Samfund

117 virksomheder straffet for at bruge illegal arbejdskraft

Sidste år blev der uddelt bøder for mere end 5,5 millioner kroner til virksomheder, der har benyttet sig af illegal arbejdskraft.

I en tidligere udgave af denne artikel stod der oplyst, at Det Kongelige Danske Musikkonservatorium havde ansat en australsk oboist som musikassistent og som censor og timelærer, hvilket forudsætter en beskikkelse samt en ansættelse af længere varighed. Dette er forkert. I oboistens tilfælde var der alene tale om et enkeltstående engagement for konservatoriet som musikassistent.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium var ligeledes citeret for, at de 'ikke havde tjekket oplysningerne og ikke havde forestillet sig, at det var et issue'. Dette er forkert gengivet. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium oplyser til TV 2, at de ikke var bekendte med, at den pågældende musiker ikke var EU-borger, og at arbejdstilladelsen alene var stedfæstet hos Esbjerg Ensemble. Konservatoriet oplyser, at man har taget sagen meget alvorligt.

TV 2 har rettet artiklen og beklager fejlen. 

Odense Universitetshospital, Brøndby IF, Rederiet A.P. Møller-Mærsk, Novo Nordisk, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Hasle Camping.

Alle fik sidste år en bøde for at benytte sig af illegal arbejdskraft. Men de er langt fra alene.

Sidste år uddelte politiet 121 bøder til 117 virksomheder, der havde folk ansat uden den nødvendige arbejds- og opholdstilladelse.

Det viser en aktindsigt, som TV 2 har fået hos landets politikredse.

Og det er endda kun toppen af isbjerget, vurderer Shahamak Rezaei, som er migrationsforsker og lektor ved Institut for Samfund og Erhverv på RUC.

- Når man tænker på, hvor mange illegale der anslås at være, så er 121 bøder ikke særligt mange, siger han med henvisning til Rockwool Fondens seneste estimat på 18.000 illegale indvandrere i Danmark.

Af god og ond tro

TV 2 har gennemgået alle 121 bødesager, og gennemgangen viser, at der er stor forskel på, hvordan virksomhederne overtræder den danske udlændingelov.

Illegal arbejdskraft

Sidste år gav politiet 121 bøder til 117 virksomheder, som havde beskæftiget en udlænding uden fornøden arbejdstilladelse - eller i strid med arbejdstilladelsens betingelser(Udlændingelovens § 59).

Nedenfor kan du se, hvordan loven er overtrådt:

 • Betingelser for arbejdstilladelse er ikke opfyldt: 23 sager
 • Manglende arbejdstilladelse: 65 sager
 • Arbejdede i virksomhed, personen ikke havde tilladelse til: 16 sager
 • Manglende opholdstilladelse og manglende arbejdstilladelse: 15 sager
 • Betingelser for arbejdstilladelse er ikke opfyldt og manglende arbejdstilladelse: 2

22 af afgørelserne er skærpende.

Af dommene fremgår det, at nogle virksomheder direkte udnytter indvandrerens svære situation for at tjene penge.

22 af virksomhederne er således dømt efter en skærpende paragraf, som ofte gives, når en virksomhed benytter sort arbejde.

Det gælder blandt andet Hasle Camping, som ifølge dommen udnyttede to filippinske au pairs for at få økonomisk vinding. Også Café Ciré i Valby har fået en skærpet dom, fordi de beskæftigede en opvasker, selvom han hverken havde den fornødne arbejdstilladelse eller havde ret til at opholde sig her i landet.

Ingen af de to virksomheder har ønsket at udtale sig til TV 2.

De fleste af sagerne, handler dog om, at den ansatte mangler en arbejdstilladelse. Det handler 89 af de i alt 121 bødesager om, viser TV 2's optælling.

OUH: En fodfejl - ikke med vilje

Flere af virksomhederne siger til TV 2, at de har ansat den illegale arbejdskraft i god tro. De har givet dem løn efter danske regler og betalt retmæssig skat og troet, at alle regler var fulgt.

Sådan lyder det blandt andet fra Odense Universitetshospital, som sidste år fik en bøde på 60.000 kroner, fordi de havde beskæftiget en højtspecialiseret indisk læge, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse.

- Der er tale om en fodfejl, ikke en bevidst handling. Manden havde været ansat et par år med både arbejds- og opholdstilladelse(...). Vi har været meget glade for at have ham, og vi havde brug for hans kapacitet, så vi troede, at arbejdstilladelsen gjaldt ligeså længe som opholdstilladelsen, skriver OUH i et mailsvar til TV 2.

Der er tale om en fodfejl, ikke en bevidst handling

Odense Universitetshospital

Glemte at forny arbejdstilladelsen

Flere af virksomhederne, som TV 2 har talt med, hævder ligeledes at have begået menneskelige eller administrative fejl.

Det siger blandt andre Novo Nordisk, Brøndby IF, Tivoli Hotel og Kongrescenter og A.P. Møller-Mærsk, som har fået bøder på henholdsvis 60.000, 40.000, 60.000 og 50.000 kroner, fordi de efter sigende ikke var opmærksomme på, at deres ansattes arbejdstilladelser var udløbet.

