Samfund

Bankdirektør ville snyde Skat: Delte seng med ekskonen

De fleste betaler deres skat uden at kny. Dette er historien om en bankdirektør, som forsøgte at slippe uden om at betale millioner i skat.

Den morgen stod Vagn Stenager i sit forklæde og vaskede op, mens to mænd og en kvinde nærmede sig udenfor.

Han anede intet om, at de om lidt ville vende op og ned på hans liv - og den morgen, skulle blive starten på en skattesag om millioner af kroner.

Du må ikke orientere skattevæsenet i Danmark om depotet i Luxembourg

Vagn Stenager

Bankdirektøren som forsøgte at slippe uden om

De kommende dage sætter TV 2 ansigt på nogle af de danskere, som ifølge Skat skylder allermest til statskassen. Gælden til det offentlige stiger med 30 millioner kroner om dagen og er nu på næsten 100 milliarder kroner.

Gælden er eksploderet fordi Skats inddrivelsessystem gik ned i september 2015. Siden har mange af de største skatteskyldnere kunnet leve forholdsvist uforstyrret.

Der har simpelthen ikke været nogen efter dem.

Vagn Stenager skylder en lille del af de 100 milliarder kroner. Historien om hans gæld er skrevet på baggrund af aktindsigter i domsudskrifter og data fra Tingbogen. Vidneforklaringer og udtalelser fra naboer, venner, familie, efterforskere og de to tiltalte stammer alle ligeledes fra retsbøgerne.

Millioner på kontoen

Det var om morgenen onsdag den 21. december 2011.

Flere år forinden var Vagn Stenager blevet skilt fra sin kone og havde flyttet sin adresse til Malaysia, hvor skatteforholdene var gunstige for en pensioneret udlænding med millioner på kontoen. Efter en lang karriere, som kulminerede med jobbet som bankdirektør for Djurslands Bank, manglede Vagn Stenager ikke noget i sit otium.

Der var tre dage til jul, som igen i år skulle fejres på gården, sammen med ekskonen, deres barn og barnebarn. Selvom de ejede gården sammen, var det kun ekskonen, som officielt boede der.

Vagn Stenager vidste udmærket, at han ikke måtte opholde sig på gården for længe ad gangen.

Gjorde han det, ville Skat kunne komme efter ham. I yderste konsekvens ville de måske mistænke ham for skatteunddragelse og indlede en sag mod ham.

Men han havde gjort sit forarbejde og havde konsulteret skatteeksperter fra både KPMG og Deloitte.

Pludselig bankede det på døren.

Ude på gårdspladsen stod en garvet efterforsker fra bagmandspolitiet, en politiassistent og en ansat i Skat.

Vagn Stenager åbnede døren. Han havde stadig sit forklæde på, ved siden af ham stod hans ekskone.

Det tidligere ægtepar, som ikke længere officielt boede sammen, fik stukket en ransagningskendelse i hånden og måtte træde til side i døren. Efterforskerne gik indenfor.

I soveværelset stod dobbeltsengen uredt. Den bar tydeligt præg af, at der havde ligget to personer i sengen.

Domsudskrift fra retten i Herning

Udlæg på 24 millioner kroner

TV 2 er kommet på sporet af Vagn Stenager efter at have analyseret data fra tusindvis af opslag i tingbogen. I tingbogen er det muligt at se, hvilke ejendomme Skat har gjort udlæg i. For hvis en skatteskyldner ikke betaler sin gæld, kan Skat tage "pant" i ejendommen, og det skal tinglyses ligesom et realkreditlån.

Vagn Stenager er en af dem, som ifølge Skat skylder allermest. Skat har gjort udlæg i hans ejendomme på i alt 24 millioner kroner.

En uredt dobbeltseng

Gården blev endevendt, mens Vagn Stenager og ekskonen så på. De protesterede ikke, mens de fulgte efter Skat og bagmandspolitiet fra værelse til værelse.

Efterforskerne bemærkede straks en række mistænkelige forhold.

I soveværelset stod dobbeltsengen uredt. Den bar tydeligt præg af, at der havde ligget to personer i sengen.

Der hang en række habitter i skabet i soveværelset, som var opdelt med dametøj til den ene side, og herretøj til den anden. I garderoben hang jagttøj, herrejakker og sko.

Yderligere to politiassistenter ankom til gården.

