Samfund

13-årig reddede sin mors liv: Nu hyldes han som en helt

Emil Kjeldbjerg er nomineret til prisen "Årets Hjerteredder", og nu hyldes han også af TV 2's brugere.

Emil Kjeldbjerg havde netop lært førstehjælp i skolen, da hans 40årige mor faldt om i køkkenet. Derfor begav han sig ud i at give sin livløse mor hjertemassage, indtil ambulancen kom og tog over.

Han hædres nu for sin handling i stor stil på TV 2 Nyhedernes Facebookside, efter TV 2 tirsdag fortalte familiens historie. Med mindst 12.000 likes er den 13-årige dreng blevet ramt af en regulær kærlighedsstorm fra Facebook-brugere.

- Sikke en skøn og fornuftig ung mand! Han er med til at gøre verden til et bedre sted, skriver Hadil Ka-koush.

- Hvor er du sej, Emil. Det er barskt at skulle opleve sådan noget. Du klarede det rigtig flot, stemmer Tina Folsach i.

Emil Kjeldbjerg bliver også hyldet ved ’Charlies Hjertegalla’, der foregår senere i marts. Her er han nomineret til prisen "Årets Hjerteredder". Det er i forbindelse med gallaen, at familien er stået frem med historien.

Fakta om hjertestop

Hvert år får ca. 4.000 personer pludseligt, uventet hjertestop uden for hospital i Danmark. Det svarer til cirka 11 personer om dagen.

Omkring 13 procent overlever et hjertestop.

Andelen af hjertestop, hvor der er givet hjertelungeredning inden ankomst af ambulance, er mere end tredoblet på 14 år - fra 19,4 % i 2001 til 65,8 % i 2014.

I cirka 66 % af tilfældene giver tilstedeværende personer altså hjertelungeredning inden ambulancen ankommer.

Hjertestop-patienters overlevelseschancer stiger helt op til fire gange, hvis de hjerteredning.  

Kilde: Trygfonden og Dansk Råd for Genoplivning

- Uanset om han får den pris eller ej, så skal den knægt sgu hædres som helt. At han kan bevare roen, når én SÅ tæt på vælter om, det er eddermame sejt, skriver TV 2-brugeren Kenneth Horsbøll, om nomineringen.

- Meget bleg og med udspilede øjne

Den dag Emils Kjeldbjergs blot 40-årige mor lå helt stille på køkkengulvet, var det Emils lillesøster, der opdagede hende og råbte på sin bror.

- Jeg løber ud i køkkenet og ser hende. Hun er meget bleg og har udspilede øjne, og det ser lidt underligt ud. Hun reagerer ikke på noget, siger han og fortæller, at han derefter ringede 112.

Sygeplejersken fra alarmcentralen satte straks den 13-årige dreng i gang med førstehjælp. Men selvom Emil har øvet livreddende førstehjælp på en dukke i skolen, var det noget helt andet, da han pludselig skulle gøre det på sin egen mor.

- Når man lavede hjertemassage hårdt nok på dukken, så sagde den et klik, og det gjorde min mor ikke. Man ved heller ikke, om man pumper hårdt nok, eller om man gør det godt nok, fortæller han. 

Da ambulanceredderne kom, gav de moderen stød med en hjertestarter og hjertemassage i cirka ti minutter, før de tog hende med til Aarhus Universitetshospital. Her blev hun udskrevet efter to uger, blandt andet takket være sin søn.

Mere førstehjælp på skemaet

Mange af TV 2’s brugere er imponerede over Emil Kjeldbjergs flotte indsats, og flere efterspørger i den sammenhæng mere førstehjælpsundervisning i skolerne.

- Få nu indført førstehjælp i folkeskolen fra så ung en alder som muligt. Der er slet ikke nok fokus på førstehjælp. Godt klaret af den knægt. Det må ha været en ubehagelig situation at stå i, skriver Camilla Milo Munch på TV 2 Nyhedernes facebookside.

Førstehjælpskurser har været obligatoriske i folkeskolen siden 2005, og i 2015 udkom en undersøgelse fra Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed og Gentofte Hospital, hvis resultater blandt andet skulle være med til at "kvalificere arbejdet med at få udbredt og forbedret undervisning i livreddende førstehjælp på landets skoler". 

Noget kunne dog også tyde på, at det var nødvendigt, for undersøgelsen viste, at 40 procent af folkeskolerne ikke afholder den lovpligtige førstehjælpsundervisning.

Samtidig har kun en tredjedel af de skoler, der faktisk underviser i førstehjælp, også undervist i at bruge en hjertestarter.

Vigtigt med førstehjælp i folkeskolen

Det er ifølge Klaus Nørlem, generalsekretær i Dansk Folkehjælp, der har afdelingen Dansk Førstehjælpsråd under sig, ikke godt nok. 

- Vi vil have konkrete klokketimer afsat til indskolingen, mellemste klassetrin og afgående klassetrin, så vi har nogle fuldstændige fastlagte planer for, hvor meget førstehjælp, der bliver undervist i i folkeskoler og privatskoler. Og der er altså stadig et stykke vej, siger han til TV 2.

Han mener, at en oprustning af den nuværende førstehjælpsundervisning vil gøre skolerne godt, for på den måde vil flere elever måske kunne gøre Emil Kjeldbjerg kunsten efter.

- Det vil komme skolerne til gavn på mange måder, for der sker jo også ulykker i skolerne, som ikke nødvendigvis er livstruende, og der kan det være godt, at både personale og elever kan handle på det, fortæller generalsekretæren.

Læs herunder, hvad loven siger om førstehjælp, og om hvornår eleverne skal have tilegnet sig forskellige førstehjælpsfærdigheder.

Det siger loven: Førstehjælp i folkeskolen

  1. 3. klasse

    Eleven skal kunne lægge tilskadekomne i stabilt sideleje og behandle slag og skrammer. Eleven skal have tilegnet sig viden om stabilt sidelieje og behandling af småskader.

  2. 6. klasse

    Eleven skal kunne hjælpe ved hjernerystelse og knoglebrud. Eleven skal have tilegnet sig viden om symptomerne på hjernerystelse og stabilisering af knoglebrud.

  3. 9. klasse

    Eleven skal kunne demonstrere teknikker til hjerte-lungeredning og til at stoppe livstruende blødninger. Eleven skal have tilegnet sig viden om livreddende førstehjælp.

Kilde: Retsinformation