Samfund

Musik skal øge danskernes sundhed

Komponister og læger lægger onsdag hovederne i blød. Sammen vil de finde nye måder at forbedre sundheden for landets patienter.

Gang på gang bliver det påvist, at musik har en gavnlig effekt på vores hjerner.

Det er så udbredt en kendsgerning, at musik nu skal være med til at skabe bedre sundhed for landets patienter.

Det mener en ny tænketank bestående af komponister, fremtrædende forskere og sundhedspersonale, som onsdag mødes for første gang i Dragør for at diskutere konkrete idéer og koncepter, som kan skabe mere trivsel i den danske sundhedssektor.

Falck Healthcare, som er med i den nye tænketank, ser gode muligheder for at anvende musik og lyd på nye måder.

-  I både forebyggelse og behandlingen er der et stort potentiale. Det handler ikke om, at musik skal erstatte anden behandling. Men vi skal også på dette område turde tænke det som moderne disruption. Finde nye innovative løsninger på at forebygge sygefravær og stigende udgifter til vores sundhedssektor, siger Regitze Siggaard, der er forebyggelseschef fra Falck Healthcare.

Musik i ambulancen eller mod depressioner

Allerede i dag bliver musik brugt aktivt i sundhedsvæsenet. Det kan for eksempel være musik under operationer, sansefødestuer, lægeordineret musikterapi mod depression eller ambulancemusik.

Men udviklingen skal altså have et ekstra skub, mener både forskere, læger og musikbranchen. Sundhedssektoren har nemlig brug for nytænkning til at løse de udfordringer, den står over for.

- Flere og flere har dårlig mental sundhed og mentale sygdomme. Vi skal derfor turde stille os selv spørgsmålet, hvordan kan vi styrke tilbuddene med ny viden? Jeg mener, der er et stort potentiale i at indarbejde musikken i den forbindelse, siger Regitze Siggaard.

Vise musikkens potentiale på nye måder

Både Alzheimerforeningen, Ældre Sagen og Lungeforeningen er blandt de centrale aktører på sundhedsområdet, som deltager ved dagens møde i Dragør.

Derudover deltager landets største komponistforening, DJBFA / Komponister og Sangskrivere, der støtter projektet økonomisk med penge fra komponisternes rettighedsmidler.

- Selvom den nye tænketank ikke direkte skaber ny musik, så håber vi, at vi på denne måde øge danskernes sundhed og samtidig vise musikkens potentiale på nye måder. Jeg er overbevist om, at der ligger potentiale for at styrke sundheden her, siger Susi Hyldgaard, der er formand for komponistforeningen.

For nogle kritikere kan metoderne måske lyde en smule hippieagtige, og det kan Josephine Hall, der er daglig leder af tænketanken på sin vis også godt forstå.

Men ved vi så, at det virker?

- Vi samarbejder med nogle rigtig spændende forskningsinstitutioner - blandt andet Aalborg og Aarhus Universitet -, og de er rigtig langt fremme med forskning på området. Det er dokumenteret - hippie eller ej -, at det virker, og det er faktisk det, vi vil have udbredt noget mere, siger hun til TV 2.