Borgmester kræver beskyttelse af hjemløse: De frygter for deres liv

Borgmesteren i Odense vil have indført beskyttelsesprogram for hjemløse i den kommende bandepakke, for at undgå at flere svage bliver afpresset.

De får dummebøder, bliver tvunget til at sælge hash, og de skal betale leje for at opholde sig i bestemte dele af byen. 

Om bandepakken

Pakken består af 28 initiativer, som skal sætte ind mod rocker- og bandekriminalitet.

Flere initiativer er rettet mod skyderier i det offentlige rum. Regeringen vil blandt andet øge sikkerheden i skytteforeninger og sætte fokus på våbenejeres opvaring.

Antallet af kriminelle rockere og bandemedlemmer på fri fod skal holdes nede. De skal indgå i exit-forløb og så vidt muligt holdes i fængsel, hvis de ikke er indstillede på det. 

Derudover skal politiet have flere redskaber til at lukke rockerborge og sætte ind over for bandemedlemmers misbrug af sociale ydelser. 

En række hjemløse i Odense bliver i øjeblikket udsat for afpresning af bandemedlemmer fra hovedsageligt Black Army, som overfalder dem og presser dem til at udlevere store pengebeløb omkring den første i måneden, hvor de får udbetalt deres kontanthjælp. 

Den tendens vil Odense Kommune gerne til livs, og derfor mener borgmester Peter Rahbek Juel (S), at der skal indføres et beskyttelsesprogram i den kommende bandepakke, som særligt retter sig mod de hjemløse.

- Der er behov for, at der kommer en meget tydelig exitstrategi for udsatte ind bandepakken, som er ved at blive behandlet på Christiansborg, siger Peter Rahbek Juel og fortæller, at han selv har talt med en del af de hjemløse, som er bange for at stå frem, da de ikke føler, der er et ordentligt sikkerhedsnet omkring dem: 

- Mange af de udsatte er rigtig, rigtig bange for deres eget liv og legeme. Bare det, at de skal vente på, at deres sag skal for retten, kan være meget angtsprovokerende, siger han og fortsætter: 

- Det skal være sådan, at man - hvis man er udsat - trygt og roligt kan fortælle politiet, hvad man har oplevet, uden at blive anholdt for andre, mindre forsigelser. Det skal også være muligt, at man ret hurtigt kan blive genhuset i en anden kommune, så man kan komme ud af det rocker- og bandemiljø, som desværre styrer narkomarkedet med hård og brutal hånd her i Odense. 

Flere konkrete anmeldelser

Hos Fyns Politi har man indtil nu fået tre-fire anmeldelser fra socialt udsatte, og de er ikke i tvivl om, at det er banderne, der står bag de nye overfald på og trusler mod de hjemløse. 

Lars Bræmhøj, chefpolitiinspektør hos Fyns Politi, kalder anmeldelserne for 'et åbent vindue', som er vigtigt fortsat at holde åbent. De hjemløse skal fortsat turde at dele deres oplevelser med myndighederne. 

Fyns Politi har modtaget flere anmeldelser fra hjemløse

- Det er et ret lukket miljø, og derfor får vi ikke særlig mange anmeldelser. Men vi kan se, at der er et åbent vindue nu, og der begynder at strømme flere oplysninger ud end tidligere, siger han og efterlyser flere redskaber, som kan være med til at bremse tendensen: 

- Det, vi specielt mangler, er, at hele det netværk af folk, som er omkring de udsatte, i højere grad hjælper de hjemløse, så de tør at stå frem og give politiet nogle oplysninger. Det kan være konkrete anmeldelser eller oplysninger, som vi kan bruge til at fokusere vores efterforskning, siger han. 

Kirkens Korshær bakker op om exitpakke

Hos Kirkens Korshær, som til dagligt beskæftiger sig med de hjemløse, bifalder de ideen om en exitpakke. Her oplever de ofte, at de hjemløse bliver afpresset af bandemedlemmer. Men de tør sjældent at anmelde det. 

Kirkens Korshær: De hjemløse er virkelig bange

- Vi har lige nu 30-40 socialt udsatte, som er blevet passet op af Black Army. Og de er jo frygtelig bange efterfølgende og føler sig ikke trygge nogen steder, siger Heinz Wolf, Leder af Kirkens Korshær i Odense og fortsætter: 

- Vi skal have en slags exitpakke til dem, så de kan føle sig sikre, hvis de melder nogen. 

Udformningen af den endelige bandepakken er stadig under forhandlinger. Hos Justitsministeriet gør man dog opmærksom på, at der er formuleret et ønske om "et øget fokus på at opsøge og beskytte særligt sårbare personer som f. eks. hjemløse og forhindre dem i at blive udsat for pres fra rocker og bandemiljøet" blandt de i alt 28 initiativer i pakken. Om der bliver tale om en konkret exitplan eller andre initiativer er dog endnu uvist.