Samfund

Rygning forbydes i fængsler: - Det krænker min ret som menneske

De indsatte i danske fængsler får snart langt sværere ved at tage sig en smøg. Nogle må fremover nøjes med at ryge én gang i døgnet.

Der pulses løs i de danske fængsler, men snart er det slut. Fra den 1. april indføres et totalt indendørs rygeforbud i de danske fængsler og arresthuse, og dermed må de indsatte ikke længere tænde en smøg i deres egen celle.

Det rammer særligt de indsatte i landets lukkede fængsler og arresthuse, der ikke bare kan gå udenfor, når de vil. For nogle betyder det, at de fremover kun vil have mulighed for at ryge under deres gårdtur én gang i døgnet.

Men med det nye forbud er man gået alt for langt. Det mener 41-årige Karsten Nygaard Jensen, der betragter sin celle som sit eget hjem.

- Jeg synes, det er absolut forkasteligt. Jeg synes, det er et alt for stort indgreb i min ret som menneske, siger han til TV 2.

Karsten Nygaard Jensen sidder bag tremmer i Nørre Snede Fængsel, hvor han afsoner en dom for flere røverier, og ifølge ham selv ryger han cirka en pakke cigaretter om dagen. Men fra udgangen af denne måned skal han altså affinde sig med ikke at kunne ryge, når det passer ham.

- Jeg synes, det er dybt krænkende. Du fratager mig jo retten til selv at vælge, hvad jeg ønsker at gøre, og individets ret til selv at vælge burde simpelthen være ukrænkelig, siger han.

Er frit valg vigtigere end hensyn til ansatte?

Rygeforbuddet er vedtaget af et flertal i Folketinget med henvisning til, at mange fængselsbetjente og andre indsatte har følt sig generet af røgen i fængslerne.

Det anerkender Karsten Nygaard Jensen fra sin fængselscelle, men han forstår ikke, at det har været nødvendigt at indføre et decideret forbud. Han mener, at de indsatte i forvejen tager hensyn med deres rygning, for eksempel ved at slukke cigaretten, når de ansatte skal ind til dem.

- Jeg synes, at min ret til at vælge selv vejer tungere end deres ønske om at arbejde i et så røgfrit miljø som muligt. Det får de mulighed for – de kan bare bede mig om at lufte ud, siger han.

Afstemning

Er det at gå for langt, når de indsatte nu forbydes at ryge i deres egen fængselscelle?

Han får opbakning fra forsvarsadvokat Erbil Kaya, der også finder det problematisk, når man fra den 1. april griber ind i de indsattes ret til at ryge.

- Det, man i virkeligheden gør, er, at man træder på folk, der allerede ligger ned. Det her er mange gange deres eneste trøst ved at være fængslet, og jeg frygter, at det kan medføre nogle eskaleringer mellem indsatte og ansatte, siger Erbil Kaya.

Næppe i strid med menneskerettighederne

Der eksisterer allerede rygeforbud på en lang række af offentlige bygninger og steder, men situationen er alligevel anderledes i et fængsel, da det kan betrages som de indsattes hjem, mener Karsten Nygaard Jensen.

- Så vidt jeg ved, er der to offentlige bygninger, der er undtaget rygereglerne - plejehjem og fængsler - netop fordi, de betragtes som hjem. Hvad bliver så det næste? At de siger til gamle hr. Hansen på plejehjemmet, at han ikke må ryge sin cigar på plejehjemmet? Det holder jo ikke, siger han.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget oplyste Institut for Menneskerettigheder i et høringssvar, at rygeforbuddet "vil udgøre et indgreb i de indsattes ret til respekt for privatliv" i henhold til menneskerettighederne.

Men der kan være undtagelser i visse situationer - for eksempel af hensyn til andres sundhed, som det netop er tilfældet med forbuddet i fængslerne.

- Så forbuddet er ganske vidtgående, men der er næppe noget menneskeretligt til hinder for det, siger Louise Holck, vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder.

Som led i rygeforbuddet vil de indsatte i fængslerne blive tilbudt hjælp til rygestop samt mulighed for at købe erstatningsprodukter. Det tvivler Karsten Nygaard Jensen dog på vil have en effekt.

- Hvis jeg ikke har viljen med mig, så kan det vel være lige meget, siger han.