Samfund

Stormråd erklærer stormflod - disse områder var ramt

Stormrådet  har besluttet at områderne her blev udsat for en stormflod den 4. og 5. januar, hvorfor de har mulighed for at søge om erstatning. Lasse Kalhauge / TV 2 Grafik

Stormrådets afgørelse betyder, at stormflodsramte kan få dækket skader af forsikringen. Se overblikskortet nederst.

Stormrådet har i dag afgjort, at der var stormflod i visse dele af landet, da vandstanden i de danske farvande steg til et meget højt niveau i forbindelse med den forhøjede vandstand den 4. og 5. januar.

Stormrådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført. 

Rådet har afgjort, at der var stormflod på følgende steder:

- Jyllands østkyst syd for den gamle Lillebæltsbro samt øerne udfor.

- Fyn syd for den gamle Lillebæltsbro og syd for Slipshavn ved Storebæltsbroen samt øerne udfor.

- Sjælland øst og syd for Karrebæksminde og rundt til syd for Københavns Nordhavn samt øerne udfor, herunder Lolland, Falster og Møn.

- Bornholm.

Sådan anmelder du din skade

Hvis du er blevet ramt af en skade i forbindelse med stormfloden skal du kontakte det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring. Anmeldelsen skal indgives senest den 5. marts 2017. Du skal anmelde elektronisk på www.stormbasen.dk eller ved at kontakte dit forsikringsselskab.

Når skaden så er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om eventuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.

stormflod