Samfund

Forskere foreslår personlighedstest i folkeskolen

Personlighed er et overset parameter i den danske folkeskole. Det mener flere forskere, som foreslår en årlig personlighedstest af de danske elever.

Folkeskolen bør teste elevernes personlighed, ligesom den tester deres faglige evner.

Det foreslår flere forskere ifølge Videnskab.dk.

Høje karaktergennemsnit er nemlig ikke tilstrækkelige, hvis børnene skal have succes i livet og blive gode samfundsborgere. Personlighedstræk har lige så stor betydning.

- Blandt folk, der alle er meget intelligente, går bestemte karaktertræk igen hos dem, der får mest i løn, siger Miriam Gensowski.

Hun er adjunkt på Københavns Universitets Økonomiske Institut og har analyseret data om, hvor meget 1.017 personer med høj IQ, der fik testet deres personlighed i 1922, har tjent i løbet af livet.

- De, der tjener mest, er generelt mest samvittighedsfulde, og de er mere ekstroverte end andre.

Personlighed har indflydelse på indlæringsevne

Forskning viser, at personlighedstræk også har indflydelse på bl.a. indlæringsevne og helbred, og derfor bør folkeskolen teste elevernes personlighed, mener Miriam Gensowski.

Når vi måler deres faglige evner i nationale test, bør vi også måle deres karaktertræk og evner til at begå sig sammen med andre

Miriam Gensowski, adjunkt på Københavns Universitets Økonomiske Institut

Testresultaterne kan give lærerne et grundlag for at arbejde målrettet med børnenes trivsel, så de får mere ud af undervisningen og et godt liv på lang sigt, konkluderer hun på baggrund af sin egen og andres forskning.

- Som samfund har vi ansvar for, at vores børn kan udleve deres fulde potentiale. Når vi måler deres faglige evner i nationale test, bør vi også måle deres karaktertræk og evner til at begå sig sammen med andre, siger hun.

Hun bakkes op af blandt andre Steven Ludeke, der er adjunkt på Syddansk Universitets Institut for Psykologi, hvor han forsker i personlighed og personlighedstest.

- Hvis man vil hjælpe mennesker med at udvikle sig på det personlige plan, er det vigtigt at starte tidligt i livet. Meget forskning viser, at personligheden er mest fleksibel i barndommen, siger Steven Ludeke.

Fokus på faglighed er for snævert

Danske folkeskoleelever har siden 2010 skullet igennem ti obligatoriske, nationale test i fag som matematik og dansk. Men ifølge Steven Ludeke er fokusset på faglighed for snævert.

- Hvis man vil sende et signal om, at man også prioriterer børnenes sociale udvikling, bør man måle, hvor højt de scorer på karaktertræk, der har betydning for, hvordan de klarer sig i livet.

Forskerne foreslår, at en personlighedstest bliver slået sammen med en årlig national trivselsundersøgelse. Men hos Danmarks Lærerforening (DLF) ser man imidlertid ingen grund til at personlighedsteste eleverne.

- Folkeskolen har ikke brug for flere test. Tværtimod: Vi har brug for færre test. Jeg kan ikke se meningen med at begynde at lave personlighedstest, når ingen ved, hvordan man skal arbejde med resultaterne efterfølgende, siger Bjørn Hansen, der er formand for undervisningsudvalget i DLF.

Han mener, at lærerne allerede er opmærksomme på at understøtte børnenes forskellige kompetencer, så de bliver til de bedste udgaver af sig selv.

- I DLF går vi ind for, at man fjerner de nationale test, for de giver ingen mening. Lad nu bare børnene udvikle sig i skolen, og lad lærerne støtte deres udvikling både faglige og socialt uden konstant at teste dem.