Samfund

Ny trusselsvurdering fra PET: Her er de mest sandsynlige angreb mod Danmark

Myndigheder og civile mål er blandt terrortruslerne mod Danmark, lyder det i ny vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste.

Truslen mod Danmark er fortsat alvorlig.

Sådan lyder konklusionen i en ny trusselsvurdering fra Center for Terroranalyse hos Politiet Efterretningstjeneste, PET.

Men hvad betyder det konkret for os? Frit oversat betyder det, at der findes personer derude, som har intentioner om og kapacitet til at udføre terrorangreb i Danmark.

Truslen kommer overvejende fra personer med sympati for militant islamisme, vurderer PET. Her er Islamisk Stat den største trussel.

Det er vigtigt at understrege, at efterretningstjenesten har kategoriseret trusselsniveauet som 'alvorligt' længe. Der er dermed ikke tale om, at truslen er blevet værre end før.

I trusselsvurderingen fremgår det da også, at risikoen for at blive offer for et terrorangreb er begrænset.

Forskellige slags trusler

Men hvad kan vi risikere at blive udsat for? Af naturlige årsager er det ikke alt, efterretningstjenesterne kan fortælle om, men i PET's trusselsvurdering fremgår følgende:

Militante islamister vil fortsat vil søge at ramme symbolmål:

  • Det kan for eksempel være sikkerhedsmyndigheder
  • Institutioner
  • Store begivenheder, der kan opfattes som islamkrænkende
  • Jødiske mål

Samtidig øger opfordringer fra militant islamistisk propaganda truslen mod ubeskyttede civile mål:

  • Steder og arrangementer, hvor mange mennesker er samlet
  • Transportinfrastruktur

I rapporten fremgår det desuden, at der i Danmark 'eksisterer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med lettilgængelige våben', såsom:

  • Stikvåben
  • Skydevåben
  • Brandstiftende bomber
  • Mindre hjemmelavede bomber

Disse angreb kan gennemføres efter kort eller ingen planlægning, vurderer PET.

Kan inspireres af angreb i andre lande

PET oplyser desuden, at personer i Danmark kan blive inspireret af terrorangreb i andre, vestlige lande, og eftersom der er sket en stigning i antallet af angreb eller angrebsforsøg i Vesten, kan det også være med til at 'legitimere angreb og inspirere IS-sympatisører i Danmark til at gennemføre angreb' i Danmark.

I årene 2011 til 2014 skete der i gennemsnit ét angreb om måneden. Det tal steg i 2015 til fire månedlige angreb og knap fem angreb om måneden i 2016.

I flere tilfælde har gerningsmanden været kendt af sikkerhedsmyndighederne i forvejen.