Samfund

Har levet illegalt i Danmark i seks år: - Venter bare på mit liv er overstået

Rezgar er ulykkelig. Han har igen fået afslag om asyl. Ifølge Flygtningenævnet er hans historie utroværdig, så han lever illegalt på gaden.

Rezgar trasker gennem et storcenter i Hundige med en Aldi-pose i hånden. Han leder endnu en gang efter flasker. Det gør han hver dag, for det er sådan, han kan overleve illegalt i Danmark.

Under hans søgen efter flasker møder han pludselig en bekendt afghansk mand, der står ved flaskeautomaten i Bilka. Han fortæller Rezgar, at han endelig har fået opholdstilladelse i Danmark, og Rezgar siger, at han har mistet alt håb om nogensinde at kunne blive lovligt i Danmark:

- Nu er der gået seks år, og jeg har ventet i uvished. Det er virkelig hårdt for mig. Jeg venter bare på, at mit liv er overstået, siger Rezgar.

Han har over flere omgange fået afslag på asyl, fordi hans forklaring ifølge Udlændingestyrelsen er utroværdig, og derfor har han i de seneste to år levet som illegal i Danmark. Rezgar forklarer, at hans største ønske er at kunne skabe sig et liv i Danmark og få asyl.

- Jeg har hverken et hjem eller noget sted at leve. Jeg har ingen penge at leve for. Jeg mærker langsomt, at mit liv går tabt. Havde jeg asyl, kunne jeg skabe et liv, fortæller Rezgar.

Fortabt i Danmark

Det er seks år siden, at Rezgar først gang satte sine ben på dansk jord. Dengang havde han mange drømme om, hvad han skulle opnå her. Han ønskede uddannelse, muligheden for at starte en familie og at leve som alle andre:

- Jeg kunne uddanne mig – jeg kunne lære noget. Det piner mig, og jeg er ulykkelig. Jeg føler afmagten helt inde i mine inderste knogler, siger Rezgar efter andet asylafslag. 

Men sådan skulle det ikke gå for Rezgar, og nu går hverdagen i stedet med at samle flasker, hvor han typisk tjener mellem 50-100 kroner om dagen. Hvis han er heldig. Hver dag håber Rezgar på, at en af hans bekendte ringer og tilbyder ham at sove hos dem, så han ikke skal sove på gaden.    

- Jeg tigger og beder folk om at sove hos dem, fordi vejret er så koldt. Tro mig, folk smider mig ud mange gange, men jeg banker på igen af nød. Jeg foretrækker døden fremfor det her liv, fortæller Rezgar.

Rezgars kamp for asyl

 1. 2010

  1. Rezgar kommer til Danmark

   Den 21. december 2010 kommer kurdiske Rezgar til Danmark uden rejselegimationog uden nogle familiemæssige tilknytninger i Danmark. Her søgte han omgående asyl og i følge dokumenter fra Flytningenævnet, så havde Rezgar ingen form for id-dokumenation, da han kom til Danmark. Han fortalte dengang, at hans iranske nationalitetsbevis var hos hans forældre i Iran. 

 2. 2012

  1. Rezgar får afslag på asyl

   Efter næsten to års venten får Rezgar svar på sin admodning om asyl - og han får afslag. I følge Flygtningenævnet er hans forklaring ikke troværdig. 

 3. 2013

  1. Advokater kommer i spil

   Efter afslaget kontakter Rezgar nogle advokater, der kan hjælpe ham videre med hans sag. Her kontakter advokaterne Flygtningenævnet omkring en revurdering af opholdstilladelse. 

  2. Flygtningenævnet revurderer

   Flygtningenævnet hjemviser sagen til fornyet behandling.

 4. 2014

  1. En ny samtale

   Rezgar kommer til en ny samtale med Udlændingestyrelsen, der skal bruges til at revurdere hans ønske om asyl i Danmark. 

  2. Endnu et afslag

   Til trods for en ny samtale med Udlændingestyrelsen så ændres beslutningen i Rezgars sag ikke - og han får derfor endnu et asylafslag. 

