Samfund

Efter TV 2-dokumentar om borrelia - nu er diætist og læge under skærpet tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har indført skærpet tilsyn og uddelt fagligt påbud over for to ansatte på NordicClinic efter dokumentar om borrelia.

En klinisk diætist og en læge fra privatklinikken Nordic Clinic i København er kommet under skærpet tilsyn og har fået uddelt faglige påbud, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til TV 2.

Det sker i kølvandet på, at TV 2 i dokumentaren 'Snyd eller borrelia' i efteråret kunne afsløre, at privatklinikken NordicClinic har henvist danskere til en tysk privatklinik, som tester patienter positive for borrelia. 

Klinikken har samtidig fået analyseret sine borrelia-prøver hos en stærkt kritiseret tysk klinik.

Fremhæver sjusk med journaler

Efter programmet har styrelsen undersøgt forholdene og arbejdsgangene på NordicClinic nærmere, og det endte 14. februar i år ud i de to skærpede tilsyn og faglige påbud, viser en aktindsigt.

Den kliniske diætist er kommet under skærpet tilsyn i et år.

- Styrelsen har vurderet, at diætisten kan udgøre en forringet sikkerhed for sine patienter, hvis dennes faglige virksomhed i forbindelse med blodprøvetagning og håndtering af blodprøvesvar ikke ændres, begrunder Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge styrelsen har den kliniske diætist også uorden i journalføringen og hun kan være til fare for patienter, fordi vedkommende ikke vejleder korrekt om såkaldt nye behandlinger.

- Det er således styrelsens samlede vurdering, at du fremadrettet vil kunne udgøre en fare for patientsikkerheden på grund af din manglende evidens for de behandlinger, du tilbyder på baggrund af din egen tolkning af yderst komplekse blodprøvesvar, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed om diætisten fra Nordic Clinic.

Læge til fare for patienter

Hvad angår lægen, som tidligere stod under Behandlere på Nordic Clinics hjemmeside, er Styrelsen for Patientsikkerhed af den overbevisning, at vedkommende har ført 'alvorlig kritisabel faglig virksomhed'. 

- Lægen kan antages at udgøre en fare for patientsikkerheden på grund af manglende overholdelse af vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet, vurderer styrelsen i sin begrundelse.

- Det er endvidere styrelsens vurdering, at lægen kan antages at udgøre en fare for patientsikkerheden på grund af manglende overholdelse af bekendtgørelse om journalføring, og at dette er udtryk for gentagen kritisabel faglig virksomhed.

Styrelsen har indkaldt den danske privatklinik Nordic Clinic til et møde. Det sker efter TV 2?s dokumentar ?Snyd eller Borrelia? om tyske privatklinikker, der i deres behandling bruger tvivlsomme metoder

En af de patienter, som fik taget prøver på Nordic Clinic, var den nu afdøde tidligere professionelle fodboldspiller Brian Fakkenor.

Klinikken sendte prøverne til analyse på et privat laboratorie i Tyskland, og Nordic Clinic informerede efterfølgende familien om, at prøvesvarene viste, at Brian Fakkenor led af en borrelia-infektion.

Du kan læse enken Camilla Fakkenor fortælle om forløbet på klinikken her.