Samfund

Tusindvis af bier er døde på Lolland - ingen ved præcist hvorfor

Biavlere på Lolland er i løbet af vinteren blevet ramt af massedød blandt deres bier - et fænomen, der koster milliarder verden over.

En række biavlere på Lolland-Falster er blevet ramt af uforklarlig bidød i denne vinter.

En af dem er biavler Asger Øxenhaven på Lolland.

I november var hans bikasser fulde af liv, i alt 179 familier med 50-60.000 bier i hver kasse. En måned senere var de stort set døde alle sammen, kun 11 familier var der stadig liv i.

- Det er ganske forfærdeligt, siger han.

Det er normalt, at måske 10 procent af bifamilierne dør i løbet af en vinter, men nogle vintre er dødeligheden unormalt høj.

Pludselig bidød

Massedød blandt bier er et fænomen, der har hærget i USA og også i Europa i de seneste årtier.  I Danmark har CCD (”Colony Collapse Disorder”) været kendt i ti år. Det er et fænomen, hvor arbejderbierne pludseligt og uforklarligt forlader bistadet og forsvinder. Tilbage i bistadet er kun dronningen, de ikke-fuldvoksne bier og enkelte voksne bier. De dør efterhånden, fordi bistadet ikke kan overleve uden arbejderbierne.

- De flyver ud for at tømme tarmen eller hente vand, og så kan de ikke finde hjem. Ligesom når et menneske bliver dement. Så bliver familien mindre og mindre og mindre og til sidst kollapser den, siger Asger Øxenhaven.

Uforklarligt

Forskerne og biavlerne har endnu ikke  fundet ud af, hvad der forårsager fænomenet. Men det har kostet globale tab i milliardklassen, både for biavlere, der har mistet indtægter fra deres honningproduktion, og for landmænd, der har haft problemer med at få deres afgrøder bestøvet.

- Jeg kan ikke se andet, end at det er nogle pesticider der giver dem dødstødet. Så er der nogen der siger, at det ikke er bevist. Nej, nej. Men jeg har beviser nok, siger han og peger på bunkerne af døde bier.

Det er da heller ikke en mistanke, som Asger Øxenhaven er alene om. I 2013 forbød EU tre insektgifte, fordi man frygtede, at de kunne forårsage bidød.  Sammenhængen er dog aldrig blevet bevist, og andre har peget på nogle særlige mider og sågår strålingen fra mobiltelefonnettet som mulige forklaringer.