Samfund

Her er listen over trusler mod Danmark

Beredskabsstyrelsen fremlægger i dag sin rapport for det nationale risikobillede.

Der er orkaner, stormflode og skybrud. Så er der virussygdomme, fugleinfluenza og listeria.

I alt har Beredskabsstyrelsen kortlagt 13 hændelsestyper, som udgør de største risici mod det danske samfund, i sin nyeste risikovurdering, Nationalt Risikobillede.

- Det er et faktum, at Danmark også i fremtiden vil blive ramt af katastrofer og ulykker, der medfører store konsekvenser for samfundet. Det kan vi ikke undgå. Vi så det senest med for eksempel fugleinfluenzaen, stormen Urd og oversvømmelserne 4.-5. januar, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i en pressemeddelelse.

Yderligere fire farlige tendenser på vej

Han uddyber, at det handler om at skabe et robust samfund.

- Vi skal som samfund være parat til at håndtere disse hændelser, når de indtræffer, og Nationalt Risikobillede kan bidrage til at skærpe opmærksomheden på de mest relevante områder, lyder det fra forsvarsministeren.

Ud over Beredskabsstyrelsens 13 nuværende trusler, vurderes det, at der er yderligere fire tendenser på vej, som kan have indflydelse på risikobilledet henover de næste fem til 10 år.

Der er tale om de sikkerhedspolitiske spændinger med Rusland, antibiotikaresistens, irregulær migration og øget aktivitet i Arktis.

Få hele overblikket over de 13 risici i listen herunder:

Beredskabsstyrelsens nationale risikobillede

 1. Orkaner og stærke storme

  Storme er et forholdsvist hyppigt fænomen i Danmark, senest set ved vinterstormen Urd, der raserede mellem jul og nytår.

  Stormene rammer ofte hele landet, og de koster samfundet dyrt. Den mest omkostningsrige storm var orkanen i 1999, hvor regningen løb op i 13 milliarder kroner.

 2. Oversvømmelser fra havet

  Så sent som i sidste uge blev Danmark ramt af en stormflod i de indre farvande, da vand fra Østersøen pressede på de danske kyster.

  Siden 2000 er Danmark blevet ramt af 16 oversvømmelser på grund af stormflod.

 3. Ekstremregn

  Da København i 2011 blev ramt af et af de værste skybrud nogensinde, kostede det samfundet dyrt. Det ekstreme regnvejr oversvømmede kældre og omfartsveje, og det kostede i sidste ende 6,2 milliarder kroner.

  Dermed er ekstreme regnskyl en af de vejrhændelser i Danmark, som påvirker borgerne mest.

 4. Højvirulente sygdomme

  Nye former for influenza, ebola eller sars er eksempler på det, man kalder højvirulente sygdomme. Det er sygdomme som disse, der kan brede sig til globale pandemier og koste millioner af menneskeliv.

 5. Husdyrssygdomme

  I november sidste år fandt man for første gang fugleinfluenza H5N8 i en dansk fjerkræbesætning. Sektorchef for Dansk Fjerkræråd under Landbrug og Fødevarer frygtede, at fugleinfluenzaen kan koste det danske samfund et trecifret millionbeløb.

  Det er sygdomme som blandt andet denne, svinepest samt mund- og klovsyge, der kan have store samfundsøkonomiske konsekvenser.

 6. Vand- og fødevarebårne sygdomme

  Forurening af vand og mad kan give sygdom og i yderste konsekvens koste menneskeliv.

  I 2014 omkom 12 danskere som følge af den fødevarebårne sygdom listeria. Et andet eksempel er de såkaldte D-vitamindråber, der sidste år forgiftede danske børn.

  Af andre sygdomme kan også nævnes salmonella.

 7. Nukleare ulykker

  Potentielle udslip eller andre ulykker ved en af de 170 atomreaktorer rundt om i Europa kan brede sig til Danmark, som man for eksempel så ved Tjernobyl-ulykken i midten af firserne.

  Det nærmeste atomkraftværk ligger blot 65 kilometer fra Læsø.

  Også radioaktivt affald er en risiko mod Danmark.

 8. Ulykker med kemiske stoffer

  Når man taler om ulykker med kemiske stoffer, er der både tale om ulykker som det massive kvælstoflæk, vi sidste år så ved Fredericia Havn, ligesom fyrværkeriulykken på N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest, der kostede én person livet, også er en ulykke med kemiske stoffer. 

 9. Maritime ulykker

  Danmark er en søfartsnation, og vi har flere oliefelter i vores omkringliggende farvande, så det er svært at undgå ulykker til søs.

  I alt anløber omkring en halv million skibe hvert år de danske erhvervshavne, og dertil kan vi lægge færger og krydstogtskibe, hvor vi blandt andet så Scandinavian Star-ulykken som et grelt eksempel på, hvor galt det kan gå.

 10. Transportulykker

  Næsten hver dag ser man uheld på de danske landeveje. De opstår pludseligt og kan have alvorlige konsekvenser. I Danmark oplever vi også havarerede fly og togulykker. Blandt andet i 1988, hvor et intercitytog blev afsporet ved Sorø og kostede otte personer livet.

 11. Cyberhændelser

  Med en større og større it-infrastruktur er det muligt for hackere at lamme store dele af Danmarks it-systemer på én gang.

  For eksempel måtte størstedelen af YouSees kunder ufrivilligt gå glip af Dronningens nytårstale på grund af teknisk nedbrud hos YouSee, der stadig efterforskes.

   

 12. Terrorhandlinger

  Politiets Efterretningstjeneste, PET, vurderer terrortruslen mod Danmark som værende alvorlig, hvilket terrorangrebet i København i 2015 også viste med al tydelighed.

  Derudover kan islamister, der er hjemvendt fra Syrien eller Irak, også øge truslen i de kommende år.

 13. Rumvejr

  Som et nyt punkt på Beredskabsstyrelsens liste finder vi rumvejret, som nu udgør en stor nok trussel mod vores infrastruktur.

  Eksplosioner i solen, som sender elektriske solstorme mod jorden, kan lukke vores elforsyning og påvirke satelitter og kommunikationssystemer.

  I 2015 så man blandt andet et soludbrud lukke svensk luftrum, da man oplevede radarforstyrrelser.

Kilde: Beredskabsstyrelsens rapport 'Nationalt Risikobillede'.