Vagn Stenager var ifølge folkeregistret udrejst af landet, men en af politiassistenterne forklarede senere i retten, at han var helt overbevist om, at Vagn Stenager boede på adressen i Brande.

Et afgørende notat

Ransagningen stod på længe.

I soveværelset, i biblioteket og i atelieret fandt efterforskerne adskillige notater og dokumenter. Pas, gældsbreve og rejsekvitteringer fra det tidligere ægtepars mange fællesrejser, blev møjsommeligt gået igennem og fotograferet. I skrivebordet fandt de papirer vedrørende en konto i Luxembourg. En konto, som efterforskerne, indtil det øjeblik, ikke anede eksisterede.

Der var iskoldt og klamt derinde. Køleskabet var slukket og tømt for madvarer. Kun få stykker tøj hang i skabene.

Domsudskriften fra retten i Herning

I et våbenskab fandt de personlige papirer, som tilhørte Vagn Stenager. Blandt dokumenterne var et særligt notat, som senere fik en afgørende betydning i retssagen. Notatet havde overskriften: "Økonomiske tiltag efter min død."

I notatet stod der:

"Forslag til økonomiske tiltag, der med fordel kan gennemføres, såfremt jeg dør inden, vi igen er gift, hvilket forventes at ske umiddelbart efter, at mit udlandsophold er slut ved udgangen af 2012."

Der var også strenge instrukser til ekskonen om, hvordan hun skulle forholde sig til den hemmelige konto i Luxembourg.

"Du må ikke orientere skattevæsenet i Danmark om depotet i Luxembourg."

"Skal du bruge af pengene i Luxembourg, beder du banken i Luxembourg overføre et beløb til din konto i Djurslands Bank. Skulle Djurslands Bank til statistikformål spørge om, hvad pengene vedrører, skal du blot sige, at det er pensionsmidler."

Iskoldt og klamt

Vagn Stenager og ekskonen blev gennet ind i hver sit værelse og afhørt. Vagn Stenager forklarede, at han ikke boede på gården, men i sommerhuset, når han ikke var i Malaysia. Han var blot blevet indbudt til juleaften på gården af ekskonen for at fejre højtiden med deres barn og barnebarn.

Han var også inviteret med til julefrokost juledag, som også var hans fødselsdag. Det har i mange år været en tradition, forklarede han.

Ekskonen satte sig ind i en bil sammen med efterforskerne og kørte ud til sommerhuset ved Vesterhavet, et gammelt stråtækt hus fra 1780 i klitterne lidt syd for Hvide Sande. Vagn Stenager og ekskonen ejede både sommerhuset og gården i Brande i fællesskab.

Det var som at træde ind på et museum, tænkte en politiassistent ifølge domsudskriften, da han måtte bøje sig en smule for at komme ind gennem den lave dør.

Der var iskoldt og klamt derinde. Køleskabet var slukket og tømt for madvarer. Kun få stykker tøj hang i skabene.

Intet tydede på, at nogen havde boet der for nylig.

Nægtede sig skyldige

Ekskonen kørte sammen med efterforskerne tilbage til Brande og tog afsked med politifolkene og Skat.

Nu fulgte en tid, hvor det tidligere ægtepar havde en mærkelig fornemmelse af, at deres telefon blev aflyttet.

Det blev den.

Politiet og Skat var gået i gang med at stykke sagen sammen, og de gik grundigt til værks. De undersøgte el- og vandforbruget i sommerhuset og på gården i Brande. Stempler i pas, flybilletter, kvitteringer, dagbøger og kontoudskrifter fra ransagningen blev finkæmmet, og de etablerede telefonaflytning på gården i Brande.

Det tog dem halvandet år, før de endelig kunne præsentere et anklageskrift mod Vagn Stenager og ekskonen.

De var begge tiltalt for skattesvig af særlig grov karakter. Ekskonen blev også tiltalt for hæleri af særlig grov karakter, da politiet mente, hun havde medvirket til at skjule udbyttet af eksmandens skattesvig.

Begge nægtede sig skyldige.

Retssagen kunne gå i gang.

En flakket tilværelse

Det blev en langtrukken affære.

Vagn Stenager og ekskonens utallige rejser til udlandet blev listet op i retten i Herning. Kvitteringer for hoteller i Malaysia blev gennemgået, for at fastslå præcis, hvor mange dage Vagn Stenager havde opholdt sig i Danmark, og hvor mange dage han havde opholdt sig i Malaysia.

