Test dig selv: Bør du undersøges for ordblindhed?

Svar på de 14 spørgsmål og find ud af, om der er indikation til ordblindhed. Testen finder du nederst i artiklen.

Hjælpemidler til ordblinde

It-rygsækken:

En pakke med hjælpemidler, ordblinde kan få, hvis det er nødvendigt i det daglige arbejde for at tage en uddannelse.

Følgende tre ordblinde-apps kan du bruge gratis i et år:

IntoWords: Kan læse op for dig og give ordforslag til tekster.

AppWriter: Læse- og skrivestøtte med oplæsning og stavehjælp.

Dictus: Du kan tale til den og den skriver teksten.

(Kilde: Ordblindeforeningen)

I samarbejde med cand. psyk. Laila Boye, som har 37 års erfaring indenfor ordblindeområdet, har TV 2 lavet et spørgeskema med 14 spørgsmål, som kan hjælpe med at indikere, om du, din elev eller dit barn er ordblind.

Samtidig afdækker spørgsmålene, hvilke kerneproblemer, man skal være opmærksom på.

- Der er forskellige grader af ordblindhed. Det vil sige, at man kan være let, middel eller svært ordblind. Fællesnævneren for dem alle er, at det drejer sig om evnen til at koble sproglyde til de bogstaver, som ordnene består af, forklarer Laila Boye.

- Jo flere af de 14 spørgsmål, du svarer ja til i testen, jo større risiko er der for, at du i hvert fald er middelsvær ordblind.

Hun understreger, at spørgeskemaet med de 14 spørgsmål ikke alene kan afdække, hvorvidt der er tale om ordblindhed, men at yderligere tests, skal afklare det. Det er således ikke muligt at lave en simpel læse- og stavetest, der passer til alle. Dertil skal de mere præcise tests være alderssvarende, eller på et passende niveau i forhold til den enkeltes læse- og stavefunktion.

Er du ordblind?

Hvis du tror, at du er ordblind, kan du få lavet en test på VUC eller AOF i din kommune. Det kan være en god ide, for som ordblind har du krav på hjælpemidler uanset om du er ledig eller i arbejde.

Voksne ordblinde i erhverv kan søge om at få forskellige former for støtte gennem jobcenteret. Ordningen gælder, uanset om man er ansat eller selvstændig. Støtten kan blandt andet bestå af it-hjælpemidler eller personlig assistance (fx sekretærhjælp). 

Er du under uddannelse, skal din skole (studievejleder) hjælpe dig med hjælpemidler.

(Kilde: Ordblindeforeningen).

I retstavning skelner man mellem lydstridige stavefejl og lydbevarende stavefejl, forklarer Laila Boye. Ordblinde laver begge typer fejl, mens ikke-ordblinde stort set ikke begår lydstridige fejl.

Årsagen er, at ordblinde har en nedsat evne til at koble bogstavfølger og lydfølger sammen, samt til at fastholde sproglydrækker i korttids- og arbejdshukommelsen. 

Eksempler på sætninger med lydstridige stavefejl er:

Hændnede er snavese

Han berger en tånne taske 

Fisknene svømed i vandet

Der er frabikation af silk

Vinunet er opnet 

Eksempler på lydbevarende sætninger er:

Han kom køerne ned a vaien

Hun speler fodbol

Han køver en åsdemad

Hun dræker safdevan

Skibed sajler på freda

Bemærk, hvor meget lettere det er at læse de lydbevarende sætninger i forhold til de sætninger, hvor en del ord bliver til "bogstavsalat".

Laila Boye forklarer desuden, at ordblindhed ikke er den eneste form for læsevanskeligheder. Der kan således være forskellige andre grunde til, at man oplever læse- eller skrivebesvær.

Ordblinde tænker ofte kreativt

Er der nogen grænser for, hvad man kan blive som ordblind?

- Ja, til en vis grad. Min erfaring er, at det er meget op ad bakke, hvis du for eksempel vil læse teologi eller andre fag med eget tunge tekster. Ikke mindst hvis de er fremmesprogede. Men har du evnerne, kan du uddanne dig til det meste som ordblind, siger Laila Boye.

Hvad bør man overveje, inden man vælger en uddannelse som ordblind?

- Man skal tænke sig om. Hvis man har interessen og evnerne for et fagområde, vil de fleste uddannelser i dag være tilgængelige for ordblinde. Hvis man har haft sproglige vanskeligheder fra starten og for eksempel har oplevet det ene nederlag efter det andet i skolen, kan det dog være gået ud over selvtilliden og selvværdet. men det bør ikke bremse en ordblind, hvis evnerne er der, siger Laila Boye.

Hvad skal man som kollega eller medstuderende til en ordblind være opmærksom på?

- Det er vigtigt at være åbne overfor, hvad den ordblinde kan bidrage med i eksempelvis gruppearbejde. Ordblinde har ofte en stor viden, som de måske ikke er gode til at få formuleret på skrift. Derfor er det vigtigt at udvise tålmodighed og være indstillet på at læse korrektur og tilbyde hjælp med at få tingene formuleret. Ordblinde er tit meget kreativt tænkende og kan have rigtig gode sociale kompetencer. Det betyder, at de kan bidrage på mange andre måder end at stave ordene korrekt. Vær opmærksom på det, siger Laila Boye.

Mange muligheder for hjælp

Voksne ordblinde har ret til kompenserende specialundervisning, samt vejledning og hjælp til at søge om hjælpemidler. På arbejdspladsen kan du få bevilliget såkaldt personlig assistance, hvis du for eksempel har brug for at udfylde formularer eller korrekturlæsning på din tekst.

Ordblinde under uddannelse er berettiget til Specialpædagogisk Studiestøtte (SPS) i form af it-hjælpemidler, studiestøttetimer og en mentor. Du har desuden ret til at få forlænget prøvetiden i skriftlige eksamener og forlænget forberedelsestid i mundtlige eksamener.

Ordblinde skolebørn kan på skolen få foretaget en undersøgelse af læsning og stavning med henblik på at få afdækket, om barnet skal have støtte og specialundervisning. Barnet bør forsynes med en ordblinderygsæk, en bærbar computer med oplæsning-, stave-, diktering- og skrivestøttende programmer.

Svar på spørgsmålene i spørgeskemaet nedenfor og find ud af, om der er indikationer for, om du, din elev eller dit barn er ordblind. På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du desuden læse meget mere om ordblindhed og ordblindetests.

Test dig selv - skal du undersøges for ordblindhed

 • Har du besvær med at lære at læse?

 • Har du besvær med at lære at stave?

 • Har du besvær med at skrive tekster?

 • Har du besvær med at udtale visse ord?

 • Har du besvær med at 'finde' nogle af de ord, du gerne vil bruge?

 • Har du besvær med at få sagt lige præcis det, du gerne vil sige?

 • Har du besvær med at holde sammen på lange forklaringer?

 • Har du et mindre ordforråd end andre?

 • Har du mange stavefejl i forhold til andre?

 • Læser du lange tekster?

 • Har du besvær med at forstå, hvad du læser?

 • Har du besvær med at huske det, du læser?

 • Læser du så lidt som muligt?

 • Har du tit haft nederlagsfølelser på grund af besvær med at læse/skrive?