Samfund

OVERBLIK: Det siger fængselsbetjentene om rygeforbud

Et flertal af tillidsfolkene for landets fængselsbetjente er skeptiske i forhold til kommende rygeforbud.

TV 2 har i uge 11 foretaget en rundringing til de lokale tillidsrepræsentanter i landets fængsler og arresthuse og spurgt dem til deres syn på det indendørs rygeforbud, der træder i kraft på Kriminalforsorgens matrikler fra den 1. april 2017.

28 har svaret, 14 har af forskellige årsager ikke ønsket at udtale sig, mens 10 ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

Herunder kan du se, hvad de siger om rygeforbuddet:

Ringe Statsfængsel

Tillidsrepræsentant Steen Østerberg:

- Jeg tror, at de nye rygeregler vil optrappe konflikterne og føre til meget mere magtanvendelse. Det er ok med rygeforbud, men det er helt forkert at indføre det nu, hvor man mangler folk i Kriminalforsorgen, hvor der skæres ned, og hvor personalet er rigtig presset i forvejen.

Horserød Fængsel

Tillidsrepræsentant Michael Thomsen:

- Det er både godt og ondt, men det giver en masse udfordringer, at man tager det væk fra dem. Det kan i sidste ende ud i kontroverser, man kunne have været foruden, og i sidste ende noget magtanvendelse, som kunne være undgået. Det vil også give flere arbejdsopgaver til personalet.

Nyborg Fængsel

Tillidsrepræsentant Martin Sørensen:

- Jeg mener i bund og grund, at det er den rigtige vej at gå, og jeg håber det får en god effekt på indeklima både for personale og de indsatte. Alle overgangsfaser har nogle udfordringer, og det vil det her selvfølgelig også have. Jeg håber indkørselsperioden vil være så kort som muligt, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til en hverdag uden de udfordringer og konflikter, der måtte komme.

Randers Arrest

Tillidsrepræsentant Christian Boczyk:

- Det kan kun gå for langsomt med at få det indført, men det er en skam, at det ikke er et totalforbud. Som det bliver nu, medfører det rigtig meget ekstra arbejde for os. Mange siger, det vil skabe konflikter, men det gør det allerede i forvejen, så et totalforbud havde været bedre.

Esbjerg Arrest

Tillidsrepræsentant Henrik Gotborg Hansen:

- Ideen er okay, og det er på høje tide at man tager lidt hensyn til medarbejderne. Jeg er mere bekymret i praksis, for der kan jeg se en masse udfordringer. Det kan optrappe nogle situationer og giver lidt højere konfliktniveau. Arresthusene er mest lukkede, og derfor ser vi en af de største udfordringer.

Køge Arrest

Tillidsrepræsentant Rolf Peter Hansen:

- Det vil skabe nogle besværligheder i dagligdagen og nogle frustrationer og noget vrede. Det er en svært håndterbar situation. Ofte er det med til at nedtone situationer, når de får deres cigaretter i cellen. Problemet er, at Kriminalforsorgen ikke vil betale den pris, det koster at få lavet udluftning. I stedet laver man den her løsning, der mere ser ud til at handle om at spare penge.

Roskilde Arrest

Tillidsrepræsentant Henrik Østergaard:

- Jeg tænker mest, at det bliver et problem for fangerne. Det er folk, der er i en presset situation i forvejen. Man kunne godt frygte, at det kunne give nogle konflikter, men det må vi prøve at tackle på bedst mulige måde.

Ringsted Arrest

Tillidsrepræsentant John Strandskov:

- Jeg bakker 110 procent op om forbuddet, vi har gået i røghelvede i mange år. Men vi er så heldige, at vi her i Ringsted fik påbud fra Arbejdstilsynet for fem år siden, så vi fik udluftning som det eneste sted i landet.

Aabenraa Arrest

Tillidsrepræsentant Karsten Kistrup:

- Jeg er for så vidt kritisk. Man begrænser en indsat ud over det, der er okay, og så er det et problem, at der ikke gives ekstra midler til at implementere det. Arbejdsmiljømæssigt er det da positivt, men man kunne have forsøgt at gøre noget ved det på andre måder, for eksempel udsugning, men det var for dyrt.

Frederikshavn Arrest

Tillidsrepræsentant Finn Jensen:

- Det er fint, og det gør at vi får et bedre arbejdsmiljø. Men det er problematisk at forbyde folk, der er låst ind, at ryge. Det vil selvfølgelig give problemer og konflikter, og det vil give mere arbejde for os ansatte, men jeg håber det vil løse sig hen ad vejen.