Selvom Malaysia jo nu var den pensionerede bankdirektørs hjemland, havde han levet en noget flakket tilværelse dernede. Han havde boet på flere hoteller, men aldrig rigtig fundet sit eget sted.

Fejrede sølvbryllup, selvom de var skilt

Så blev naboer og venner indkaldt som vidner og afhørt.

Flere af naboerne anede ikke, at Vagn Stenager og ekskonen var blevet skilt, da de sang morgensang på dagen, hvor de ville have fejret deres sølvbryllup. Naboerne havde lavet en æresport, og selvom de altså ikke længere var gift, havde det tidligere ægtepar alligevel valgt at fejre dagen.

En nabo forklarede i retten, at hun oplevede, at Ida og Vagn var meget glade for hinanden. Det var helt fantastisk, sagde hun. De klemte hinanden og havde det godt med hinanden. Hun forklarede også i retten, at Ida savnede Vagn, når han var ude at rejse. Hun glædede sig altid, til han kom hjem.

Naboen fik først at vide, at Ida og Vagn slet ikke var gift, da politiet kom og afhørte hende.

Hun blev chokeret.

Telefonsamtaler blev afspillet i retten fra politiets aflytning af telefonen på gården i Brande. Flere personer havde ringet for at ville snakke med Vagn Stenager. Flere gange var det ham selv, som tog telefonen.

Det var bare et rå-udkast

Turen var nu kommet til afhøringen af Vagn Stenager.

I retten forklarede han, at han i længere perioder boede på hoteller i Malaysia. Han lejede sig også ind i et værelse hos en lokal advokat på Borneo. Den samme advokat, som havde hjulpet ham med det praktiske, i forbindelse med flytningen til Malaysia.

Under den lange afhøring af Vagn Stenager spurgte anklageren interesseret ind til notatet med titlen: "Økonomiske tiltag efter min død."

Vagn Stenager forklarede, at der blot var tale om et rå-udkast, og at han godt vidste, der måske var ting, der kunne misforstås. Men han havde aldrig tænkt det som et endeligt dokument, blot som et rådgivningspapir, i tilfælde af, at han døde, mens han var i Malaysia.

I notatet havde han skrevet, at han og ekskonen skulle giftes igen, umiddelbart efter at hans udlandsophold var slut ved udgangen af 2012. I retten forklarede han, at hans tanker var, specielt efter at han var blevet syg, at han ville giftes cirka en måned før hans død. Derfor havde han skrevet, som han havde gjort.

Han forklarede også, at han havde fået lov af sin ekskone, at lægge noget af sit tøj på gården, fordi der var fugtigt i sommerhuset. Jagttøjet var også på gården, da han udelukkende gik på jagt i området omkring gården.

De mange rejser med ekskonen var for at skabe mulighed for, at hun så ville invitere ham ud på gården, så han kunne være mere sammen med sit barnebarn, sagde han i retten.

Dommen

Den 7. maj 2013 afsagde byretten i Herning dom mod Vagn Stenager og ekskonen.

Retten fandt, at skilsmissen mellem de to kun blev gennemført i den hensigt, at Vagn Stenager kunne opnå fuld skattepligt i Malaysia ved at tilsløre sin personlige tilknytning til Danmark. Ifølge retten var skilsmissen altså proforma - de levede stadig som ægtepar.

Retten kom også frem til, at Vagn Stenagers tilknytning til Malaysia var så sporadisk, at han i realiteten havde bevaret sin bopæl på gården i Brande.

Han blev derfor dømt for skattesvig af særlig grov karakter og idømt ubetinget fængselsstraf i to år og seks måneder, samt en bøde på 8,7 millioner kroner.

Ekskonen blev frifundet for hæleri, men dømt for skatteunddragelse, da kontoen i Luxembourg også stod i hendes navn, og hun ikke havde oplyst skattemyndighederne om renteindtægterne på kontoen. Straffen blev fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 195.000 kroner.

Her kan du læse TV MIDTVEST's omtale af sagen.

Begge ankede dommen til landsretten. Senere hævede Vagn Stenager dog sin anke og accepterede dommen. Ekskonen fastholdt sin anke og blev i Vestre Landsret i marts 2015 idømt en bøde på 330.000 kroner, men slap for fængselsstraf.

