Samfund

Tjek af medicin og omsorg på plejehjem falder markant

Siden en ny tilsynsordning trådte i kraft, er der blevet længere mellem kontrolbesøgene på landets plejehjem.

Der er skruet kraftigt ned for tilsynet med ældrepleje og håndtering af medicin på landets plejehjem siden sidste sommer.

Det fremgår af en aktindsigt, som DR har fået.

I en lang årrække har flere hundrede plejehjem ellers årligt været under luppen hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ældresagen frygter fejl

Antallet af tilsyn er faldet, efter at en ny ordning trådte i kraft 1. juli 2016. Den betyder, at plejehjem nu kun bliver kontrolleret, hvis der er mistanke om, at noget ikke er, som det bør være.

I alt 14 plejecentre blev tjekket i løbet af ordningens første fire måneder. Til sammenligning var der i gennemsnit 52 tilsyn om måneden på landets plejehjem i 2015.

De færre besøg får interesseorganisationen Ældre Sagen til at frygte, at myndighederne overser fejl, der rammer de ofte svækkede borgere.

- Vi ved fra årsrapporter af tidligere plejehjemstilsyn, at der stadig laves alvorlige fejl på plejehjemmene, som kan udgøre en risiko for beboerne, siger konsulent Anna Wilroth fra Ældre Sagen.

Senest i 2015 blev der fundet fejl og mangler, der potentielt udgjorde en fare for de ældres sikkerhed, i forbindelse med knap fire ud af ti tilsyn.

De rutinemæssige kontrolbesøg blev droppet, efter en bred politisk aftale blev indgået i februar 2016. Alle partier undtagen De Radikale bakkede op.

Socialdemokratiet kritiserer

Af aftalen fremgår det, at Styrelsen for Patientsikkerhed hvert år skal sætte fokus på en række områder i sundhedsvæsenet.

Og plejehjemsområdet er ikke udvalgt for 2017.

Faldet i antallet af kontroller er alligevel større, end Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, havde forventet.

- Det overrasker mig, at der ikke har været flere af de risikobaserede tilsyn, når vi ved, hvor komplekse plejehjemsbeboerne er, og hvor mange forskellige lægemidler de typisk får, siger hun.

Astrid Krag henviser til tidligere fejl med medicinhåndtering. Derfor finder hun udviklingen bekymrende.

Grundlæggende støtter Socialdemokratiet dog den nye tilsynsordning. Begrundelsen er, at den har fjernet unødvendigt bureaukrati.