlev, hvis andelen af elever med ikke-vestlig baggrund bliver ved med at stige.

Sammen med en række rektor-kolleger kritiserer han i dag, at enkelte gymnasier i de seneste år har fået uforholdsmæssigt mange elever med ikke-vestlig baggrund.

Rektorerne mener, at der er behov for politisk handling for at sikre, at eleverne med udenlandsk baggrund bliver bedre fordelt mellem landets gymnasier.

- Hvis man spørger eleverne, så går det lidt ud over det med at være sammen efter skoletid og i fritiden. Og der tror vi på, at vi kan opnå en meget bedre integration, hvis vi får en fordeling af den integrationsopgave på flere skoler, siger rektor Jan Vistisen til TV 2.

Især i København

Koncentrationen af elever med udenlandsk baggrund på særlige gymnasier er særlig tydelig i København og på Københavns Vestegn.

Enkelte gymnasier i store provinsbyer som Aarhus, Odense og Kolding har dog også mærket tendensen.

Det eksempel, der har fået mest opmærksomhed i medierne, er Langkaer Gymnasium i Aarhus, hvor 62 procent af eleverne i skoleåret 201/16 enten var indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlige indvandrere. Her forsøgte skolen sig med en særlig klasse for etnisk danske børn for at fastholde dem på skolen, men den ide blev stoppet fra politisk side.

(artiklen fortsætter under kortet)

12 gymnasier med flest elever med indvandrerbaggrund

Rektorerne fastholder dog, at der må gøres noget for at fordele eleverne bedre mellem gymnasierne:

- Internationale erfaringer viser, at når der på en skole er mere end 30 procent elever med en anden etnisk herkomst end den lokale, så begynder de lokale at forsvinde. Ikke fordi der er noget galt med skolerne, men så begynder de bare at søge væk. I den internationale forskning kalder man det ”hvid flugt”, og den kan vi se på nogle skoler i Danmark også, og det er den jeg advarer imod, siger rektor på Ørestads Gymnasium Allan Kjær Andersen til TV 2.

Det går stærkt på Herlev

Herlev Gymnasium er et af de gymnasier, som det handler om. Da skoleåret startede i 2010 var der 75 procent elever med etnisk dansk baggrund og 24 procent elever med ikke-vestlig baggrund. Da skoleåret 2015/2016 startede, var fordelingen som nævnt ændret til 64 procent etnisk danske elever og 34 procent elever med ikke-vestlig baggrund.

Men det bekymrer ikke Victoria og hendes klassekammerater fra 3.T,  Bijan, Abdullah og Anne.

Se her hvad de siger til at gå på et såkaldt "blandet" gymnasium:

Eleverne fortæller om at gå på Herlev Gymnasium