Vagn Stenager har stadig gæld

Det er nu fire år siden, Vagn Stenager fik sin dom. Vi vil gerne vide, hvad der siden er sket i sagen. Betaler Vagn Stenager sin gæld af?

I tingbogen kan vi se, at han sammen med ekskonen stadig ejer både gården i Brande og sommerhuset i Hvide Sande. Vi kan dog også se, at Skat har gjort udlæg i de to ejendomme for i alt 24 millioner kroner.

Vagn Stenager er dermed én af de 100 danskere med fast ejendom, hvor Skat har gjort de største udlæg.

Men hvorfor har Vagn Stenager ikke betalt sin gæld?

Pludselig kommer en ældre mand gående

Der er ferieidyl i klitterne i Aargab, lidt syd for Hvide Sande. Sommerhusene ligger tæt, så langt øjet rækker på den smalle tange mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord.

Et sommerhus skiller sig dog ud.

Det er tydeligvis det eneste sommerhus, som er blevet bygget for mere end et århundrede siden. Taget er stråtækt, og døre og vinduer sidder lavt.

I dag er dette Vagn Stenagers folkeregisteradresse. Han er ikke længere udrejst til Malaysia. Han burde altså opholde sig her.

Men da vi banker på døren, er der ingen, der åbner.

Huset ser ud, som om det har været ubeboet i et stykke tid. Der er ingen dækspor i indkørslen, græsset er langt foran fordøren, og skraldespanden er tom.

Da vi banker på en sidste gang, kommer en ældre mand pludselig gående med raske skridt i mod os. Han præsenterer sig som Vagn Stenagers bror og vil høre, hvorfor vi banker på hos hans bror.

Vi forklarer, at vi gerne vil i kontakt med Vagn Stenager for at høre hans side af sagen. Men den ældre mand forklarer, at han hverken har et mobiltelefonnummer, et fastnetnummer eller en mailadresse til sin bror.

Han siger, at den eneste måde vi kan komme i kontakt med Vagn Stenager på, er ved at skrive en seddel og lægge den i postkassen.

Det er også den metode, han bruger, når han skal i kontakt med sin bror, forklarer han.

Vi efterlader en seddel i postkassen og kører videre mod gården i Brande.

Da TV 2 banker på hos bankdirektøren, dukker hans bror pludselig op. Video: Niels Lykke Møller

Smækker døren i

Ekskonen åbner døren med et smil og lytter venligt, da vi spørger hende, om vi kan træffe Vagn Stenager på gården i Brande.

Hun siger, at vi er gået forkert og skal prøve ude i sommerhuset. Hun siger, det ikke kommer hende ved, at han ikke er ude i sommerhuset. Samtalen skifter dog karakter, da vi spørger ind til hendes eksmands skattegæld, hvorefter hun smækker døren i.

Skat: Derfor ejer han stadig sine ejendomme

Vi ville gerne vide, hvorfor Vagn Stenager stadig ejer sine ejendomme, når han skylder op til 24 millioner kroner til Skat.

Skat vil ikke udtale sig i den konkrete sag, men forklarer at når en ekskone ejer halvdelen af huset, bliver ejendommen uattraktiv at købe, da det kun er skatteskyldnerens andel, som Skat kan sætte på tvangsauktion.

- Det at sælge en ejendom på tvangsauktion til en køber, som ikke kommer til at eje den 100 procent, men skal eje den sammen med nogle andre, det vil erfaringsmæssigt ikke give ret mange penge i kassen. Der er meget få som er interesserede i at købe en halv ejendom, siger Jørgen Rasmussen, underdirektør i Skat.

Formentlig derfor ejer Vagn Stenager i dag begge sine ejendomme, på trods af sin massive skattegæld.

Vagn Stenagers advokat kontakter os

Tre dage efter, at vi bankede på i sommerhuset, bliver vi kontaktet af Vagn Stenagers advokat, som fortæller, at Vagn Stenager ikke har interesse i at udtale sig til TV 2.

Herefter er vi over flere uger i kontakt med advokaten, der videresender vores emails med spørgsmål til Vagn Stenagers private mailadresse.

Advokaten siger, at Vagn Stenager vil kontakte TV 2, hvis han ønsker at udtale sig.

Vi hører ikke fra den pensionerede bankdirektør.