Samfund

Betjente frygter vold og trusler i fængslerne efter rygeforbud

Nyt rygeforbud i fængslerne skal tage hensyn til de ansatte. Selv frygter de, at forbuddet fører til flere konflikter.

Fra 1. april er det slut med røg i landets fængsler og arresthuse, når et totalt forbud mod indendørs rygning træder i kraft.

Forbuddet har til formål at forbedre arbejdsmiljøet for landets fængselsbetjente, så de ikke udsættes for passiv rygning. Men ude i fængslerne frygter betjentene, at forbuddet vil øge konfliktniveauet og føre til flere konfrontationer med de indsatte. Det viser en rundringning blandt tillidsrepræsentanterne i landets fængsler og arresthuse, som TV 2 har foretaget.

- I og med, at det er noget, der er trukket ned over hovedet på de indsatte, så er jeg noget nervøs for, om vores konfliktniveau og vores trussels- og voldsniveau vil stige yderligere, når vi gennemfører sådan nogle stramninger og indgreb i den personlige frihed, siger tillidsrepræsentant Bjarke Knudsen fra Renbæk Fængsel.

Mange steder bruges cigaretterne i dag aktivt til at dæmpe de mest aggressive indsatte, og særligt personalet i de lukkede fængsler og arresthusene frygter for reaktionerne, når forbuddet træder i kraft, og indsatte nogle steder begrænses til kun at kunne ryge én gang i døgnet.

- Man indfører det og lader det være op til os og de indsatte at finde en løsning, men vi har ikke ligefrem brug for flere krigserklæringer, siger Renè Rasmussen, der er tillidsrepræsentant i Frederikssund Arrest.

Billig løsning kan blive den dyreste

Rygeforbuddet blev vedtaget af et flertal i Folketinget med henvisning til, at mange fængselsbetjente og andre indsatte var generet af røgen i fængslerne.

I TV 2's rundspørge anerkender tillidsrepræsentanterne, at det er positivt, at der nu gøres noget for at forbedre arbejdsmiljøet. Men de fleste havde hellere set, at der var investeret i rygekabiner eller udsugning i cellerne.

- Man kunne have løst det på andre måder. Måske er det en dyrere løsning, men dyrere for hvem? Jeg synes, den dyreste løsning er, hvis nogen kolleger kommer til skade på grund af det her, for jeg tror helt bestemt, det vil føre til flere konflikter, siger tillidsrepræsentant Jesper Dalbye fra Vridsløselille Fængsel.

Fængselsbetjent og tillidsrepræsentant Jesper Dalbye frygter, at der vil opstå flere konflikter i fængslerne efter nyt rygeforbud.

Mange af tillidsfolkene kritiserer også, at betjentene nu pålægges ekstra opgaver i deres arbejdsdag, uden at der tilføres flere ressourcer. For eksempel vil der flere steder blive indlagt flere gårdture, mens betjentene også får nye visitationsopgaver for at sikre, at de indsatte ikke tager cigaretter med sig tilbage i cellerne.

Forbundsformand: Timingen er dårlig

Fængselsforbundets formand, Kim Østerbye, har tidligere udtalt sig positivt omkring lovændringen, der skal forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte. Han mener stadig, at forbuddet er godt, men at timingen kunne have været bedre.

- Med det pres, der er i Kriminalforsorgen lige nu, i forhold til både mangel på mandskab og voldelige fanger, havde det måske været rart, hvis vi havde fået lidt mere tid, før man havde indført det her, siger Kim Østerbye.

Afstemning

Er det at gå for langt, når de indsatte nu forbydes at ryge i deres egen fængselscelle?

Forbundsformanden opfordrer derfor Kriminalforsorgen til at afsætte de nødvendige ressourcer, så der i den første periode er nok fængselsbetjente på vagt til at håndtere eventuelle konflikter, der måtte opstå.

- Men det er der ikke noget, der tyder på, at de gør, og det kan de ikke være bekendt, siger Kim Østerbye.

Over for TV 2 vil Kriminalforsorgen ikke forholde sig direkte til kritikken, men oplyser følgende i en skriftlig kommentar:

- Vi følger situationen meget nøje, og vi vil løbende vurdere, hvilke personaleressourcer der er behov for. For mange indsatte vil det være en stor omvæltning. Derfor har vi gjort meget ud af at forberede både dem og personalet på det, siger centerdirektør Annette Esdorf.

Blandt andet er der blevet oversat informationsmateriale til en række sprog, og de indsatte vil blive tilbudt muligheden for at komme på rygestopkurser og købe erstatningsprodukter.

Hos regeringspartiet Venstre er de fortsat positive over for udsigterne, og her er man klar til at tage risikoen for flere konflikter med.

- Vi kan ikke lige indrette hele vores fængselspolitik efter, at der kan opstå et højere konfliktniveau, fordi man indfører en regel om, at de ansatte ikke skal udsættes for tobaksrøg i det omfang, de bliver i dag, siger partiets retsordfører, Preben Bang Henriksen.