Moskeerne bag sløret

TV 2 afviser kritik af ‘Moskeerne bag sløret’

Læs svaret på forskeres kritik.

Fire forskere på hver deres felt retter i onsdagens udgave af Politiken kritik af TV 2s meget omtalte dokumentarserie ”Moskeerne Bag Sløret”. Serien blev vist i foråret 2016 og indeholdt afslørende optagelser foretaget med skjult kamera i otte danske moskeer.

Baggrund for programserien 'Moskeerne bag sløret'

TV 2 sætter med programserien ’Moskeerne bag sløret’ fokus på, om en række udvalgte moskeer modvirker eller medvirker til integration.

Læs om hvordan TV 2 har arbejdet med programmerne og en række af de overvejelser, TV 2 har gjort sig i den forbindelse.

Optagelserne viste blandt andet en imam undervise i koranen – herunder stening af utro kvinder, mens en anden opfordrede til vold mod børn, der ikke vil bede.

Programmernes to muldvarpe deltog desuden i flere rådgivningssamtaler med religiøse ledere. Her blev den ene muldvarp blandt andet frarådet at gå til politiet, selvom hun fortalte, at hun gentagne gange blev udsat for alvorlig vold af sin mand.

Moskeerne bag sløret er tildelt Den lille publicistpris for en ekstraordinær journalistisk præstation samt FUJ’s Graverpris, der går til årets vigtigste undersøgende journalistik.

Dokumentarserien er desuden blandt de tre nominerede til Danmarks fineste journalistiske pris, Cavlingprisen, der uddeles fredag den 6. januar. I Politiken kritiseres serien imidlertid af adjunkt Christian Suhr, cand.polit. Hjarn Zernichow Borberg, historiker Kirsten Sinclair og adjunkt Niels Valdemar Vinding.

På baggrund af især en række indslag, der blev sendt på  Radio24Syv i marts og juni sidste år, anklager de fire forskere programmerne for tilsyneladende at være manipulerende og for at udelade vigtig information.

At det skulle være tilfældet, afvises kategorisk af TV 2s programchef Thomas Breinholt.

- Vi står helt og aldeles inde for indholdet af programmerne. Vi giver et fair og retvisende billede af den verden og de holdninger, vores to muldvarpe mødte, da de besøgte de otte moskeer. Vi har været helt ekstraordinært grundige for at sikre, at alt er gengivet retvisende. I den forbindelse er det værd at bemærke, at vores arbejde er gennemgået af to fagjuryer, som begge har valgt at belønne programmet med priser for grundighed og ekstraordinær høj journalistisk kvalitet,  siger han.

I kronikken i Politiken retter de fire forskere en række påstande og spørgsmål mod TV 2.

De enkelte påstande og spørgsmål vil i det følgende blive gennemgået et for et af TV 2s programchef Thomas Breinholt:

Punkt 1:

Spørgsmål:

Mener TV 2 at kunne dokumentere, at danske imamer opfordrer til stening af utro kvinder? Og dermed til vold med døden til følge?

En række politikere har på baggrund af udsendelsen fået denne opfattelse, hvilket har været medvirkende årsag til vedtagelsen af ‘Forkynderloven’

Svar:

Stening som straf omtales to steder i ”Moskeerne Bag Sløret”: I første program vises optagelser, hvor en imam i moskeen på Grimhøjvej i Aarhus bruger en islamisk fortælling om stening af en utro kvinde i sin prædiken. Han beskriver, hvordan steningen blev udført og betegner den som ‘guds ophøjede straf’. Samme imam ses senere i samme program undervise en lukket studiekreds for kvinder i forskellige islamiske straffe. Han fortæller blandt andet, hvornår en muslim bør stenes til døde for utroskab i et islamisk samfund.

Det er det, TV 2 har vist og dokumenteret. Vi har på intet tidspunkt forholdt os til om episoderne skal opfattes som en generel opfordring til stening i Danmark. Den vurdering har en række politikere selv foretaget efterfølgende.

Påstand:

Radio24syv har fremlagt dokumentation for, at TV 2 har udeladt centrale passager fra filmklip, som efterfølgende har givet anledning til politikernes misforståelser.

Svar:

I ”Moskeerne Bag Sløret” vises et sammendrag af den omtalte stenings-prædiken fra moskeen på Grimhøjvej i Aarhus.

