Samfund

Kommune bruger stjålet mail i sagen mod anbragte søstre

En kontroversiel e-mail blev brugt i retssagen om kommunens mulige tilsynssvigt af søstrene fra 'Anbragt i helvede'.

Slagelse kommunes advokat Yvonne Frederiksen valgte mandag at bruge en speciel bevisførelse, idet hun fremlagde en tilsyneladende stjålet e-mail i retten.

E-mailen er en otte år gammel korrespondance mellem Sapran Hassna fra dokumentaren 'Anbragt i helvede' og Rikke Dyrberg, der i 2009 var journalist på TV 2 Øst, og ingen af de to har godkendt, at deres mail-korrespondance måtte opbevares af andre eller bruges af kommunens advokat.

Fakta: Det siger loven om breve og e-mails

Straffeloven § 263: Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget bryder eller unddrager nogen et brev, telegram eller anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet.

Straffeloven § 72: Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse. 

E-mailen er ifølge Sapran Hassna kommet i kommunens besiddelse, fordi hendes tidligere pædagogmedhjælper, som hun også boede hos i nogle år, uretmæssigt har logget ind i Sapran Hassnas mail-box og videresendt mailen til kommunen.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at gøre sig bekendt med indholdet af andres breve, og også Grundloven fastslår, at brud på brevhemmeligheden alene må ske, hvis der findes en specifik retskendelse om dette.

Der er ikke fremlagt nogen dokumentation for, at Sapran Hassna eller journalisten selv har overdraget mailen til kommunen.

- Jeg undrer mig da over, hvordan de er kommet i besiddelse af den mail, men jeg tillægger ikke mailen nogen stor bevismæssig værdi, siger advokat Mads Pramming.

- Jeg har aldrig set den mail før

Slagelses advokat Yvonne Frederiksen henviste til mailen, som argument for at Sapran Hassna måske allerede i 2009 havde gjort tanker om at sagsøge kommunen for at få erstatning for tilsynssvigt.

Det taler ifølge advokaten for, at sagen er forældet, idet Sapran Hassna første gang stævnede Slagelse kommune i 2014.

I mailen skriver TV 2 Øst journalisten Rikke Dyrberg blandt andet til Sapran Hassna, at ’det er vigtigt, at myndighederne (kommunerne, amtet, PRO) bliver stillet til ansvar for det svigt, I har gennemlevet. Mange voksne fik løn for at holde øje med og passe på jer, fordi I på et øjeblik blev forældreløse, men lige så mange opførte sig som om, at de var ligeglade. Det er forkert, og det må ikke ske igen’.

Søstrene Nanna og Sapran Hassna sammen.

Ifølge Sapran Hassna er mailen ikke et udtryk for, at hun dengang gjorde sig tanker om at sagsøge kommunen.

- Det er vildt grænseoverskridende. Jeg har aldrig set den mail før, og jeg har aldrig sendt den til min tidligere pædagogmedhjælper, siger hun.

Mailen er videresendt uden forklaring fra Sapran Hassnas e-mail til den tidligere pædagogmedhjælper og derfra videre - igen uden forklaring - til en medarbejder hos Slagelse kommune samt forstanderen for Slagelse Børne- og Unge Center, som slutteligt videresender den til Sapran Hassnas sagsbehandler hos Slagelse Kommune med ordene 'Her er den omtalte mail'.

Nu indgår mailen altså i det skriftlige materiale Slagelse kommunes advokat har indleveret til retten.

Advokat Yvonne Frederiksen har ikke ønsket at udtale om sagen i dag, men Slagelse kommunes chefkonsulent Niels Lassen skriver til TV 2:

- Mailen er tilsendt kommunen og er derfor journaliseret i overensstemmelse med reglerne. Mailen er sendt fra KJD til Slagelse Kommune den 18. marts 2009, og er indgået som del af sagsakterne vedr. Sapran. Slagelse Kommune og vores advokat har ikke haft noget som helst grundlag for at have mistanke til eller stille spørgsmålstegn ved mailens rigtighed, herunder at der skulle være sket en uretmæssig videresendelse af denne.

Sapran Hassna kræver sammen med sine to søstre hver 300.000 kroner i erstatning fra kommunen. Søstrenes palæstinensiske forældre flygtede i 90'erne til Danmark. Pigerne blev siden placeret hos en plejefamilie, da faren havde slået moren ihjel.

Anbragt i Helvede

 1. 1991

  1. Nanna kommer til verden

   Nanna Hansen bliver født i en flygtningelejr i Schweiz. Nannas fødenavn er Randa Hassna.

 2. 1992

  1. Fra Schweiz til Danmark

   Nanna kommer sammen med sin familie til Danmark.

 3. 1993

  1. Sapran bliver født

   Søstrenes mor står med Sapran Hassna

   Lillesøster Sapran Hassna bliver født i Sandholmlejren.

