Samfund

Remees natklub fik 300.000 i bøde for illegalt arbejde: - Det er jo nærmest dummebøder

X-factor-dommerens eksklusive natklub fik i 2016 en bøde på 300.000 kroner, fordi en medarbejder ikke havde papirerne i orden.

Som ejer af den eksklusive københavnske natklub Zen, der i dag hedder ARCH, måtte Remee i 2016 betale en bøde på 300.000 kroner.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået hos Københavns Politi.

Retsdokumenter fra sagen, der endte i Københavns Byret, viser, at natklubben fra 2011 til 2015 havde en kinesisk statsborger ansat til at rengøre toiletter og dele servietter ud til gæster, der havde været på toilettet.

Havde ikke gyldig arbejdstilladelse

Manden var i Danmark på en studieopholdstilladelse og en sådan tilladelse gav dengang kun ret til at arbejde 15 timer om ugen. Alligevel arbejdede kineseren mere end han måtte hos Zen.

- Han indgik i vores vagtplan som alle andre, og derfor kom han til at overskride det antal timer, han måtte arbejde, siger advokat for ARCH, Allan Steen Lynge, til TV 2.

På et tidspunkt stoppede den kinesiske mand også med at studere, men fortsatte i jobbet hos Zen på trods af, at han på det tidspunkt ikke havde en gyldig arbejdstilladelse.

- Han var ansat, da han studerede, men var ikke opmærksom på, at hans arbejdstilladelse ophørte, da han stoppede med at studere. Dette var vi heller ikke klar over, siger advokaten.

Kritiserer Skat

Da TV 2 henvender sig for at få en kommentar fra natklubbens direktør og ejer, Remee, bliver der henvist til virksomhedens advokat Allan Steen Lynge, og det er derfor ham, der udtaler sig. Han fortæller, at natklubbens ledelse ærgrer sig over forløbet.

- Det virker jo nærmest som dummebøder. Man begår én enkelt fejl, og så får man en bøde på 300.000 kroner. Loven er skruet sammen på en måde, så der ikke er spillerum til at begå fodfejl, siger Allan Steen Lynge.

Han fortæller, at den store bøde - der er den næststørste bøde givet i lignende sager i 2016 - har betydet, at natklubben har ændret sine systemer, så det nu opfanges, hvis ansatte arbejder mere end de må.

Alligevel mener han, at dommen er hård.

- Jeg forstår godt, at vi skulle straffes, hvis det handlede om, at vi fik en økonomisk gevinst ud af det. Men i det her tilfælde har det været en helt almindelig ansat, som kom til at arbejde for meget. Det er jo brandærgerligt, siger Allan Steen Lynge, der er utilfreds med den måde de offentlige systemer fungerer på:

- Det er kritisabelt, at Skats systemer ikke er kørt sammen med udlændingemyndighedernes. Som det er nu, kan man få et skattekort uden at have en gyldig arbejdstilladelse. Det burde ikke kunne lade sig gøre.

Fik nedsat bøden

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om en bøde på i alt 500.000 kroner, men retten nedsatte bøden til 300.000. Zen skulle yderligere betale sagens omkostninger.

Det seneste årsregnskab for virksomheden er fra 2015, der viser et negativt årsresultat på 717.382 kroner, hvoraf den største udgift var til personalet på i alt 4.580.299 kroner.

Natklubbens egenkapital var i 2015 på 3,49 millioner kroner.

Disse virksomheder fik de største bøder i 2016

 1. Hasle Camping og Rønne Rengøring

  500.000 kroner.

  Sagen kort: Hasle Camping og Rønne Rengøring blev sidste år idømt bøder på henholdsvis 400.000 og 100.000 kroner for blandt andet at have udnyttet to filippinske au pairs for at opnå økonomisk vinding. De to filippinske statsborgere skulle have arbejdet med børnepasning og lettere rengøringsopgaver, men endte med at arbejde over 56 timer om ugen på campingpladsen til meget lille løn.

  Virksomhedens kommentar: Direktørerne for Hasle Camping og Rønne Rengøring har ingen kommentarer.

 2. Zen Cph ApS

  300.000 kroner.

  Sagen kort:
   Natklubben Zen Cph blev sidste år idømt en bøde på 300.000 kroner for at have beskæftiget en kinesisk studerende i mere end 15 timer om ugen, samt "under skærpende omstændigheder" at have beskæftiget den studerende uden fornøden dansk opholds- og arbejdstilladelse, idet ansættelsen fortsatte efter udløbet af den ansattes opholdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Det virker jo nærmest som dummebøder. Man begår én enkelt fejl, og så får man en bøde på 300.000 kroner. Loven er skruet sammen på den måde, at der ikke er spillerum til at begå fodfejl.

  Sagen drejede sig om en studerende, som bare gerne ville arbejde hos os. Han var ansat, da han studerede, men var ikke opmærksom på, at hans arbejdstilladelse ophørte, da han stoppede med at studere. Dette var vi heller ikke klar over.

  Han indgik i vores vagtplan og i vores vagtplan som alle andre, og derfor kom han til at overskride det antal timer, han måtte arbejde."

 3. Café Ciré

  240.000 kroner.

  Sagen kort: Café Ciré i Valby blev sidste år idømt en bøde på 240.000 kroner, fordi virksomheden "under skærpende omstændigheder" havde beskæftiget en mand som opvasker, selvom han hverken havde den fornødne arbejdstilladelse eller ret til at opholde sig i landet.