Radio24syv fremlagde i marts 2016 en længere lydoptagelse fra den samme prædiken. Her hører man blandt andet imamen fortælle menigheden, at den stenede kvinde opnåede guds tilgivelse ved at angre og lade sig stene. Dermed undgik hun helvede. Videooptagelsen af denne udtalelse er ikke med i det sammendrag, der vises i ”Moskeerne Bag Sløret”. Adjunkt Niels Valdemar Vinding (den ene af kronikkens forfattere) har tidligere omtalt dette som ‘Ekstremt problematisk selektivt.’

Budskabet i det omtalte klip ER imidlertid med i programmet. Lige inden sammendraget siger speaken:

I en prædiken nogle dage senere, slår imamen ned på de unge, der har sex før ægteskabet. Imamen advarer de unge med en fortælling fra Muhammeds tid om en kvinde, der begik hor. Hun fortrød sin handling og gik selv med til at blive stenet, fordi profeten sagde, at det ville rense hende, så hun kunne komme i paradis.

Der er således ukorrekt, når det hævdes, at dette centrale budskab er udeladt af programmet.

Punkt 2:

Spørgsmål:

Har TV 2 uden reel dokumentation hængt en folkeoplysningsstøttet forening for børn ud for i virkeligheden at finansiere en koranskole?

Svar:

Nej. I det selvstændige program ‘Foreningerne bag moskeerne,’ fortælles det, at Københavns Kommune i løbet af ti år har udbetalt cirka 600.000 kroner i støtte til ‘Tulipanforeningen’ uden på noget tidspunkt at kontrollere anvendelsen af pengene.

Foreningen lejer sig ind i Islamisk Trossamfunds lokaler, og der har gennem tiden været personsammenfald i ledelsen af de to organisationer.

Tulipanforeningen har i sine ansøgninger til kommunen forklaret, at den blandt andet tilbyder ugentlig fitnesstræning for kvinder og derfor er berettiget til støtten. I programmet betvivler forfatteren Ahmad Mahmoud med kendskab til området og Islamisk Trossamfund dog, at den slags aktiviteter finder sted på adressen.

På den baggrund sender TV 2 to gange en muldvarp til foreningens adresse for at undersøge, hvad man finder, hvis man møder op for at deltage på de tidspunkter, hvor de offentligt støttede aktiviteter skulle finde sted. Muldvarpen banker ved begge besøg på flere steder og er inde i flere bygninger, men kan ikke finde de oplyste aktiviteter. Hun spørger flere personer, der befinder sig i bygningerne, men ingen – udover en boghandler - har hørt om Tulipanforeningen, som kommunen støtter økonomisk. Ifølge boghandleren har tulipanforeningen kun aktiviteter ”hvert andet eller tredje år”. I stedet finder muldvarpen et lokale, hvor der foregår koranlæsning. TV 2 udtaler sig på intet tidspunkt om, hvorvidt pengene til Tulipanforeningen finansierer koranundervisning. I den afsluttende speak nøjes TV 2 med at opsummere: ”Det var altså umiddelbart ikke muligt for vores muldvarp at finde Tulipanforeningen og deres aktiviteter denne onsdag.”

Påstand:

Ifølge en rapport fra Københavns Kommune har TV 2s muldvarp blot banket på en enkelt dør, og dette var den forkerte. Derfor fandt hun ikke aktiviteterne. 

Svar:

Dette er ikke korrekt. Som det tydeligt fremgår af udsendelsen, besøgte muldvarpen ved begge besøg flere bygninger på adressen og adspurgte flere personer i forsøget på at finde den offentligt støttede forening. Undervejs fulgte hun nøje anvisninger, som hun havde fået direkte fra Mohammed Nehme, der optræder som foreningens kontaktperson i støtte-ansøgningerne til Københavns Kommune.

Punkt 3:

Spørgsmål:

Er det korrekt, som Radio24syv har påpeget, at TV2s kvindelige muldvarp som udgangspunkt selv siger til imamerne, at hun ikke vil skilles, på trods af at hendes mand slår hende?

Svar:

I løbet af de tre måneder muldvarpene opholder sig i Danmark, fortæller ‘Fatma’ de religiøse ledere om et parforhold, som gradvist forværres efter ankomsten til Danmark.

