Samfund

Danmarks første professor i sexologi er død

Preben Hertoft, som grundlagde Sexologisk Klinik på Rigshospitalet, er død 89 år gammel.

Preben Hertoft, som blev Danmarks første professor i sexologi, er død, skriver Politiken. Han blev 89 år gammel.

Han efterlader sig hustruen Nanna Hertoft, sønnen Michael Hertoft og adskillige børne- og oldebørn.

Preben Hertoft har om nogen kendt til danskernes seksuelle problemer.

Lige fra de mere udbredte som manglende rejsning eller for tidlig sædafgang, til de mere komplicerede hos mennesker, der ønsker et nyt køn, eller som er dømt for en seksualforbrydelse.

Hos ham på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og siden i hans private praksis har hundredvis af ulykkelige lettet deres hjerte.

Men også for de mange, som aldrig har mødt ham personligt, har hans åbenhed i interview og bøger medvirket til at nedbryde tabuer og fordomme.

Vejen ind i sexologien fandt Preben Hertoft nærmest ved et tilfælde, for i første omgang faldt valget på psykiatrien efter den medicinske embedseksamen i 1955.

Gennem en årrække var han ansat på Rigshospitalets psykiatriske afdeling, hvor hans chef, Kirsten Auken, indførte den kliniske sexologi og opfordrede den unge reservelæge Hertoft til at skrive disputats om sexologiske problemer.

Der skulle dog gå en årrække, før Danmark i 1986 fik sin første egentlige klinik, Sexologisk Klinik på Rigshospitalet. Her blev Preben Hertoft leder og senere overlæge. I 1994 blev han Danmarks første professor i klinisk sexologi.