- I det konkrete tilfælde var vi desværre ikke tilstrækkelig opmærksomme på, at medarbejderens arbejdstilladelse udløb undervejs i ansættelsesforholdet. Da vi blev bekendt med dette, kontaktede vi omgående myndighederne for at få bragt forholdet i orden. Det er beklageligt, skriver A.P. Møller-Mærsk i et mailsvar.

For Fitness World var det ikke en udløbet arbejdstilladelse, der var skyld i, at de sidste år fik en bøde på 10.000 kroner. Det var derimod det faktum, at en af deres ansatte arbejdede mere end de 15 timer pr. uge, som arbejdstilladelsen tillod. Og det går igen blandt flere af virksomhederne.

I 25 af de 121 sager blev bøden givet, fordi betingelserne for arbejdstilladelsen ikke var opfyldt.

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium måtte således punge ud med 10.000 kroner, fordi en australsk oboist kun havde tilladelse til at spille for Esbjerg Ensemble.

Forsker: Reglerne er lige ud ad landevejen

Ifølge Shahamak Rezaei, som er migrationsforsker og lektor ved Institut for Samfund og Erhverv på RUC, er der brancher, som oftere benytter sig af illegal arbejdskraft end andre.

Umiddelbart er reglerne ligeud ad landevejen

Shahamak Rezaei, migrationsforsker

Det gælder blandt andet inden for restaurations- og hotelbranchen, catering, bygge- og anlæg, bagerier, fastfoodkæder, au pair-arbejde og prostitution. Flere af disse brancher optræder da også på listen over de 121 virksomheder, der sidste år blev idømt en bøde.

Migrationsforskeren forstår ikke, hvordan så mange af virksomhederne kan have haft ulovlig arbejdskraft gående - uden at de har vidst, at de brød loven:

- Hvis du har opholdstilladelse i Danmark, må du også arbejde - der er kun nogle få begrænsninger for udenlandske studerende. Umiddelbart er reglerne ligeud ad landevejen, siger han.

Aktindsigten hos politikredsene viser, at der sidste år blev uddelt bøder for 5.588.453, 23 kroner. Nedenfor kan du se de 10 største bøder, der blev uddelt sidste år:

Disse virksomheder fik de største bøder i 2016

 1. Hasle Camping og Rønne Rengøring

  500.000 kroner.

  Sagen kort: Hasle Camping og Rønne Rengøring blev sidste år idømt bøder på henholdsvis 400.000 og 100.000 kroner for blandt andet at have udnyttet to filippinske au pairs for at opnå økonomisk vinding. De to filippinske statsborgere skulle have arbejdet med børnepasning og lettere rengøringsopgaver, men endte med at arbejde over 56 timer om ugen på campingpladsen til meget lille løn.

  Virksomhedens kommentar: Direktørerne for Hasle Camping og Rønne Rengøring har ingen kommentarer.

 2. Zen Cph ApS

  300.000 kroner.

  Sagen kort:
   Natklubben Zen Cph blev sidste år idømt en bøde på 300.000 kroner for at have beskæftiget en kinesisk studerende i mere end 15 timer om ugen, samt "under skærpende omstændigheder" at have beskæftiget den studerende uden fornøden dansk opholds- og arbejdstilladelse, idet ansættelsen fortsatte efter udløbet af den ansattes opholdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Det virker jo nærmest som dummebøder. Man begår én enkelt fejl, og så får man en bøde på 300.000 kroner. Loven er skruet sammen på den måde, at der ikke er spillerum til at begå fodfejl.

  Sagen drejede sig om en studerende, som bare gerne ville arbejde hos os. Han var ansat, da han studerede, men var ikke opmærksom på, at hans arbejdstilladelse ophørte, da han stoppede med at studere. Dette var vi heller ikke klar over.

  Han indgik i vores vagtplan og i vores vagtplan som alle andre, og derfor kom han til at overskride det antal timer, han måtte arbejde."

 3. Café Ciré

  240.000 kroner.

  Sagen kort: Café Ciré i Valby blev sidste år idømt en bøde på 240.000 kroner, fordi virksomheden "under skærpende omstændigheder" havde beskæftiget en mand som opvasker, selvom han hverken havde den fornødne arbejdstilladelse eller ret til at opholde sig i landet.

  Virksomhedens kommentar: Café Ciré har ingen kommentarer.

 4. Milestone Systems A/S

  160.000 kroner.

  Sagen kort: Milestone Systems A/S i Brøndby blev sidste år idømt en bøde på 160.000 kroner for at have beskæftiget en amerikansk statsborger, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Milestone Systems erkender, at man i den konkrete sag ikke havde fuldt overblik over fornyelsen af den nuværende medarbejders arbejdstilladelse, og det beklager vi. Vi tog sagen til efterretning og har siden strammet op på vores procedurer i forbindelse med udenlandske medarbejderes arbejdstilladelser, således at vi undgår, at lignende sager opstår igen".