Hun fortæller blandt andet, at hun bliver udsat for gentagen alvorlig vold og spørger, om hun bør kontakte politiet, og om hun må nægte sin mand sex. Begge dele afvises stort set entydigt i de otte moskeer. Først ved slutningen af de tre måneder giver hun op og beder om skilsmisse. Da bliver hun henvist til et sharia-råd i Aarhus, der ikke på det foreliggende grundlag vil give hende skilsmisse. Dette forløb fremgår tydeligt af udsendelserne.

Påstand:

I TV 2s udsendelse fremgår det, at imamerne kraftigt råder kvinden til at blive hos sin mand på trods af, at han slår hende. Imidlertid påviser lydoptagelser fra Radio24syv, at mindst én af imamerne først forklarer kvinden, at hun faktisk har ret til at blive skilt, hvis hendes mand slår hende.

Svar:

Radio24syvs historie er alene baseret på et syv minutter langt lydklip fra en væsentlig længere samtale. Dele af disse syv minutter er ikke medtaget i det sammendrag, der vises i 'Moskeerne bag sløret'. Det betyder dog ikke, at centrale pointer er udeladt. Disse pointer er blot medtaget fra andre dele af den fulde samtale, idet imamen på flere områder gentager sig selv.

Således fremgår det også tydeligt af udsendelsen, at imamen omtaler skilsmisse som en mulighed for den kvindelige muldvarp. I det bragte sammendrag siger han blandt andet:

“Hvis du nu tænker på fremtiden, vil det måske være til dit eget bedste (at blive sammen med din mand, red). Bliver I skilt, vil det ifølge Sharia ikke være tilladt for dig at bo alene. Hvis du bor alene, er der kun Satan og fristelser til dig.”

Så programmet gengiver loyalt, hvad der er imamens gennemgående holdning i den lange samtale: At skilsmisse kan være en mulighed, men ikke én, han vil anbefale.

Påstand:  

Imamen tilbyder flere gange at hjælpe hende, men TV 2s muldvarp svarer, at hun ikke vil skilles.

Svar:

Som det tydeligt fremgår af de tre programmer, fortæller den kvindelige muldvarp de religiøse ledere en historie om et ægteskab i forværring. Først efter tre måneder i Danmark opgiver hun endegyldigt forholdet og forsøger at blive skilt. Da imam Abu Bilal tidligt i forløbet spørger, om hun er kommet til ham for at få en skilsmisse, svarer hun derfor, i overensstemmelse med dækhistorien, at det ikke er hendes ærinde.

Punkt 4:

Spørgsmål:

Er det korrekt, at TV 2s kvindelige muldvarp i virkeligheden ikke selv er muslim, som man ellers får indtryk af i tv-serien, men at hun i stedet er en kendt anti-islamisk aktivist?

Svar:

I udsendelserne præsenteres den kvindelige muldvarp med følgende, helt korrekte beskrivelse.

“Vores kvindelige muldvarp har siden sin ungdom boet og uddannet sig i Europa. Men hun er vokset op i et streng sharia-kontrolleret samfund i Mellemøsten. Derfor kender hun de dilemmaer muslimske kvinder kommer i, når de skal leve i Vesten.”

Som ung kvinde fravalgte den kvindelige muldvarp religion i sit liv på samme måde som tusindvis af danskere gør hvert år. Hun er fortaler for menneskerettigheder, ligestilling og frit valg - også af religion. 

Hendes baggrund, motiver og erfaringer er beskrevet i bogen ‘Undercover - jeg var Fatma i Danmark’ og er således ingen hemmelighed.

Alle beslutninger om formuleringen af spørgsmål, fokusområder, besøgte moskeer og lignende er i øvrigt truffet af programmernes tilrettelæggere.

Spørgsmål:

Hvad har TV 2 gjort sig af tanker om mulige bias, som deres særlige valg af muldvarpe kan have for udsendelsens pålidelighed?

Svar:

Alle beslutninger om fokusområder, formulering af spørgsmål, valg af besøgte moskeer og lignende er truffet af redaktionen. Muldvarpene har således været udførende led. Alle råoptagelser er blevet gennemgået af flere uafhængige personer, og ingen har fundet tegn på, at noget er forsøgt fordrejet eller manipuleret af muldvarpene. Tværtimod har de udført et stykke meget professionelt arbejde trods stor personlig risiko.