  Virksomhedens kommentar: Café Ciré har ingen kommentarer.

 4. Milestone Systems A/S

  160.000 kroner.

  Sagen kort: Milestone Systems A/S i Brøndby blev sidste år idømt en bøde på 160.000 kroner for at have beskæftiget en amerikansk statsborger, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Milestone Systems erkender, at man i den konkrete sag ikke havde fuldt overblik over fornyelsen af den nuværende medarbejders arbejdstilladelse, og det beklager vi. Vi tog sagen til efterretning og har siden strammet op på vores procedurer i forbindelse med udenlandske medarbejderes arbejdstilladelser, således at vi undgår, at lignende sager opstår igen".

 5. Tolkebureauet Dania ApS

  150.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Tolkebureauet Dania ApS blev sidste år idømt en bøde på 150.000 kroner for at have beskæftiget en etiopisk statsborger, selvom denne ikke have arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: Tolkebureauet oplyser til TV 2, at de har indbetalt A-skat, arbejdsmarkedbidrag og feriepenge for den ansatte, men at ingen har sagt noget om, at medarbejderen ikke måtte arbejde for bureauet. Det har virksomheden undret sig over. Efter denne episode tjekker de altid alle arbejdstilladelser for at se, om de stadig gælder, lyder det.

 6. Clean-Service ApS København

  120.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Clean Service ApS i København blev sidste år idømt en bøde på 120.000 kroner, fordi virksomheden "under skærpende omstændigheder" havde beskæftiget en nepalesisk statsborger med rengøringsopgaver, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse og opholdt sig ulovligt i Danmark.

  Virksomhedens kommentar: Clean-Service ApS har ingen kommentarer.

   

 7. Novo Nordisk

  180.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Novo Nordisk blev sidste år idømt to bøder på henholdsvis 60.000 og 120.000 kroner. Den mindste bøde fik virksomheden for at have beskæftiget en russisk statsborger, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse. Bøden på 120.000 kroner fik Novo Nordisk, fordi virksomheden havde ansat en amerikansk statsborger uden fornøden arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Vi er bekendt med de to afsluttede sager. Den ene sag drejede sig om en russisk praktikant, der blev ansat i en fuldtidspraktik, som overskred de 15 timer, personens arbejdstilladelse og studievisum tillod.

  Den anden sag drejede sig om en amerikansk medarbejder, hvis arbejdstilladelse ikke blev fornyet rettidigt, da den udløb tre år efter ansættelsen. Det er vigtigt at understrege, at Novo Nordisk altid søger at følge dansk lovgivning og herunder, at vi ikke ansætter medarbejdere uden gyldig arbejdstilladelse. Vi har indført faste ansættelsesprocesser, som vi løbende evaluerer, for at sikre, at vi hele tiden lever op til de danske regler på området og undgår beklagelige sager som disse."

 8. It-Universitetet København

  110.000 kroner.

  Sagen kort:
   It-Universitetet i København blev sidste år idømt en bøde på 110.000 kroner for at have beskæftiget en person uden fornøden arbejdstilladelse, da hun kun havde tilladelse til at arbejde hos en anden dansk virksomhed.

  Virksomhedens kommentar: "Den pågældende person var deltidsansat som ekstern lektor på IT-Universitetet i perioden 1. september 2014 - 31. juli 2015. Ved ansættelsen fremviste hun dokumentation på, at hun havde arbejds-/opholdstilladelse. Vores sagsbehandler var dog ved ansættelsen ikke opmærksom på, at arbejdstilladelsen alene omfattede arbejdet hos Living Labs Global. Sagsbehandleren handlede i god tro, og der er dermed tale om en beklagelig fejl. ITU har efterfølgende rettet op på ansættelsesproceduren for at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen".

 9. Hotel Britannia

  110.000 kroner.

  Sagen kort:
   Hotel Britannia blev sidste år idømt en bøde på 110.000 kroner, fordi virksomheden havde beskæftiget en camerounsk statsborger som opvasker i mere end 15 timer om ugen igennem 11 måneder.

  Virksomhedens kommentar: Hotel Britannia siger til TV 2, at sagen er "højest mærkværdig", fordi den ansatte kun i enkelte måneder har arbejdet i mere end de 15 timer, han havde lov til, og fordi han var ansat på en overenskomstmæssig løn. Virksomheden har derfor taget sagen videre i retten.

 10. Kn Rengøring

  100.000 kroner.

  Sagen kort: Kn Rengøring i Pandrup fik sidste år en bøde på 100.000 kroner for at have beskæftiget en ghanesisk statsborger med rengøringsarbejde, selvom denne hverken havde opholds- eller arbejdstilladelse. Kn Rengøring opnåede økonomisk fordel heraf.

  Virksomhedens kommentar: "Det er korrekt, at vi har modtaget et bødeforlæg på ansættelse af medarbejder uden de nødvendige tilladelser. Den pågældende medarbejder havde i forbindelse med sin ansættelse hos os afgivet urigtige informationer omkring sine arbejds- og opholdstilladelser, hvilket bevirkede, at vores arbejdsleder ansatte vedkommende i god tro.

  Vi bliver efter fire måneders ansættelse gjort bekendt med fejlen, som efterfølgende udløste en bøde, da ansvaret med at tjekke om oplysningerne er rigtige, ligger hos arbejdsgiver."

Kilde: Aktindsigt hos politikredsene.