Hvad mener du – skal svømmehallerne kunne kønsopdeles?

I dag diskuteres netop det spørgsmål i Aarhus Kommune, hvor Venstre har forslået, at svømmehallerne ikke må kønsopdeles.

Debatten omkring kønsopdelte svømmehaller er ikke ny i Danmark og har i de seneste år været omdrejningspunkt for stor uenighed. Men debatten er ikke enestående i Danmark.

Senest har Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bestemt, at en muslimsk familie fra Basel i Schweiz ikke kan nægte at sende deres døtre til skolesvømning med drenge.

Herunder kan du se nogle af de forskellige argumenter, der florerer i debatten og samtidig få et indblik i, hvad loven egentlig siger om emnet.

  • Idrætten har historisk været en vej for kvinder ind i samfundslivet. Det er ikke en bjørnetjeneste at tilbyde nydanske piger særlige rammer.

    Vi gør integrationen en bjørnetjeneste, hvis vi lærer børnene, at det er okay, at de ikke har sammen rettigheder som deres danske venner.

  • Kvinder som tidligere var isolerede får muligheder, som ellers var begrænset for dem. Nu er de mere aktive i foreningslivet og i fritiden.

    Man bliver ikke integreret ved kun at svømme med personer af samme køn. For i Danmark er det sådan, at piger og drenge er lige meget værd.

  • Det fremmer danskheden. Det er et grundlæggende princip i folkeoplysningsloven og brud på foreningsfriheden, som er en vigtig dansk værdi.

    Det ødelægger danskheden. Hver gang vi efterkommer de her krav, nedbryder vi det samfund, vi ellers har kæmpet for.

Argumenter for kønsopdelte svømmehaller

Der findes mange argumenter i diskussionen, men et af de argumenter, der går igen på den positive side er, at de kønsopdelte svømmehaller rent faktisk hjælper integrationen.

Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Pia Allerslev, udtalte den 1. maj 2016 i Politiken:

- Det er ikke et misforstået hensyn, at en svømmeklub tilbyder nydanske piger nogle særlige rammer. Det er et vilkår, hvis vi gerne vil hjælpe dem til at få de samme muligheder som alle andre danske børn og undgå, at de bliver ekskluderet fra resten af os på grund af deres forældres håbløse syn på samfundet anno 2016.

I forlængelse af samme argument lyder det fra formanden for DGI, Søren møller, at udvikling tager tid, og hvis man kigger tilbage på historien, så ser det danske foreningslivs udvikling ikke meget anderledes ud, end det gør lige nu i debatten.

- Hvis vi et øjeblik husker på vores egen historie, så har særskilte idrætsforeninger forbeholdt kvinder haft en markant placering. Vi har og har haft kvindelige gymnastikforeninger, Kvindelig Sejlklub, Foreningskvinder og så videre. Netop idrætten – og ikke mindst gymnastikken – har historisk været en vej for kvinder ind i samfundslivet, sagde Søren Møller den 29. april til Altinget.

Diskussionen er netop nu aktuel i Aarhus Kommune, hvor Venstre har foreslået, at kønsopdelte svømmehaller skal forbydes. I den forbindelse argumenterede afdelingsbestyrelsen for Brabrand Boligforenings afdeling i Gellerup i et åbent brev til Byrådet, at de kønsopdelte muligheder allerede nu har vist sine fordele.

- Vi ser fremgang i, at kvindeforeningerne blomstrer – også hos flere kvinder, som tidligere var isolerede, da mulighederne for dem var begrænsede. Nu er de mere aktive i foreningslivet og i fritiden. Det giver dem en indgangsvinkel til andre aktiviteter og foreningsarbejde, skriver Youssef Abdul Kader, der er formand i foreningen. 

Medlem af byråd: Det er normen, at vi er delt op

Til sidst er et argument, der går igen på begge sider, også argumentet omkring ’danskhed’. Ifølge den positive side, så er det danskhed at tillade religion og forskellighed, og dermed mulighederne for at kvinder kan dyrke motion og svømme uden mænd tilstede. Ifølge Rabih Azad-Ahmad, der er medlem af Aarhus Byråd (B), så er det mere normen end undtagelsen, at sportsgrene er kønsopdelt i Danmark.  

En gruppe kvinder var mødt op i Aarhus Byrådssal.

Det argument bakker formand for DGI Søren Møller op om og tilføjer: 

- Det er et helt misforstået krav, hvis regeringen vil forbyde, at foreninger og kommuner udbyder kønsopdelt svømning. Det er et grundlæggende princip i folkeoplysningsloven og brud på foreningsfriheden, som er en vigtig dansk værdi. Og så er det i øvrigt ikke særligt liberalt.

Afstemning

Skal kønsopdelt svømning være lovligt?

Argumenter mod kønsopdelte svømmehaller

Ligesom argumenterne for de kønsopdelte svømmehaller er mange, så er der ligeledes mange, der argumenterer for, at de kønsopdelte svømmehaller er en dårlig ide.

Mens for-siden mener, at det giver en positiv fremgang i integrationen, så lyder argumenterne på den modsatte side, at der nærmere er tale om, at man gør integrationen en bjørnetjeneste.

- Det er meget, meget misforstået hensyn og tolerance, vi praktiserer her. Det er børn af Danmark, der fra begyndelsen får at vide, at de ikke kan gøre krav på samme rettigheder som deres pæredanske venner og veninder. Hvorfor tillader vi, at en purung generation opfostres med, at det er ok at blive forskelsbehandlet og begrænset, fordi man er en kvinde - selv om de er født og opvokset her, siger debattøren Geeti Amiri til Berlingske.

Venstre: Det er udansk at opdele svømmehaller

Venstres Jakob Ellemann-Jensen uddyber endvidere, at det er selve tankegangen bag disse hensyn, der er roden til de integrationsproblemer, som Danmark har i dag:

- Det her er et af de misforståede hensyn, som vi har taget de sidste 40 år, som har fået hele integrationsindsatsen til at slå fejl. Jeg forstår godt tankegangen, men man gør de mennesker en bjørnetjeneste, siger han til TV 2.

Begrebet ’danskhed’ er også særlig markant i debatten. Mens for-siden mener, at det er dansk at åbne op for andres kulturer og behov, så argumenterer flere, at det er det stik modsatte.

- Vi skal gå til de her forældre via vores integrationspolitik og forklare dem, at her kan de ikke få opfyldt særkrav. De skal sende deres piger til idræt og andre aktiviteter, som alle andre danskere. Hver gang vi efterkommer de her krav, nedbryder vi det samfund, vi ellers har kæmpet for, siger socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen til TV 2.

Det er en grundlæggende værdi i Danmark, at vi alle er ens. Sådan lyder det fra integrationsminister Inger Støjberg (V):

- Man bliver ikke integreret ved kun at svømme rundt sammen med personer af samme køn. For i Danmark er det nu engang sådan, at piger og drenge, kvinder og mænd, er lige meget værd. Og det skal være sådan, at man kan deltage i fritidsinteresser, svømning eller hvad man nu ellers går til, sammen på tværs af kønnene. Det er en helt grundlæggende værdi i Danmark, siger Inger Støjberg til TV 2.