Fagformand efter TV 2-afsløringer: - Vi kan ikke være det bekendt over for de ældre

TV 2 kunne i weekenden afsløre, at Lolland Kommune siden sidste sommer har modtaget omkring 250 klager over det private hjemmehjælpsfirma Pleje Plus.

Fagforeningen FOA vil have mere fokus på kvalitet fremfor pris, når kommunerne laver udbud i hjemmeplejen. Kritikken bakkes op af en forsker, der mener, at nogle kommuner presser prisen på privat hjemmepleje for hårdt.

Kritik af Pleje Plus (NY)

En aktindsigt viser, at Lolland Kommune på otte måneder har modtaget 266 henvendelser fra borgere og pårørende, hvoraf omkring 250 kan karakteriseres som klager eller bekymringer over hjemmeplejen. Det er utilfredshed med alt fra manglende rengøring, manglede bad og manglede medicin.

Kommunen har ikke selv fundet belæg for, at Pleje Plus har brudt kontrakten med kommunen, men i færre end 10 sager skal et eksternt tilsyn undersøge, om der har været kontraktbrud.

TV2 har ikke kunnet få oplyst, hvor mange af klagerne, der kommer fra samme borgere.

Udmeldingen kommer efter, at TV 2 søndag kunne fortælle, hvordan Lolland Kommune har modtaget omkring 250 klager fra borgere over det private hjemmehjælpsfirma Pleje Plus, efter firmaet overtog den private hjemmepleje i kommunen sidste sommer.

Klagerne drejer sig blandt andet om, at Pleje Plus ikke er mødt op som aftalt, hvilket har betydet, at de ældre borgere ikke har fået mad, drikke og medicin, som de havde behov for. Andre klager går på manglende bad og rengøring.

Kommunens aftale med Pleje Plus er 5,5 millioner kroner billigere end aftalen med det firma, der tidligere stod for den private hjemmepleje.

Har vægtet prisen for højt

FOA-formand Dennis Kristensen mener, at kommunen har vægtet prisen for ydelsen for højt:

- Jeg kan godt forstå, at kommunen, som er økonomisk presset, også kigger på prisen. Det betyder jo, at man prismæssigt kan komme derned, hvor man ikke kan få, det man ønsker. Jeg synes, at kommunen burde have indset, at når man så et tilbud, der var så lavt, og holdt det op imod, hvad det andet firma skulle have, så burde man overveje, om det overhovedet var noget man ville have med at gøre.

Han mener ikke, at klagesagerne fra Lolland Kommune er en enlig svale.

- Desværre kommer vi til at se det her i stigende grad, fordi kommunerne er stærkt pressede. Og de vælger at prøve at udbyde den private del af hjemmeplejen. Og det har vi rigtigt dårlige erfaringer med, når det gælder andre dele af de kommunale områder, siger Dennis Kristensen og tilføjer:

- Vi kan ikke være det bekendt over for de ældre. Det er jo i virkeligheden de ældres ydelser, det handler om.

Skal tage de realistiske briller på

Dennis Kristensen mener, at beslutningstagerne i kommunerne skal kigge på udbuddene med realistiske briller. Og hvis det virker for godt til at være sandt, så er det det nok også:

- Hvis man giver så lav en pris, så bør man som kommunalpolitiker være i stand til at sige: 'Ih, hvor er det dejligt billigt, men vi tror ikke på det'. Vi bliver nødt til at tage noget, hvor vi kan se vores ældre i øjnene og sige - i får det, vi har lovet jer.

Flere virksomheder sætter udbudsprisen så lavt, at de risikerer at gå konkurs.

Kurt Houlberg, som har forsket i kommunale udbud på plejeområdet hos Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) siger, at nogle kommuner har presset leverandørerne så meget, at de enten ikke kan overleve, eller ikke kan levere det produkt, som kommunen forventer, for den pris, som de har budt.