Samfund

Forældre vil selv bestemme børns skolestart

Mette With Hagensen ser et problem i, at forældre presses til at sende deres børn tidligt i skole. Martin Ballund / Scanpix Denmark

Foreningen Skole og Forældre håber på, at SF får held med at give forældre beslutningen om skolestart tilbage.

I 2009 fik kommuner retten til at beslutte, hvornår børn skal starte i skole. Hidtil havde det været forældrenes ret.

Det vil SF lave om på, og hos foreningen Skole og Forældre er det sød musik i ørerne.

Det er nemlig ofte langstrakt og ubehageligt at udskyde sit barns skolestart. Desuden mener foreningen, at det er forældrene, der kender deres børns behov bedst.

- Det er os, der er forældre til børnene og os, der kender dem bedst. Tidligere blev beslutningen taget i samspil med daginstitutionen, og sådan vil vi gerne have, at det bliver igen, siger formand for Skole og Forældre, Mette With Hagensen.

SF's skoleordfører, Jakob Mark, mener, at det er blevet en spareøvelse for kommunerne at få så mange børn som muligt i skole - så hurtigt som muligt.

Problem?

Mette With Hagensen ser et problem i, at forældre presses til at sende deres børn tidligt i skole.

- Det er en langsommelig proces, hvor man ofte skal forbi psykologer. Mange forældre ønsker ikke, at deres børn skal blive en sag bare for at udsætte skolestart.

- Så mange forældre sender deres børn i 0. klasse og håber på det bedste. Og desværre ser vi jo, at mange kommer til at gå 0. klasse om på den konto, siger hun.

Reglerne bør laves om

Ifølge information indsamlet af Jyllands-Posten er andelen af børn, der udskyder skolestart med et år, faldet fra 25 procent før 2009 til nu omkring 10 procent.

- Nogle børn er født sidst i kalenderåret og er meget, meget unge, når de skal starte i skole. Andre kan have haft oplevelser, som gør, at det vil være godt for dem at udsætte skolestarten. Der er mange grunde til, at det kan være en god idé at udskyde skolestarten, siger Mette With Hagensen.

Hos Børne- og Kulturchefforeningen, foreningen for chefer i kommuner med ansvar inden for folkeskolen, er man enig i, at reglerne bør laves om. Men man er ikke enig i, at man skal give forældrene hele beslutningskompetencen.

- I dag er det i for høj grad en ensidig og meget streng forvaltningsbeslutning, hvor der ikke altid bliver taget konkret stilling til den enkelte sag. Vi så derfor gerne, at det blev en mere fleksibel proces, siger formanden for Børne- og Kulturchefforeningen, Jan Henriksen, til Jyllands-Posten.