Samfund

Hver femte nyfødt i Danmark har udenlandske rødder

På landsplan er andelen af nyfødte med en mor med udenlandsk baggrund steget markant det seneste årti.

De seneste års flygtningetilstrømninger kan nu aflæses i fødselstallet.

Af de 61.614 børn, der blev født i Danmark i 2016, har flere end hver femte en mor, der er indvandrer eller efterkommer. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Flest med syrisk baggrund

Ikke mindst de syriske flygtninge præger fødselsudviklingen. Mens de fleste børn blev født af kvinder med dansk baggrund, udgjorde syriske kvinder den næststørste gruppe efterfulgt af kvinder med tyrkiske rødder.

I alt blev 18,5 procent født af kvinder, der er indvandrere, og samlet blev hvert femte barn, 21,6 procent, født af kvinder, der er enten indvandrere eller efterkommere.

Det fremgår af tal fra Danmarks Statistik, som også viser en markant stigning i forhold til 2007, hvor andelen var 13,5 procent.

Konsekvenser for samfundet

En sådan udvikling kan præge det danske samfund på flere måder, siger befolkningsforsker og professor emeritus Poul Christian Matthiessen.

Han forventer fortsat indvandring til Europa, og herunder Danmark, fra flygtninge og indvandrere.

Og her er særligt indvandringen fra ikkevestlige lande en økonomisk udfordring for samfundet, vurderer han.

- Den økonomiske belastning for samfundet fra ikkevestlige indvandrere og efterkommere beløber sig til 15-20 milliarder kroner om året. Det svarer til én procent af bruttonationalproduktet.

- Der er et økonomisk problem i forskellen på det, de yder til samfundet, og det, de modtager fra samfundet i form af tilskud eller undervisning, siger Poul Christian Matthiessen.