Silkeborg Arrest

Tillidsrepræsentant Robert Demény:

- Når man generer fangerne, generer man også personalet. Det er en meget firkantet lov, som gør, at vi skal håndhæve noget, der ikke er ulovligt ude på den anden side (at ryge i sit hjem, red.). Jeg tror, det kan give nogle problemer og skabe flere konflikter.

Tønder Arrest

Tillidsrepræsentant Lars Johansen:

- Jeg har lidt blandede følelser. I det store hele er jeg da positiv over, at der bliver rygeforbud, men vi har en hel del, som har psykiske problemer eller en diagnose, og der er det tit og ofte, at en smøg kan lægge en dæmper på dem. I den forbindelse er jeg lidt betænkelig.

Hobro Arrest

Tillidsrepræsentant Hanne Munk Degn:

- Det bliver en udfordring, især i arresthusene og de helt lukkede afdelinger. Så jeg tænker, at der kommer flere konflikter, måske ”bare” verbale, men det vil blive værre. Det er positivt, at der gøres noget, men man kunne også have kigget på muligheden for at lave bedre udsugning i bygningerne.

Frederikssund Arrest

Tillidsrepræsentant Renè Rasmussen:

- Jeg synes, at det er noget firkantet. De indsatte hos os er jo ofte personer i krise, hvor det hjælper, at de kan ryge en cigaret. Så jeg synes, at man skulle have brugt noget mere tid på at kigge på det her, nu ville de jo ikke have rygekabiner eller noget. Nu indfører man det, uden at reglerne helt er på plads. I stedet lader man det være op til os og de indsatte at finde en løsning, og vi har ikke ligefrem brug for flere krigserklæringer.

Møgelkær Fængsel

Tillidsrepræsentant Lars Mogensen:   

- Rent arbejdsmiljømæssigt er det et dejligt tiltag, så man ikke går rundt og udsættes for passiv rygning. Vi er et åbent fængsel, så vores indsatte kan bare gå udenfor og ryge, så jeg tror ikke, det kommer til at give nogle problemer.

Vejle Arrest

Tillidsrepræsentant Jan Bruun:

- Jeg er splittet på spørgsmålet. Det er den rigtige vej at gå, når kolleger har ønsket en røgfri arbejdsplads. Omvendt er jeg bange for en optrapning af konflikter og indskrænkelse af den personlige frihed.

Aalborg Arrest

Tillidsrepræsentant Christian Hansen:

- Det er da positivt af den simple årsag, at kollegaer i flere år har udtrykt bekymring for at gå i passiv rygning. Men det kommer til at give nogle udfordringer. Der er jo institutioner, hvor man som indsat kun kan komme til at ryge en gang om dagen, så jeg kan sagtens forestille mig, at det giver nogle problemer. Det kan også være man bliver positivt overrasket, og det kører gnidningsfrit, men det tror jeg ikke.

Renbæk Fængsel

Tillidsrepræsentant Bjarke Knudsen: 

- Jeg frygter lidt, hvad konsekvenserne bliver, i forhold til hvordan de indsatte tager imod det. Samtidig er der ikke afsat nogen økonomiske midler til det. Det kommer til at give konflikter og voldelige episoder. I forvejen har vi oplevet kæmpe stigning i overfald det seneste år, og det vil også give øget sygefravær og overarbejde, hvor vi i forvejen er ekstremt hårdt presset og mangler mænd.

Kolding Arrest

Tillidsrepræsentant Torben Nielsen:

- Jeg ville foretrække et totalforbud, fordi det nu kommer til at koste for mange ressourcer at tage de indsatte ind og ud flere gange om dagen. Størstedelen af vores indsatte ryger, så der er frygt for eskalering af konflikter. De seneste arbejdspladsvurdereringer har dog vist et stort ønske fra de ansatte om at kunne arbejde i et rygefrit område.

Nykøbing Mors Arrest

Tillidsrepræsentant Torben Kjelde:

- Det er klart, at det bliver lidt af en udfordring. Jeg er godt tilfreds med baggrunden for forbuddet, da langt de fleste indsatte ryger, så det giver nogle gener. Men det vil give nogle konflikter, når vi pludselig tager noget fra nogen, som de er vant til at have, men det skal vi nok løse.

