Samfund

Forsvaret har betalt forkerte regninger i 2008 - men de vidste det godt

Ledelsen i forsvaret var allerede i 2008 advaret om, at de betalte regninger, som de slet ikke skulle.

Et brev sendt til TV 2 afslører, at ledelsen i Forsvaret længe har kendt til, at regninger blev betalt uden kontrol. Brevets afsender, en nu tidligere ansat i Forsvaret, skriver:

- Da jeg blev ansat hos FDD (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution) i 2007 opdagede jeg, at man accepterede fragtnotaer uden at kontrollere fakturaerne overhovedet.

TV 2 fortalte i går, at Forsvaret har betalt regninger, de slet ikke skulle betale. Her fortalte en nuværende ansat, at der er meget lidt kontrol med de regninger, Forsvaret betaler.

- Kontrol er der slet ingen af. Jeg tror, der er fem speditører nede i Skrydstrup, der sidder og laver de her kontroller. Det er jo slet ikke medarbejdere nok. Altså man har skåret så meget ind til benet, at der ikke er medarbejdere nok, som laver den her kontrol, siger den ansatte i Forsvaret.

Nu viser det sig altså, at problemerne med overfakturering har været kendt længe.

Forkerte regninger på tre millioner kroner

I 2007 var det transportvirksomheden Kuehne & Nagel, som stod for en stor del af forsvarets transporter af militært udstyr fra for eksempel USA. Her opdagede den nu tidligere ansatte, at Kuehne & Nagel havde sendt forkerte regninger til Forsvaret. Den tidligere ansatte satte sig for at undersøge omfanget, og fandt ud af, at det drejede sig om forkerte fakturaer for i alt tre millioner kroner.

- Efter utallige overarbejdstimer, utallige mails, utallige lister i excel, utallige møder med Kuehne & Nagel, vedgik Kuehne & Nagel at kreditere lidt over 1,2 millioner kroner. Kravet fra min side var nærved tre millioner kroner, skriver den tidligere ansatte i brevet som TV 2 har fået.

Professor: det er noget man skal håndtere

Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring, undrer sig over, at Forsvaret ikke har løst problemet, når det nu har været kendt i en årrække.

- Det er usædvanligt, at det har stået på over meget lang tid, og at man ikke har fået adresseret problemets onde og sat nogle systemer op, som forhindrer, at det her sker. Uanset hvor kompleks den bagvedliggende problemstilling er, så er det jo noget man både kan og skal håndtere, siger han.

Forsvarets Interne Revision: Grund til forbedring

Brevet, som TV 2 nu er i besiddelse af, blev oprindeligt sendt til Oberst Jens Kofoed fra FMI (Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse) og er dateret den 24. juli 2012. 

TV 2 har søgt aktindsigt hos FMI og fået udleveret interne dokumenter fra den sag, der opstod på baggrund af brevet. Dokumenterne viser blandt andet, at FIR (Forsvarets Interne Revision) undersøgte forholdene i FDD (Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution).

I et notat den 15. november 2012 skriver FIR:

- Den foretagne inspektion ved FDD Skrydstrup påviste et vist forbedringspotentiale på det administrative og på det controllingbaserede område ved FDD Skrydstrup.

1,4 millioner kroner retur

Oberst Jens Kofoed fra FMI bekræfter, at der er sket en overfakturering fra Kuehne & Nagel på mere end en million, men han mener ikke beløbet er et stort beløb, idet Forsvaret behandler mellem 10.000 og 15.000 fakturaer om året. 

Alligevel anerkender han vigtigheden af at lære af sine fejl.

- Vi er selvfølgelig interesserede i, når der opstår fejl, at vi får efterprøvet, hvad vi så kan gøre bedre i de tilfælde. Det er klart, vi har også fokus på de fejl der sker indenfor det her område, med henblik på løbende at optimere området, siger Oberst Jens Kofoed til TV 2.

Ifølge oberst Jens Kofoed lykkedes det forsvaret at få 1,4 millioner kroner retur fra Kuehne og Nagel.

Ønsker ikke at stille sig frem 

TV2 har været i kontakt med den ansatte, der i 2012 skrev brevet. Hun har i dag skiftet job og har ikke ønsket at stille sig frem på tv.

I brevet slutter hun:

- Som privat borger vil jeg ikke være medvirkende til sådanne ulovligheder, uden at jeg på skrift har gjort opmærksom på dette til personer, som ikke kan sidde det overhørig.

TV 2 har også været i kontakt med transportfirmaet Kuehne & Nagel. Firmaet har ikke ønsket at komme med en udtalelse eller stille op til et interview.