Samfund

D’Angleterre er billigere end Vridsløselille: - Det er fuldkomment vanvittigt

Vridsløselille Fængsel står igen til lukning. Regeringen har benyttet det gamle fængsel som modtagecenter for flygtninge, men prisen har været skyhøj.

Justitsministeriet overvejer at lukke Vridsløselille Fængsel, som siden januar 2016 har været brugt til frihedsberøvelse af udlændinge.

Et meget lavt antal udlændinge i det gamle fængsel har ført til en skyhøj pris for regeringens beslutning om at gøre fængslet til et modtagecenter for flygtninge og migranter.

I gennemsnit havde Vridsløselille gennem 2016 et belæg på 44,8 frihedsberøvede udlændinge, hvilket giver en pris på 3.794 kroner pr. udlænding pr. døgn ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Til sammenligning koster et Superior Guestroom på hotellet i D’Angleterre ved Kgs. Nytorv ca. 3.250 kroner for en voksen ifølge hotellets hjemmeside, skriver Information.

Også langt dyrere end udlænsingecenter

Den sammenligning er selvfølgelig helt unfair, da cellerne i Vridsløselille er alt andet end luksuriøse, og der ikke følger bevogtning med på D’Angleterre.

Derfor er en sammenligning med udlændingecentret Ellebæk mere retvisende - på Ellebæk koster en frihedsberøvet udlænding 995 kroner pr. døgn ifølge Kriminalforsorgen. Dermed er Vridsløselille Fængsel næsten fire gange dyrere end udlændingecentret Ellebæk.

Det er en giftig kombination af lav kapacitetsudnyttelse af personale såvel som bygninger, der sender udgifterne gennem loftet. Det får nu justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at overveje fængslets fremtid.

I et svar til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg på et spørgsmål fra Enhedslisten skriver ministeren:

- Nedgangen i asyl- og migranttilstrømningen kombineret med det lave belæg giver anledning til, at Justitsministeriet i øjeblikket overvejer det fremtidige behov for Vridsløselille Fængsel.

Justitsministeren ønsker ikke at uddybe dette svar over for Information. Dermed er det ikke muligt at få at vide, om der er truffet en endegyldig beslutning, og hvis der er det, hvornår Vridsløselille så lukker.

- Fuldkomment vanvittigt at holde det åbent

Formand for Fængselsforbundet Kim Østerbye bekræfter dog, at der nu arbejdes på en lukning af fængslet, som ved omdannelsen til en institution for frihedsberøvede udlændinge blev dimensioneret til at modtage op mod 250 udlændinge.

- Det er rigtigt, at der bliver arbejdet på at lukke Vridsløselille Fængsel. I sidste uge sad der 25 udlændinge eller sådan noget. Det er fuldkomment vanvittigt at holde et fængsel af den størrelse åbent for 25. Det, jeg har sagt til politikerne efter aftale med Kriminalforsorgen, er, at de pladser kan vi godt skaffe - enten i Ellebæk, hvor vi har et lukket asylfængsel i forvejen, eller i nogen af de mindre arresthuse nede sydpå i nærheden af grænsen.

Det gamle Vridsløselille Fængsel lukkede 1. december 2015, fordi det regnedes for helt utidssvarende for danske indsatte. Regeringen genåbnede det til brug for frihedsberøvede udlændinge, da asyltilstrømningen endnu så stor ud.

Men fængslet var ikke et godt sted for de frihedsberøvede. I marts 2016 udtrykte Folketingets Ombudsmand »alvorlig bekymring« i Information for, at de frihedsberøvede udlændinge kunne tage psykisk skade af at opholde sig i celler op til 23 timer i døgnet.

I november var der samtidig kritik af den lave belægningsgrad, og flere partier krævede Vridsløselille lukket.

- Efter min klare overbevisning har det været en fejl lige fra starten af, siger forbundsformand Kim Østerbye:

- Personalet vidste ikke, om de skulle blive eller ej, og det hele har kostet spidsen af en jetjager. Vi har brugt en stor sum penge ud af vores budget. Samtidig mangler vi big-time personale andre steder i hovedstaden, så det er fuldstændigt absurd at skulle bruge et sted mellem 30 og 40 betjente på dét.

Det er Johanne Schmidt-Nielsen (EL), som har rejst sagen over for justitsministeren:

- At man overhovedet har taget Vridsløselille i brug, er helt vildt, fordi det er et fængsel med celler og tremmer for vinduerne, og det betragtes som uddateret i forhold til danske afsonere. Det har gennem en lang periode stået klart for regeringen, at det bare var et sort hul at fylde penge i, og det synes jeg er helt urimeligt over for de danske skatteborgere, siger hun.