Samfund

Kan man det? Sygehus sætter forskermillion til afstemning blandt borgere

Telemedicin, hjertestartere og brystkræft er nogle af de emner, man kan stemme om der skal bruges penge på i et nyt forskningsprojekt.

Normalt er det læger, der vurderer og prioriterer, hvad der skal forskes i. Men sådan er det ikke på Fyn i et nyt projekt, som er det første af sin slags i Europa.

Her kæmper fem fynske forskere om en million kroner til deres sundhedsprojekter – vinderen er den, der får høstet flest stemmer inden konkurrencens udløb den 1. maj.

Lige meget hvilket projekt, der vinder, så vil det blive et vigtigt forskningsprojekt.

Kim Torsten Brixen, direktør ved OUH

- Vi tror, at forskningen bliver mere vedkommende, og at forskerne stiller sig mere på tæer og gør sig mere umage, hvis de ved, at det her er vigtigt - også for de borgere som sidder ude i samfundet, siger Kim Torsten Brixen, der er direktør på Odense Universitetshospital, som sammen med Syddansk Universitet og TV 2 Fyn står bag projektet, der går under navnet ’Et sundere Fyn’.

D-vitamin og leddegigt i skarp konkurrence

De fem projekter omhandler brystkræft, mangel på vitamin D, hjertestartere, leddegigt og telemedicin.

- Jeg er tryg ved processen. Lige meget hvilket projekt, der vinder, så vil det blive et vigtigt forskningsprojekt dybest set, lyder det fra Kim Torsten Brixen.

De fem forskningsprojekter

Brystkræft

Brystkræft

Formålet med projektet er at tilrettelægge skræddersyede behandlingsforløb til de kvinder, som er i behandling for brystkræft, som har spredt sig til flere organer. 

Foto: Thomas Lekfeldt / Scanpix Denmark

Mangel på vitamin D

Mangel på vitamin D

Projektet omhandler mangel på D-vitamin og dets betydning for muskel- og knoglestyrken hos førskolebørn. Formålet er at finde sundhedstiltag, der skal understøtte børns muskelsundhed, så de får en sund og aktiv barndom. 

Foto: Ida Guldbæk Arentsen / Scanpix Denmark

Hjertestartere

Hjertestartere

Projektet vil teste en model, hvor frivillige førstehjælpere ved brug af GPS kan spore, hvor et hjertestop finder sted, samt hvor den nærmeste hjertestarter befinder sig, således at man kan opnå hurtigere genoplivning. 

Foto: Jeppe Bjørn Vejlø / Scanpix Denmark

Leddegigt

Leddegigt

Selve sygdommen leddegigt og den medicinske behandling påvirker i høj grad en patients livskvalitet. Hensigten med projektet er derfor, at finde frem til sårbarhederne i livet med leddegigt – herunder med særligt fokus på oplevelsen af sygdommen, behandling, ensomhed og seksualitet i livet. 

Foto: Anders Birger Schjørring / Scanpix

Telemedicin

Telemedicin

Formålet er at afklare, om videokonsultationer kan indføres som et tilbud i lægepraksisser. Meningen er, at den telemedicinske adgang til behandlingen vil forbedre patienternes tilfredshed, behandling og pleje for færre ressourcer. 

Foto: Linda Kastrup / Scanpix Danmark

Onsdag aften inviterede Syddansk Universitet befolkningen indenfor, hvor de kunne møde forskerne, stille spørgsmål og blive klogere på de fem projekter - men hensigten var også, at forskerne skulle lære noget. 

- Det er interessant at få input til, om det, vi går og gør, faktisk er interessant, eller om der kunne være andre ting, vi kunne vinkle på, som vi har glemt, forklarer Laila Twistmann Bay, som står bag projektet med leddegigt.

Forskerne, der deltager i 'Et sundere Fyn', er begejstrerede for at få indspark fra patienterne om deres arbejde. Video: Louise Uberg

Hendes konkurrenter er enige:

- Vi finder det rigtig vigtigt at inddrage vores patienter. De har rigtig meget viden, som måske ikke altid kommer sundhedsvæsenet til gavn, for vi glemmer måske nogle gange at høre, hvad det er, der betyder noget for dem, siger Mette Juel Rothmann, der forsker i telemedicin.

Danske Patienter: Forkert at spørge befolkningen

Danskerne kan blandt andet på TV 2 Fyns hjemmeside stemme om, hvilket projekt der skal vinde.

Men ideen med at inddrage borgerne i, hvilke forskningsprojekter møder ikke kun ros. Hos foreningen Danske Patienter er direktøren skeptisk over for forsøget.

- Man spørger for bredt, og det kan være skævvredet, hvem der går ind og svarer, og vi er ikke sikre på, at det, vi nu får forsket i også er det, der nu er mest relevant, siger Morten Freil fra Danske Patienter.

Danske Patienter er skeptiske over for forskningsprojektet, hvor en forsker kan vinde en million kroner til sit projekt. Video: Louise Uberg

Ifølge ham er projektet ikke repræsentativt. Han mener i stedet, man bør spørge patienter og pårørende, som er vant til at færdes i sundhedsvæsenet.

- Det er et sjovt forsøg på at skabe offentlig opmærksomhed omkring forskning, og det er jo positivt. Men hvis man for alvor vil sikre sig, at det, man forsker i, giver værdi for patienter og pårørende, så skal man jo spørge patienter og pårørende i stedet, siger han.

Men den kritik afviser direktøren ved OUH – ifølge ham er der allerede taget højde for deres mening.

- Inden de her fem projekter blev stillet op, blev det bedømt af vores videnskabsfolk, sådan så det er fem projekter, vi ved, holder videnskabeligt vand. Men i det forskningsråd sidder også patienter og pårørende, så det har vi lagt ind i vurderingen. Så beder vi så befolkningen at give de sidste afgørende stemmer, forklarer Kim Torsten Brixen.

De fire forskere, som taber konkurrencen må søge om penge til deres projekter på sædvanligvis. Ifølge Kim Torsten Brixen er det cirka hver 10. gang, en forsker søger om midler, at de får dem tildelt.