Punkt 5:

Spørgsmål:

Er der noget i den måde TV 2 har konstrueret muldvarpenes dækhistorie, som næsten automatisk fremprovokerer kontroversielle svar fra de adspurgte imamer? Her tænker vi særligt på det forhold, at TV 2s muldvarp i fraklippet materiale tilsyneladende siger til imamen i Afsnit 2, at hun og hendes mand netop er ankommet til Danmark, at manden er flygtet fra Syrien, og at han risikerer hjemsendelse, hvis hun går til politiet med en voldsanmeldelse.

Svar:

De to muldvarpes dækhistorie er konstrueret på baggrund af virkelige dilemmaer beskrevet af kilder i det muslimske miljø. De spørgsmål, der stilles, er udvalgt, fordi de belyser disse dilemmaer, og fordi de samtidig vedrører emner, hvor der er modstrid mellem danske regler (herunder love og menneskerettigheder) og den ortodokse udlægning af sharia. Svarene vil altså vise, hvilket regelsæt imamerne vægter højest, når de skal vejlede muslimer om livet i Danmark. De to muldvarpe optræder ikke som flygtninge, og risikoen for hjemsendelse er ikke en del af den valgte dækhistorie.

Punkt 6:

Spørgsmål:

Hvis TV 2 står ved deres skildring, hvorfor nægter TV 2 så at udlevere råbåndene. Blandt andet til brug i en straffesag mod en imam, som synes at opfordre til socialt bedrageri?

Svar:

TV 2 begrunder ikke brugen af skjult kamera med ønsket om at afsløre kriminalitet. Brugen af skjult kamera i programmerne er alene begrundet i, at imamerne siger én ting, når de bliver spurgt på åbent kamera – og noget andet, når de ikke ved, de bliver filmet. Og deres reelle holdninger til kvinders rettigheder i en rådgivningssituation er af væsentlig samfundsmæssig interesse. I lighed med andre danske medier offentliggør TV 2 af principielle årsager ikke råbånd. Det skyldes blandt andet hensynet til kildebeskyttelse. Når der er tale om skjulte optagelser, er det endvidere kun tilladt at offentliggøre den del af materialet, som har en offentlig interesse/væsentlighed, som overstiger hensynet til beskyttelse af privatlivet.

Retten i Odense har vurderet politiets anmodning om adgang til råbånd vedrørende den mulige opfordring til socialt bedrageri. Retten gav TV 2 medhold i, at båndene ikke skal udleveres.

Punkt 7:

Spørgsmål:

I udsendelsen benytter TV 2 primært én forsker som kommentator til de mange skjulte optagelser. Det drejer sig om lektor Tina Magaard fra Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet. Hvilken begrundelse har TV 2 for deres særdeles snævre valg af eksperter?

Svar:

Tina Magaard bruges som ekspert på grund af sit tidligere forskningsarbejde, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med moskeer, imamernes udlægning af islamiske tekster og religiøs, social kontrol. Hun har sågar udført feltstudier i netop det område, vores muldvarpe boede i under optagelserne. Hun har blandt andet skrevet rapporter for Integrationsministeriet. Hun må således betragtes som en kompetent ekspert på området.

En række andre eksperter er blevet inddraget i den meget omfattende dækning af programmerne i TV 2 Nyhederne og på TV 2 News.

Punkt 8:

Påstand:

TV 2 anvender statistik misvisende og forenklet og undlader at bruge tal, som modsiger budskabet i programmerne.

Svar:

Danmarks Statistik udgiver hvert år en hel bog med tal, som beskriver integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark målt på forskellige parametre. I udsendelserne omtales enkelte af disse tal, som er særligt relevante for det, der vises på de skjulte optagelser.

Eksempelvis nævnes det, at otte ud af ti voksne kvinder fra de primært muslimske lande Syrien, Somalia, Libanon og Irak er på offentlig forsørgelse. Da vi besøger flere moskeer i Århus forklarer vi i programmets speak, hvorfor vi fandt det relevant at fremhæve dette tal: ”Da over halvdelen af beboerne i Gellerupparken kommer netop fra disse lande, vil det være interessant at vide, hvilke råd imamerne giver til kvinder, der gerne vil arbejde.”. Det fremgår af programmet, at en imam i Grimhøjmoskeen forbyder muslimske kvinder at tage arbejde, hvis det betyder, at de skal opholde sig sammen med mænd. En af casene i programmet, Samantha, der er flygtet fra sin familie, fortæller ligeledes, at hun ville være fysioterapeut, men hendes familie sagde nej, fordi, der var sammenblanding af køn.