Samfund

Simpel fejl har ødelagt ni måneders ambulance-samtale: Skulle bruges i sag om 3-årigs død

Fejlen har blandt andet ført til, at Regionen ikke kan fremlægge kommunikation i sag om tre-årig drengs død på Bornholm.

En helt banal kabelfejl, som ikke blev opdaget, har ført til, at store dele af ni måneders kommunkation mellem vagtcentralen på Region Hovedstadens AMK-vagtcentral i Ballerup og ambulancerne i regionen er gået tabt.

Det har blandt andet ført til, at Region Hovedstaden ikke har kunnet fremlægge kommunikationen mellem vagtcentralen og den tilkaldte ambulance i en sag om en tre-årig drengs død på Bornholm, oplyser det uafhængige medie Beredskabsinfo.dk på sin hjemmeside.

- Det er dødærgerligt. Men det er kun optagelserne af kommunikationen, der er gået tabt, og vi har ikke pligt til at optage kommunikationen, siger Flemming Pless, Socialdemokratisk næstformand for Sundhedsudvalget i Region Hovedstaden til TV 2.

Han understreger, at der stadig foreligger skriftlig dokumentation for henvisninger m.v.

Flemming Pless oplyser, at det er kablet til en de fem arbejdsstationer i AMK-vagtcentralen i Ballerup, der er blevet fejlplaceret - på den baggrund skønner han, at cirka en femtedel af kommunikationen mellem vagtcentral og ambulancer ikke er blevet optaget i perioden.

Ifølge beredskabets hjemmesdie drejer det sig helt præcist om bordpult 9, hvor kablet i forbindelse med en flytning i april 2016 blev placeret forkert. Det blev opdaget og rettet i januar i år, da Region Hovedstaden gik i gang med at undersøge sagen om den tre-årige drengs død på Bornholm.

Drengen døde på tragisk vis efter et astmaanfald på Bornholm, som ikke har nogen akutbil, der kunne hente ham. Han blev hentet af en ambulance i hjemmet i Nexø og kørt de 30 kilometer til øens hospital i Rønne for at modtage akut behandling. Men ved ankomsten til hospitalet stod drengens liv ikke til at redde. 

Ingen akutbil

Sagen er blevet undersøgt af Region Hovedstaden. Den kan ifølge Metroxpress være en uheldig konsekvens af, at Bornholms akutlægebil ikke er i drift, men holder parkeret i en garage, mens man venter på pengene fra en ny bevilling.

- Det er korrekt, at man ikke havde en akutlægebil til rådighed. Det betød, at det pågældende barn ikke tidsnok fik den lægelige behandling, han havde brug for. En præhospital akutlæge kan bedøve, intubere, respiratorbehandle og opstarte intensiv behandling på samme måde som på hospitalet, sagde Peter Berlac, chef for præhospital akutmedicin i Region Hovedstaden, til Metroxpress.

Region Hovedstaden fastslog allerede i oktober sidste år - få uger efter episoden - at en akutlægebil ikke havde kunnet reddet drengens liv - det er drengens familie dog ikke overbevist om.

Men da Region Hovedstanden i januar skulle undersøge sagen, viste det sig altså, at der ikke forelå optagelser af kommunikationen mellem AMK-vagtcentralen og den tilkaldte ambulance.