Samfund

Etiker: Teknologi og penge garanterer ikke ældres værdighed

Der er brug for værdighedsdebat i ældreplejen, mener Jacob Birkler, der har udgivet bog om etik i ældreplejen.

Robotter, sporingsteknologier, intelligente bleer og brusekabiner vil blive en stor del af hverdagen på fremtidens plejecentre.

Men i et krydsfelt af ældre borgeres omsorgsbehov, økonomisk smalhals i kommunerne og velfærdsteknologiens landvindinger står de etiske dilemmaer i kø.

Ifølge Jacob Birkler, som er filosof, forfatter og tidligere formand for Det Etiske Råd, er der brug for en værdighedsdiskussion i ældreplejen.

Penge giver ikke mere værdighed

- Vi har fået en ældreminister, og regeringen har givet en værdighedsmilliard. Præmissen synes at være, at hvis vi giver ældreområdet en milliard kroner, så øger vi værdigheden. Men sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen.

- Der kommer ikke værdighed ud af en pose penge, siger han til Jyllands-Posten.

Jacob Birkler har netop udgivet bogen "Etik i ældreplejen" om etiske dilemmaer i ældreplejen - dem bliver der ifølge forfatteren kun flere af.

Test af velfærdsteknologi

Frem mod 2030 bliver der omkring 50 procent flere demente, og antallet af ældre over 80 år vil tilsvarende stige fra 244.700 i dag til 437.000 i 2030.

Økonomien i kommunerne er presset, og frustrerede pårørende leverer jævnligt beretninger om omsorgssvigt på plejecentrene.

Samtidig testes ny velfærdsteknologi på en række plejecentre i Danmark. Eksempelvis en intelligent ble, der registrerer og advarer plejepersonalet om, at fru Hansens ble er fyldt og skal skiftes.

Robotarme, der kan hjælpe ældre med at føre maden fra tallerkenen op til munden, bliver også testet, og elektroniske kæledyr som robotsæler og robotkatte har for længst gjort deres indtog på plejecentrenes demensafdelinger.

Illusion om følelsesmæssig kontakt

Selv om den slags teknologi har en påvist positiv effekt på de ældre og demente, bør man ifølge Jacob Birkler kritisk diskutere brugen af den.

- Spørgsmålet er, om det er et værdigt middel til at opnå de positive effekter. Robotkæledyr og robotdukker bygger på en illusion om følelsesmæssig kontakt og er et potentielt bedrag, som tilmed bidrager til barnliggørelse af den demente.

- Og hvis robotkæledyr erstatter menneskelig kontakt, erstatter de noget uerstatteligt, siger han til Jyllands-Posten.