 4. 1997

  1. Far dræber mor

   Sapran Hassna og hendes lillesøster siger et sidste farvel til deres mor

   Søstrenes far knivdræber deres mor og begraver hende på Tisvilde Strand. Moren er forsvundet i seks dage, indtil nogle børn finder liget på stranden.

  2. Søstrene anbringes for første gang

   Sapran Hassna boltrer sig på en feriekoloni med de andre børn fra akutinstitutionen

   Søstrene anbringes på en akutinstitution i København.

 5. 1998

  1. Faren kendt skyldig i drab

   Ekstra Bladets forside fra 6. november 1998

   Faren idømmes 12 års fængsel og udvises senere af Danmark for bestandig for at have dræbt pigernes mor.

 6. 1999

  1. Pigerne anbringes i plejefamilie

   Sapran Hassna, Nanna Hansen og deres to andre søstre anbringes i en plejefamilie ved Skælskør.

 7. 2001

  1. Første underretning fra psykolog

   En psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen fortæller om, at plejefaren giver hende ”blå mærker”:

   - Hun har fortalt, at hun ved et par lejligheder er blevet behandlet så håndfast, at hun har haft blå mærker, lyder det i underretningen fra psykologen.

  2. Ny underretning fra psykolog

   Den samme psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen bør fjernes så hurtigt som muligt.

   - Jeg vurderer, at (Nanna, red.) fortsat og så hurtigt som muligt bør anbringes under forhold, hvor hun ikke involveres i følelesmæssigt belastende situationer. - Uddrag fra psykolog-underretning.

 8. 2002

  1. Kommune tvangsfjerner Nanna

   Nanna Hansen bliver fjernet fra plejefamilien, fordi hun mistrives. De tre andre søstre bor der stadig.

  2. Ny underretning mod plejefamilien

   En pædagog underretter myndighederne om, at de tre tilbageværende søstre ydmyges og latterliggøres af plejefamilien.

  3. Sagsbehandler kalder plejefamilie "uegnet"

   En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underretter amtet, fordi hun vurderer, at plejefamilien er uegnet.

 9. 2003

  1. Leder afviser bekymring i underretning

   En afdelingsleder fra Skælskør Kommune ser på ”det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig yderligere”.

 10. 2004

  1. Ny bekymring over plejefamilie

   En tilsynschef deler sin bekymring med myndighederne. Han er i tvivl om, hvorvidt plejefamilien er ”i stand til at løfte opgave”.   

 11. 2005

  1. To af tre søstre bliver fjernet fra familie

   Sapran Hassna og lillesøsteren bliver fjernet fra plejefamilien.

  2. Jasmin fjernes som den sidste

   Storesøsteren, Jasmin, bliver fjernet fra plejefamilien.

 12. 2008

  1. Plejefar får fem års fængsel

   Plejefaren idømmes fem års fængsel ved Retten i Næstved. Han blev dømt for at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod og for at have haft samleje med lillesøsteren fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna. Læs om sagen fra dengang.

 13. 2009

  1. Dom stadfæstes i landsretten

   Østre Landsret stadfæster byrettens dom. Læs mere om stadfæstelsen.

 14. 2014

  1. Søstre stævner kommune

   Nanna og Sapran i dag

   Sapran Hassna og Nanna Hansen stævner Slagelse Kommune for deres rolle i sagen. Skælskør Kommune og Slagelse Kommunes blev lagt sammen i 2007.

  2. Forlig afvises

   Slagelse Kommune afviser at indgå forlig med søstrene.

 15. 2015

  1. Kommune stævnes igen

   Søstrene stævner igen Slagelse Kommune og afventer nu, at sagen bliver berammet.

 16. 2016

  1. Nanna og Sapran står frem

   De to søstre, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie til TV 2 Dokumentar. Amal medvirker dengang anonymt i programmet.

  2. Søstrenes vinder sag mod Slagelse Kommune

   Søstrene taler med deres advokat Mads Pramming efter sidste retsdag i Østre Landsret.

   Østre Landsret fælder dom i søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Retten finder, at kommunen begik offentligt omsorgssvigt mod søstrene, mens de var anbragt hos plejefaren i Skælskør. Kommunen havde ført et mangelfuldt tilsyn og undlod at reagere på flere alvorlige underretninger om vold og sexovergreb.

   I et resumé af dommen skriver landsretten blandt andet:

   - At det efter karakteren og alvoren af de forskellige (…) bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen (…) risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.

   Søstrene modtager hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

  3. Dokumentaren 'Anbragt - Efter helvedet' sendes

   Amal Hassna er i dag 23 år.

   Søstrene fortæller i en ny dokumentar på TV 2 om resten af deres barndom. Det viser sig, at selv efter Slagelse Kommune havde fjernet dem fra plejefaren, begik kommunen igen svigt på svigt imod dem. Denne gang står også lillesøsteren Amal frem med ansigt og fortæller sin historie.