  3. Rezgar bliver stoppet af politiet

   Efter andet afslag beslutter Rezgar at blive i Danmark, hvilket resulterer i, at han bliver fanget af poltiet den 12. november, hvor han bliver taget ind til en afhøring. Efter at have fastslået hans identitet må politiet konstatere, at Rezgar lever illegalt i Danmark, og at han ikke har gjort nogle forsøg på at tage tilbage til Iran. 

 5. 2015

  1. Udvisning

   Fordi det er bevist, at Rezgar opholder sig ulovligt i Danmark bliver det derfor besluttet, at han skal skal udvises administrativt. 

   Udlændinge kan administrativt udvises, hvissærlige betingelser er opfyldt. Det gælder blandt andet hvis udlændingen: 

   - Må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. 
   - Over for politiet har erkendt overtrædelse af visse strafbare forhold eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold. 
   - Opholder sig her i landet uden fornøden tilladelse
   (Kilde: Justitsministeriet). 

 6. 2016

  1. Bliver illegalt i Danmark

   Siden den administrative udvisning i foråret 2015 har Rezgar levet illegalt i Danmark. I slutningen af 2016 rejste han videre til Italien for at søge asyl.

Udlændingestyrelsen: Halvdelen er utroværdige  

Rezgars sag er ikke enkeltstående, og ifølge Udlændingestyrelsen bliver halvdelen af de afviste asylansøgere nægtet asyl, fordi deres historier virker usammenhængende og utroværdige.

TV 2 har gennemgået 500 sager, som blev afgjort i Flygtningenævnet i 2016, og i 284 af sagerne vurderede nævnet, at asylansøgerens forklaring enten var helt eller delvist opfundet.

- Der er nogen, der kommer med historier, som ikke har hold i virkeligheden – forklaringen hænger simpelthen ikke sammen, siger Udlændingestyrelsens vicedirektør, Anders Dorph.

Dette giver asyl

Konventionsstatus: Gives til personer, som har en velbegrundet frygt for at blive forfulgt pga. race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en social gruppe eller politiske anskuelser.

Beskyttelsesstatus: Gives til personer, som i hjemlandet risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig/nedværdigende behandling eller straf.

Midlertidig beskyttelsesstatus: Gives til en person, når situationen i hjemlandet er særlig alvorlig, og personen risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig/nedværdigende behandling eller straf.

Kilde: Nyidanmark.dk

Ifølge Rezgars asylafslag var det netop en usammenhængende historie, der gjorde udfaldet. I afslaget står blandt andet, at ”det forekommer usandsynligt, at du …” og ”vi finder det endvidere utroværdigt, at …”.

Rezgars historie bygger blandt andet på en fortælling om, at han skulle være flygtet fra Iran, fordi han frygtede at blive fængslet, ligesom hans far der skulle være dømt til døden, da han var beskyldt for at være medlem af Det Demokratisk Kurdiske Parti (KDPI), som er oppositionsparti i Iran.

Anders Dorph fortæller, at historier som Rezgars, hvor det handler om liv eller død, ikke er ualmindelige hos Udlændingestyrelsen.​

- Det er ikke usædvanligt, at man hører historier om, at deres liv er i fare i det land, de kommer fra. Det er jo det, det handler om – om man er forfulgt eller ej, så det er en helt sædvanlig historie, siger vicedirektøren.

Erfaringen er derfor, at når sagsbehandleren så spørger mere detaljeret ind til, hvorfor asylansøgerens liv er i fare, og hvem der er efter vedkommende, så sker det, at svaret ikke altid hænger sammen.

Netop at svindle med asylansøgninger er derfor en helt almindelig praksis i Danmark, og noget som TV 2’s muldvarper i dokumentaren ’Illegal i Danmark’ også bliver rådet til – flere gange.

Du skal se hele dokumentaren ’Illegal i Danmark’ på TV2 PLAY.