Samfund

Fire ud af ti er enige: Børn fylder for meget i vores parforhold

Der er gået 'sport' i at være en aktiv forælder, men det behøver man slet ikke, mener en psykolog. Det dræner parforholdet.

Det er morgen hos familien Hedegård Webbe. Ved køkkenbordet er børnene ved at spise morgenmad, mens forældreparret Lisa og Jesper er i fuld gang med at sikre sig, at børnene har fået pakket gymnastiktasker og børstet tænder. Tilsammen har parret nemlig fem hjemmeboende børn i alderen 5 til 13 år.

- Jeg tror, at mængden af børn har opslugt vores parforhold. Fem børn er bare rigtig meget. Én madpakke til én børnehave, det kan man godt håndtere, men fem madpakker og fem ønsker til dem er meget. Og sådan er det med alting, fortæller 36-årige Lisa Hedegård Webbe, der til daglig arbejder som dagplejemor.

De fleste børnefamilier kender sikkert til, at hverdagen drukner i praktik og børn. Faktisk oplever mange, at børnene stjæler for meget opmærksomhed fra parforholdet. Det viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget for TV 2.

I undersøgelsen erklærer 38 procent sig nemlig 'helt enig eller overvejende enig' i, at børnene kan tage for meget fokus væk fra parforholdet.

Den største udfordring for parforholdet

- At få børn er det suverænt mest udfordrende for parforholdet, fordi du bliver tvunget til at fjerne fokus fra dig selv og din partner. Det gør, at man hverken får givet sig selv eller sin partner den nødvendige opmærksomhed, fortæller parterapeut Martin Østergaard til TV 2.

At få børn er det suverænt mest udfordrende for parforholdet

Martin Østergaard, parterapeut

Børnene bliver - ifølge ham - et projekt, der gør, at man ikke får plejet sig selv, og det er vigtigt for, at man kan være noget for andre. Både for sin partner og sine børn. 

Psykolog Ulla Dyrløv mener også, at forældre ofte giver børnene lov til at fylde så meget, at de selv træder i skyggen. Og det kan være en af grundene til, at fire ud af ti mener, at børnene fjerner for meget fokus fra dét at være kærester.

- Der er gået sport i forældrerollen, hvor vi hele tiden tror, at vi skal lave alt muligt med børnene og sørge for dem, og det presser forældrene meget. Mange forældre tror, de skal være på, når de er sammen med deres børn, men det behøver de slet ikke. Det bliver alt for anstrengende for alle parter, og det dræner én, så der ikke er energi tilbage til parforholdet, forklarer Ulla Dyrløv.

Kærligheden drukner i praktik

I en familie som Lisa og Jespers er det især praktikken omkring børnene, der fylder rigtig meget. 

- Et liv med fem børn, når vi har alle fem børn samlet, det kræver, at man tilsidesætter sig selv fuldstændigt. Der er bare ikke plads til at være voksen. Det er bare et praktisk parløb. Røvkedeligt, siger Lisa Hedegård Webbe.

Parterapeuten ser ofte dette mønster hos mange af de par, han har i konsultation.

- Der er mange, der lige pludselig finder ud af, at de har glemt hinanden, fordi de har taget sig af den daglige trædemølle. Vi glemmer ofte at pleje os selv, og det er vi nødt til, før vi kan være noget for andre, siger Martin Østergaard og tilføjer, at vi ofte reagerer på det ved, at vi trækker os ind i os selv, mister lysten til sex eller søger mere og mere væk fra familien.

Lisa Hedegård Webbe kan i høj grad genkende, at man glemmer sig selv i hverdagens trummerum. Derfor har hun og hendes mand, Jesper, meldt sig til programmet 'BS & Ægteskabsprøven' i håbet om at finde ind til sig selv igen. Og parrets deltagelse har ændret meget på deres måde at håndtere hverdagen på og dét at være en sammenbragt familie med fem børn, samtidig med at der skal findes tid til at pleje kærlighedsrelationen og sig selv.

- Vi er blevet meget bedre til at indse, at vores børn har en vis alder. Heldigvis er vores delebørn blevet så store nu, så de faktisk kan rigtig mange ting. Og det er vi begyndt at bruge. De skal selv smøre deres madpakker, smide deres tøj til vask, og så har de hver især fået nogle faste opgaver, forklarer Lisa Hedegård Webbe.

Giv børnene pligter

At give børnene pligter er også noget, psykolog Ulla Dyrløv anbefaler til andre par.

- Inddrag børnene i det praktiske. Det kan være tidskrævende i starten, fordi du skal lære dem, hvordan de skal gøre. Men på den lange bane får man mere ud af det, og det vil være naturligt for dem at gøre rent på deres værelser selv eller smøre deres madpakker, siger Ulla Dyrløv.

Hos familien Hedegård Webbe har det givet plads til, at de voksne nu kan løbe en tur sammen om aftenen i lokalområdet. Og så er der såmænd blevet plads til at ligge og slappe af på sofaen - uden at have dårlig samvittighed.

- Det er vigtigt bare at være til stede sammen som familie uden at skulle lave alt muligt og iscenesætte sig selv, for det tager energi fra både en selv, familien og parforholdet, fortæller psykolog Ulla Dyrløv.

Afstemning

Hvad siger du til følgende udsagn: Mit barn tager for meget fokus fra parforholdet