Aarhus Arrest

Tillidsrepræsentant Jens Vigh:

- Det virker som en dårlig ide. Det er første gang, de gør noget for at forbedre vores arbejdsmiljø, men måden de har gjort det på er decideret dårlig. Der er ingen tvivl om, at det vil give flere konflikter. Det er det, vi frygter allermest, og at det bliver meget værre end i dag, hvor truslerne flyver i forvejen. Vi frygter, at de vil smadre deres celle for at tvinge os til at udlevere cigarretter, hvis de ved at de er i huset. Det havde været bedre med et totalforbud.

Hillerød Arrest

Tillidsrepræsentant Steen Madsen:

- Jeg har ikke det store at sige til det, det er en overordnet beslutning, der er taget. Men jeg tror, der bliver en kæmpe ballade efter den 1. april, og jeg tror, det bliver mindre sjovt for os - og det er ikke fordi, at det har været sjovt de sidste 10 år.

Odense Arrest

Tillidsrepræsentant Pia Terndrup:

- Arbejdspladsvurderinger har peget på røggener, så det er fint, at man prøve at imødekomme og undgå at vi skal gå i røg. Men det er problematisk i forhold til at finde løsninger med at komme ud og ryge. Det kræver flere timer af os at afvikle ekstra gårdture, men der tilføres ikke ressourcer. Jeg har arbejdet i Odense Arrest i 16 år, og noget af det første de indsatte råber om, er om de kan få nogle cigaretter, og jeg kan se, at det dulmer deres nerver. Det havde været rarere med et totalforbud.

Vridsløselille Fængsel

Tillidsrepræsentant Jesper Dalbye:

- Jeg er bestemt ikke tilhænger af det. Jeg synes, det er en massiv indgriben i de indsattes liv. Hvis der er et problem med røg, skal man selvfølgelig respektere det, men man kunne have løst det på andre måder, for eksempel ved at sætte udsugning op på de enkelte celler. Måske er det en dyrere løsning, men dyrere for hvem? Jeg synes, den dyreste løsning er, hvis nogen kolleger kommer til skade på grund af det her, for jeg tror helt bestemt, det vil føre til flere konflikter.

Jyderup Fængsel

Tillidsrepræsentant Nina Odgaard: 

- Vi var først meget imod forslaget, for det er en voldsom indgriben for de indsatte. Men som tiden er gået, har vi vænnet os til det, og vi er et åbent fængsel, hvor de indsatte stadig vil kunne ryge store dele af dagen. Men vi er bekymrede på de ansattes vegne i arresthusene. Mange af os har selv arbejdet der, og vi ved, at folk, der er meget frustrerede, kan gå amok, hvis de ikke kan få en cigaret, og så skal kollegerne løse det.

Nørre Snede Fængsel

Tillidsrepræsentant Ronnie Gram:  

- Som udgangspunkt er det jo en fordel, at vores personale bliver skånet for passiv røg, som der er store problemer med på visse afdelinger. Udfordringerne er så at der vil komme endnu flere opgaver på betjentenes skuldre, som vil kræve en del tid, tid som vi efter bl.a. nye visitationskrav ganske enkelt ikke har. Reglerne er heller ikke præciseret klart og tydeligt. Dette er til stor frustration for både ansatte og indsatte. Igen et politisk tiltag der, som med de nye mobilregler, efter min mening er total uigennemtænkt og burde være mere præciserede og klare.

Enner Mark Fængsel 

Tillidsrepræsentant Maj-Britt Balle:

- I forbindelse med det indendørs rygeforbud er min opmærksomhed hovedsageligt på, de indsatte som sidder bag låst dør det meste af dagen. Skal de ryge kræver det, de bliver lukket på ekstra gårdtur, for nogles vedkomne betyder det ekstra visitationer, hvilket givet ekstra arbejde til personalet, som i forvejen løber stærkt. Mange indsatte har heldigvis mulighed for udendørs pauser i løbet af deres arbejdsdag, og har mulighed for selv at gå udenfor når de har fri.

Herstedvester Fængsel

Tillidsrepræsentant John Rasmussen:

- Det kommende indendørs rygeforbud vil givetvis medføre konflikter mellem de indsatte og personalet. Det er i min optik unødvendige konflikter, der slet ikke står mål med den lille ”gevinst” (i form af færre røggener), som følger af forbuddet. Vi har pt. en ikke-rygerafdeling med 10 pladser, som vi i dag ikke engang kan fylde op med ikke-rygende indsatte.