Samfund

Kritik efter benzinbombe-sag fra Ry: For få elever bortvises fra folkeskolen

Redegørelse fastslår, at Mølleskolen i Ry overordnet levede op til sit ansvar i forhold til den 16-årige elev, der blev angrebet med brændende benzin.

Skanderborg Kommune fremlagde i dag sin redegørelse af sagen om at fire drenge fra 9. klasse, der nu sidder varetægtsfængslet, i sidste uge angreb en jævnaldrende dreng fra skolen med brændende benzin.

Kommunens redegørelse

Redegørelsen fra Ry viser blandt andet:

- At eleverne havde et konfliktniveau med slåskamp, skænderier og uenigheder, der lå over både gennemsnittet på landsplan og i Skanderborg Kommune.

- At den 16-årige allerede 2015 var blevet angrebet af en anden elev. Den elev blev senere idømt 40 dages betinget fængsel.

- Og at skolen seks dage før brandepisoden havde hjemsendt en elev, der var involveret i hændelsen.

Konklusionen er, at Mølleskolen og kommunen overordnet har håndteret sagen på den rigtige måde.

Mølleskolens leder Alma Andersen sagde i dag, at skolen bl.a. fører samtaler med elever med adfærdsproblemer. Men på spørgsmålet om, hvorfor skolen ikke havde bortvist de problematiske elever lød svaret:

- Vi kigger på det enkelte udfordrede barn - og nu taler jeg generelt - og spørger, "får vi en bedre samfundsborger ud af den her dreng eller pige ved at ekskludere ham eller hende fra fællesskabet?"

- Skolerne skal blive bedre til at bortvise

I 2009 blev Folkeskoleloven ellers ændret, så skolelederne fik nye muligheder. I de nye regler, der handler om god orden i folkeskolen, står der i § 6 stk. 5: "Overflytning til en klasse på tilsvarende klassetrin på en anden skole i kommunen" - det er altså muligt at smide en elev ud af skolen.

Det er en regel, der blev brugt af 20 procent af de adspurgte skoler mellem 2009 og 2014, ifølge en undersøgelse fra KORA.

Professor Niels Egelund fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse vil ikke kommentere på den aktuelle sag fra Ry, men han mener, at skolerne skal blive bedre til at bortvise problematiske elever:

- Det vil betyde, at andre på skolen også kan se, at det har nogle konsekvenser, hvis man bryder de regler, der er over for fælleskabet, siger Niels Egelund til TV 2.

Måtte undvære skole i tre måneder

En af dem der oplevede, hvad konsekvenserne kan være, når skolen tøver med at handle, er 12-årige Lotus Aurbakken.

I fjor måtte hun i tre måneder undvære at gå i skole, fordi hun blev mobbet.

Lotus Aurbakken vendte først tilbage til skolen, da de elever, der mobbede hende var flyttet væk.

- Det har været af afgørende betydning - absolut. Det gælder ikke kun for Lotus, men også for andre børn, som har lidt af angst og været bange for at komme i skole. De er jo tilbage på pinden nu, og det er fordi, der er kommet en anden dynamik i klassen, siger Lotus' mor Heidi Bjerrum Aurbakken til TV 2.

Hun mener, at der er grænser for, hvor rummelig folkeskolen skal være:

- Den skal jo ikke være så rummelig, at man i stedet for at have et problem - et barn eventuelt, der ikke kan finde ud af det - at man så er så rummelig, at man ender med 10 børn, der ikke kan fungere.

At der gik så lang tid før de elever der mobbede blev flyttet var ikke i orden, erkendte lederen på Lotus Aurbakkens skole tilbage i juni.