 5. Tolkebureauet Dania ApS

  150.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Tolkebureauet Dania ApS blev sidste år idømt en bøde på 150.000 kroner for at have beskæftiget en etiopisk statsborger, selvom denne ikke have arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: Tolkebureauet oplyser til TV 2, at de har indbetalt A-skat, arbejdsmarkedbidrag og feriepenge for den ansatte, men at ingen har sagt noget om, at medarbejderen ikke måtte arbejde for bureauet. Det har virksomheden undret sig over. Efter denne episode tjekker de altid alle arbejdstilladelser for at se, om de stadig gælder, lyder det.

 6. Clean-Service ApS København

  120.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Clean Service ApS i København blev sidste år idømt en bøde på 120.000 kroner, fordi virksomheden "under skærpende omstændigheder" havde beskæftiget en nepalesisk statsborger med rengøringsopgaver, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse og opholdt sig ulovligt i Danmark.

  Virksomhedens kommentar: Clean-Service ApS har ingen kommentarer.

   

 7. Novo Nordisk

  180.000 kroner.

  Sagen kort: 
  Novo Nordisk blev sidste år idømt to bøder på henholdsvis 60.000 og 120.000 kroner. Den mindste bøde fik virksomheden for at have beskæftiget en russisk statsborger, selvom denne ikke havde den fornødne arbejdstilladelse. Bøden på 120.000 kroner fik Novo Nordisk, fordi virksomheden havde ansat en amerikansk statsborger uden fornøden arbejdstilladelse.

  Virksomhedens kommentar: "Vi er bekendt med de to afsluttede sager. Den ene sag drejede sig om en russisk praktikant, der blev ansat i en fuldtidspraktik, som overskred de 15 timer, personens arbejdstilladelse og studievisum tillod.

  Den anden sag drejede sig om en amerikansk medarbejder, hvis arbejdstilladelse ikke blev fornyet rettidigt, da den udløb tre år efter ansættelsen. Det er vigtigt at understrege, at Novo Nordisk altid søger at følge dansk lovgivning og herunder, at vi ikke ansætter medarbejdere uden gyldig arbejdstilladelse. Vi har indført faste ansættelsesprocesser, som vi løbende evaluerer, for at sikre, at vi hele tiden lever op til de danske regler på området og undgår beklagelige sager som disse."

 8. It-Universitetet København

  110.000 kroner.

  Sagen kort:
   It-Universitetet i København blev sidste år idømt en bøde på 110.000 kroner for at have beskæftiget en person uden fornøden arbejdstilladelse, da hun kun havde tilladelse til at arbejde hos en anden dansk virksomhed.

  Virksomhedens kommentar: "Den pågældende person var deltidsansat som ekstern lektor på IT-Universitetet i perioden 1. september 2014 - 31. juli 2015. Ved ansættelsen fremviste hun dokumentation på, at hun havde arbejds-/opholdstilladelse. Vores sagsbehandler var dog ved ansættelsen ikke opmærksom på, at arbejdstilladelsen alene omfattede arbejdet hos Living Labs Global. Sagsbehandleren handlede i god tro, og der er dermed tale om en beklagelig fejl. ITU har efterfølgende rettet op på ansættelsesproceduren for at sikre, at noget lignende ikke kan ske igen".

 9. Hotel Britannia

  110.000 kroner.

  Sagen kort:
   Hotel Britannia blev sidste år idømt en bøde på 110.000 kroner, fordi virksomheden havde beskæftiget en camerounsk statsborger som opvasker i mere end 15 timer om ugen igennem 11 måneder.

  Virksomhedens kommentar: Hotel Britannia siger til TV 2, at sagen er "højest mærkværdig", fordi den ansatte kun i enkelte måneder har arbejdet i mere end de 15 timer, han havde lov til, og fordi han var ansat på en overenskomstmæssig løn. Virksomheden har derfor taget sagen videre i retten.

 10. Kn Rengøring

  100.000 kroner.

  Sagen kort: Kn Rengøring i Pandrup fik sidste år en bøde på 100.000 kroner for at have beskæftiget en ghanesisk statsborger med rengøringsarbejde, selvom denne hverken havde opholds- eller arbejdstilladelse. Kn Rengøring opnåede økonomisk fordel heraf.

  Virksomhedens kommentar: "Det er korrekt, at vi har modtaget et bødeforlæg på ansættelse af medarbejder uden de nødvendige tilladelser. Den pågældende medarbejder havde i forbindelse med sin ansættelse hos os afgivet urigtige informationer omkring sine arbejds- og opholdstilladelser, hvilket bevirkede, at vores arbejdsleder ansatte vedkommende i god tro.

  Vi bliver efter fire måneders ansættelse gjort bekendt med fejlen, som efterfølgende udløste en bøde, da ansvaret med at tjekke om oplysningerne er rigtige, ligger hos arbejdsgiver."

Kilde: Aktindsigt hos politikredsene.