Samfund

Plejefirma svigtede 85-årig - fik ikke vigtig medicin og mad fire aftener i streg

Familie opsagde plejefirmaet Pleje Plus efter bare ti dage, da de opdagede, at deres syge far ikke fik sin nødvendige medicin.

85-årige Børge Madsen fra Rødby har dårligt hjerte efter flere blodpropper, han lider af den kroniske lungesygdom KOL, og så er han dement.

Han er derfor afhængig af, at han flere gange dagligt får besøg af hjemmeplejen, der skal sørge for, at han får sin nødvendige medicin.

Men selvom Børge Madsen er visiteret til at få hjælp til at tage sin blodfortyndende medicin, skete det ikke. Ifølge hans børn udeblev hjemmeplejens besøg tilsyneladende fire aftener i træk.

Det skete sidste år, efter han som borger i Lolland Kommune var overgået til det private plejefirma Pleje Plus. 

 - Vi ved ikke, om de har været her uden at give ham hans medicin, men vi kan hvert fald se, at han ikke har fået mad og ikke har fået medicin, siger datteren Marianne Madsen.

Hun forklarer, at familien blev opmærksomme på problemet, da de opdagede, at faderens medicin for de fire aftener fortsat lå i hans doseringsæske og derfor ikke var blevet taget.

Familien undrer sig over, at heller ikke morgenvagten i de pågældende dage har reageret på, at Børge Madsen aftenmedicin ikke blev taget.

14 klager over manglende medicin

Problemerne med manglende medicingivning til de plejekrævende borgere i Lolland Kommune fik onsdag Styrelsen for Patientsikkerhed til at rette en alvorlig kritik af kommunen for at have svigtet sin kontrol med Pleje Plus.

Ud af de 104 borgere, som er medicinkrævende, har kommunen modtaget klager fra 14 af dem, svarende til godt 13 procent.

- Det er rimelig alvorligt, fordi der her er tale om syge og svækkede mennesker, som er meget afhængige af kommunens hjælp. For nogle drejer det sig om alvorlige sygdomme, for eksempel hjertesygdomme eller epilepsi, hvor det er vigtigt, at medicinen gives rettidigt. I nogle tilfælde kunne det potentielt have haft alvorlige konsekvenser, siger Anette Lykke Petri, enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som TV 2 tidligere har kunnet fortælle, har Lolland Kommune i alt fået omkring 250 klager fra borgere og pårørende vedrørende Pleje Plus, siden det private plejefirma overtog en del af hjemmeplejen sidste sommer.

Foruden problemer med medicinering omhandler klagerne blandt andet rengøring og hygiejne.

Opsagde aftale med Pleje Plus efter 10 dage

Ifølge Børge Madsens familie er det livsvigtigt for deres far, at han han får sin medicin mod både hjerteproblemerne og KOL-sygdommen.

I de dage, hvor han ikke fik den nødvendige medicin to gange i døgnet, kunne familien således tydeligt mærke forskel på deres far.

- Han var meget, meget afkræftet i den periode. Han lå og sov hele tiden, når vi kom ud til ham, og vi kunne ikke føre en samtale med ham. Så vi var faktisk rimelig bekymret på det tidspunkt, siger Marianne Madsen.

Familiens opfattelse var, at det ikke virkede som om Pleje Plus havde sat sig ind i faderens behov, og det fremstod for familien som om, der ikke var styr på noget. Så efter bare 10 dage med det private plejefirma havde familien fået nok.

De klagede til kommunen, opsagde aftalen med Pleje Plus og overgik i stedet til den kommunale hjemmepleje. Herefter ophørte problemerne, og Børge Madsen blev ifølge familien mere frisk. Opfordringen til Lolland Kommune er derfor klar:

- De skal følge op på alle brugerne af Pleje Plus. De skal tjekke visitationerne, og om Pleje Plus kommer det antal gange, de skal, og giver det medicin de skal. De skal tjekke Pleje Plus forfra og bagfra, siger Marianne Madsen.

Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser sagen kan få for Lolland Kommune. Det skal drøftes på et møde i Styrelsen for Patientsikkerhed på tirsdag.

Plejefirma har tidligere beklaget

Pleje Plus har onsdag ikke ønsket at kommentere kritikken fra Børge Madsens familie.

I forbindelse med omtalen af de tidligere sager i februar, udtalte direktør Lena Løve Jensen dengang følgende til TV 2:

- Vi har selvfølgelig nogle kvalitetsstandarder, som vi skal overholde. Og vi gør alt, hvad vi kan for at imødekomme borgernes ønsker og behov i hverdagen.

- Billederne kan være forskellige, alt efter hvem det er, der ser. Vi beklager selvfølgelig de situationer, der har været i høj grad og er rigtig kede af, at der er nogen ting, der kunne gå galt og gør alt, hvad vi kan for at rette op på det.