Samfund

Skoleelevers pjæk chokerer: - Tallene er "rigtig problematiske"

Skolelederforeningen ser pjæk hos folkeskolens ældste elever som meget problematisk.

Folkeskolens ældste elever pjækker så meget, at det chokerer både forskere og talsmænd for forældrene, eleverne og skolelederne. Det skriver Politiken.

Hver sjette 15-årige elev svarer i Pisa-undersøgelsen 2015, at de inden for de seneste to uger har pjækket en til to hele dage fra skole. Og knap hver fjerde elev har pjækket fra nogle timer en til to gange.

Tallene "bør give genlyd" ude i kommunerne

Pisa 2015 undersøger også 15-årige elevers faglige færdigheder, som blev offentliggjort for nylig.

I undersøgelsen slår Danmark både Norge, Sverige, Frankrig, Tyskland og Holland i selvangivet pjæk, men Danmark ligger en smule under det gennemsnitlige OECD-niveau.

Tallene er "rigtig problematiske", siger formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal.

- Det bør give genlyd ude i kommunerne og på skolerne, som bør gå fraværsstatistikkerne igennem med en tættekam og tage kontakt til forældrene.

- Pjæk er en bevidst handling, som vi skal jagte mere sammen med forældrene, siger han til Politiken.

Pjæk giver dårligere resultater

Og det bevidste fravær går ud over det faglige niveau. Elever, der har pjækket timer eller hele dage, forud for Pisa-testen, scorer 30-40 point lavere end de 502 point, som eleverne i snit opnår i naturfag.

En 15-årig elev, der ikke pjækker, men går på en skole, hvor 20 procent af de 15-årige har pjækket inden for de seneste to uger, bliver også påvirket.

Den elev scorer i snit 16 point lavere i naturfag end en elev, der går på en skole, hvor ingen på samme klassetrin har pjækket.

Elever mangler motivation

Andelen af danske elever, der pjækker, er steget. I dag har hver sjette pjækket en til to dage de seneste to uger, mens det i 2012 var hver tiende.

Ifølge Jens Vase Poulsen, formand for Danske Skoleelever, skyldes pjæk hos de ældste elever ofte en dalende motivation i løbet af skolegangen.

- Der er en tradition for, at det er sjovt at gå i skole fra 0.-3.-klasse. Men lige så snart vi kommer op i udskolingen fra 7. - 9.-klasse, formår skolen at dræbe vores motivation og læringslyst i rigtig mange tilfælde.

- Det bliver simpelthen kedeligere at gå i skole, fordi skolen ikke formår at holde dig motiveret. Det er selvfølgelig elevens eget ansvar at finde motivationen, men skolen kan godt hjælpe, siger Jens Vase Poulsen.

Han mener, at skolen skal skabe en mere varieret skoledag, hvor eleverne bliver mødt på deres individuelle faglige niveau.